آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک سینه می تواند تحت عمل جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) قرار گیرد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | رابطه جنسی


بله، این حالت شایع است و اهمیت پاتولوژیک ندارد. وجود این حالت مستلزم آن است که فرد به طور دوره ای معاینه و معاینه شود، به خصوص بعد از ۴۵-۴۰ سالگی. پس از جراحی پروتز سینه، این معاینات دوره ای ممکن است با درخواست سونوگرافی، ماموگرافی و در صورت لزوم MRI انجام شود.