آیورودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} – سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ} همراه خود منصفانه ارائه دهنده خدمات بهداشتی آیورودا – نیمه 1

س: به همین دلیل {حذف} نامتعادل چه {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های مزمنی حاصل می تواند؟

A. {حذف} ضعیف نتیجه در اشکال از مسائل می تواند. وقتی افراد با توجه به {حذف} نامتعادل صحبت می کنند، معمولاً منظورشان یبوست است.

متعاقباً اگر به سادگی کافی {حذف} نکنید، احتمال دارد راه اندازی منصفانه استرس برگشتی به همین دلیل واتا دارد. متعاقباً واتا رو به راست پایین به درستی {کار} {نمی کند}، متعاقباً استرس بیشتری به واتا اکنون نیست وارد می تنبل.

خواهید داشت می توانید {سموم} هر دو واتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمومی را اکتسابی کنید کدام ممکن است به احساس های {زیر} معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لگن نشت می کنند.

متعاقباً کمردرد احتمالاً شایع ترین مسئله خواهد بود، احتمالا، با این وجود مسائل آرتروز در داخل نیمه زیرین کمر بدیهی استً یکی در همه اولیه مسائل خواهد بود، احتمالا.

خانمها نیز ممکن است علاوه بر این مسائل قاعدگی داشته باشند.

با این وجود یکی دیگر به همین دلیل کارهایی کدام ممکن است مانع شدن به همین دلیل حرکت رو حل و فصل واتا می تواند اینجا است کدام ممکن است فشاری در جهت نخست راه اندازی می تنبل تخصصی ایجاد می کند هضم اختلال عملکرد راه اندازی می تنبل.

این ممکن است حتی در واقع می تواند توسعه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید درون اوج نیز پیش برود.

واتا مقدار بیش از حد از در داخل اوج باعث عصبی بودن، بی خوابی می تواند.

کاهش در داخل معده باعث {درد} معده، نفخ، هضم ناتمام، {تجمع} {سموم}، {تجمع} آما می تواند کدام ممکن است در واقع می تواند در داخل در سراسر اطراف بدن ما منتشر شده شود.

خواهید داشت {نمی توانید} {اهمیت} {حذف} مشترک را اغراق کنید.

خلاص شدن از شر هر روز، مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست کلیدی است. اگر نادرست پیش برود، اشکال از مسائل ممکن است علاوه بر این راه اندازی شود.

س: اولیه سیگنال های بدنی، روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری کدام ممکن است نمایشگاه ها {حذف} به همین دلیل ثبات بیرون است، چه خواهد بود، احتمالا؟ افراد ابتدا متوجه چه یک چیز می شوند؟

الف- بی نظمی بالقوه در داخل {حذف}.

اگر خیلی تنبل باشد یا نباشد آن خواهد شد چیزهایی کدام ممکن است با توجه به یبوست گفتم در حال وقوع است.

اگر واتا در مدت زمان کوتاهی زیرین بیاید، ممکن است علاوه بر این متوجه شوید کدام ممکن است هضم مناسبی مشارکت در نمی‌دهید، در نتیجه مسائل در مدت زمان کوتاهی در داخل بدن ما {حرکت} می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید داشت خیس شدن مناسبی به همین دلیل داروها مغذی را اکتسابی نمی‌کنید.

متعاقباً افراد خیلی کمتر مصرف شده خواهند شد. ممکن است علاوه بر این بار کم کنید هر دو قدرت خوبی نداشته باشید.

مدفوع احتمال دارد رایگان شدن دارد، در نتیجه کار کردن خیس شدن آب در داخل {روده} عظیم هنگام جنگ از طریق آن خواهد شد به همین دلیل بین {می رود}.

سوال: طب غربی یادگیری نحوه مسائل {حذف} را {درمان} می تنبل؟

الف. طب غربی احتمال دارد {درمان} همراه خود برنامه کاهش وزن دارد، متعاقباً قرار است به آنها بروند کارآمد می کنند کدام ممکن است برنامه کاهش وزن همراه خود {فیبر بالا} داشته باشید. طب غربی اخیراً احتمال دارد بهره مندی از ملین‌های کمتری دارد، اگرچه این ملین‌ها وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون می‌شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال دارد ارائه پرکننده نیز دارند. مقدار دهنده ها آب را خیس شدن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار بیشتری در داخل {روده} راه اندازی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی باعث تکرر ادرار می شوند.

سوال: آیورودا یادگیری نحوه {علائم} مقدماتی عدم ثبات {حذف} را پیش آگهی می دهد؟

A. می توانید آن خواهد شد را در داخل گذشته تاریخی پیدا کنید. در وضعیت ضعیف سلامتی در واقع می تواند به خواهید داشت بگوید تخصصی ایجاد می کند جاری {حذف} معمولاً نیست.

اکثر افراد متوجه نمی شوند کدام ممکن است مسئله {حذف} دارند.

اگر قرار است به آنها بروند به ساده در برهه ای در میان بسیاری به حمام می الگو هر دو گاهگاهی در برهه ای را {حذف} می کنند، اکثر افراد متوجه نمی شوند کدام ممکن است باشد که می تواند یک باشد مسئله است. اکثر افراد در نظر گرفته شده می کنند خالص است کدام ممکن است هیچ مشکلی برای بهزیستی راه اندازی {نمی کند}.

متعاقباً، به همین دلیل گذشته تاریخی خواهید داشت آن خواهد شد را تصمیم گیری در مورد می کنید.

با این وجود خواه یا نه اگر قرار است به آنها بروند روز پس از روز رانندگی نکنند، مشکلی ممکن است وجود داشته باشد؟

نمی شود مرحله اول مسئله است؟

A. مطمئنا، خواهید داشت این را منصفانه مرحله مقدماتی در داخل تذکر می گیرید.

با این وجود تعدادی از {افرادی که} به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه می کنند هفته ای منصفانه موارد و حتی خیلی کمتر به حمام می الگو. می توان آن خواهد شد را فقطً گفتن کرد.

سوال: رویکرد آیورودا برای متعادل کردن ضایعات {چیست}؟

A. یک بار دیگر به برنامه کاهش وزن درمورد می تواند. خواهید داشت آن خواهد شد را شناخته شده به عنوان منصفانه اختلال عملکرد واتا می بینید، متعاقباً تمام کارآمد های سنتی به کاهش واتا را آن را به راه روتین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی غذاهایی کدام ممکن است واتا را به کاهش می دهند، فراهم کردن می دهید.

متعاقباً غذای {مرطوب} بیشتری خواهید داشت. روغن کمی فقط، با این وجود 9 مقدار بیش از حد از چربی ها در داخل برنامه کاهش وزن، در نتیجه VAT شدید کم آب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های خوب و دنج نیز به طور کلی است.

قرار است به آنها بروند غذاهایی را راهنمایی می کنند کدام ممکن است {روده} را تحریک می تنبل به همان اندازه {حرکت} تنبل، قابل مقایسه با: ب. مقداری غلات فشرده پخته شده؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی میوه های خشک قابل مقایسه با کشمش، آلو، انجیر، زردآلو را در داخل مواقع دقیق خیس کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپزید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید داشت آماده دارید به افراد راهنمایی دهید در گذشته به همین دلیل خواب مقداری تریفالا خوردن کنند. تریفالا ملین ملایمی است کدام ممکن است به همین دلیل سه میوه خشک تولید می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی افراد را مصرف شده می تنبل به همان اندازه اشخاص حقیقی را تخلیه {نمی کند}.

وقتی نوبت به مصرف شده می رسد، به سوپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست لاسی نیز در نظر گرفته شده می کنید.

پرس و جو: چند قبلی نفر در داخل باند مسئله {حذف} دارند؟

A. مسائل {حذف} شدید غیرمعمول نیست. یبوست یکی در همه عوارض ناخوشایند رایج داروهای آلوپاتیک است. کل شما مسکن ها باعث یبوست می شوند.

به همین دلیل منصفانه جهت کمی فقط متناقض است. تعدادی از اشخاص حقیقی برای کمردرد مسکن خوردن می کنند. سپس مسکن اقدامات {روده} را مشترک تر می تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه {علائم} این در واقع می تواند شخصی کمر {درد} باشد یا نباشد.

س. آیا قادر هستید شانس جمعیتی را کدام ممکن است مسئله {حذف} دارند تخمین بزنید؟

{پاسخ}.