آیا اضطراب، استرس یا افسردگی می تواند علت اختلالات گوارشی باشد؟


آیا اضطراب، استرس یا افسردگی می تواند علت اختلالات گوارشی باشد؟

مغز تأثیر مستقیمی بر معده و روده دارد. به عنوان مثال، فکر غذا خوردن می تواند باعث ترشح آب معده قبل از رسیدن غذا به معده شود. اما این یک ارتباط دو طرفه است. یک روده مشکل دار می تواند سیگنال هایی را به مغز ارسال کند، همانطور که یک مغز مشکل می تواند سیگنال هایی را به روده بفرستد. بنابراین، ناراحتی معده یا روده می تواند علت یا نتیجه اضطراب، استرس یا افسردگی باشد. این به این دلیل است که مغز و دستگاه گوارش (GI) ارتباط نزدیکی دارند.

این امر به ویژه در مواردی صادق است که فرد بدون هیچ دلیل فیزیکی واضحی مشکلات گوارشی دارد. برای چنین اختلالات عملکردی دستگاه گوارش، تلاش برای درمان یک روده ناراحت بدون در نظر گرفتن نقش استرس و احساسات دشوار است.

سلامت روده و اضطراب

با توجه به تعامل نزدیک بین روده و مغز، درک اینکه چرا ممکن است قبل از سخنرانی احساس تهوع داشته باشید یا در هنگام استرس احساس درد روده کنید، آسان تر می شود. عوامل روانی اجتماعی بر فیزیولوژی واقعی روده و همچنین علائم تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، استرس (یا افسردگی یا سایر عوامل روانی) می تواند بر حرکت و انقباضات دستگاه گوارش تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات عملکردی دستگاه گوارش، درد را حادتر از سایر افراد درک می‌کنند، زیرا مغز آنها به سیگنال‌های درد از دستگاه گوارش واکنش بیشتری نشان می‌دهد. استرس می تواند درد موجود را بدتر به نظر برساند.

بر اساس این مشاهدات، می توان انتظار داشت که حداقل برخی از بیماران مبتلا به اختلالات عملکردی دستگاه گوارش ممکن است با درمان کاهش استرس یا درمان اضطراب یا افسردگی بهبود یابند. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که رویکردهای مبتنی بر روان‌شناختی در مقایسه با درمان‌های پزشکی معمول منجر به بهبود بیشتر علائم گوارشی می‌شوند.