آموزش پوکی استخوان شرکت داروسازی پوراب گستر


کارشناسان تغذیه شرکت داروسازی پوراتب گستر در تاریخ 7 خرداد 1401 در سرای محله اباذر حضور یافتند و به منظور افزایش آگاهی عمومی و افزایش اطلاعات عمومی در مورد سلامت، آموزش تغذیه و پوکی استخوان به حاضرین در سالن کنفرانس ارائه شد. شرکت کنندگان نیز سوالات خود را مطرح کردند و به تمامی سوالات آنها پاسخ داده شد.