آیا پروتز (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان می شود یا از آن جلوگیری می کند؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | رابطه جنسی


خیر، مطالعات هیچ ارتباطی بین قرار دادن پروتز و ایجاد سرطان سینه، بیماری های خودایمنی و سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده اند. در حال حاضر هیچ مدرک قطعی وجود ندارد که نشان دهد سرطان در زنان دارای پروتز در مراحل پیشرفته تر تشخیص داده می شود.