آیا می توانم سفارش خود را در روز و ساعت خاصی تحویل دهم؟


آیا می توانم سفارش خود را در روز و ساعت خاصی تحویل دهم؟

برای سفارشات در تهران می توانید تاریخ و ساعت را مشخص کنید و زمان رسیدن مرسولات خارج از تهران پس از تحویل به پست بسته به محدوده جغرافیایی از 2 تا 4 روز کاری در شرایط عادی و غیر تبلیغاتی متغیر است. . بنابراین، روز رسیدن سفارش با توجه به خدمات پستی مشخص است، اما زمان آن را نمی توان به طور دقیق تعیین کرد.

گروه بندی:
ارسال سفارشات