ابزار غذایی LPR

رفلاکس حنجره عالی تعیین کنید پیشرفته به همین دلیل {بیماری} اختلال ریفلاکس اسید است. این وضعیتی است آن خواهد شد اسفنکتر فوقانی مری به همین دلیل {کار} می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید به همین دلیل مری در جهت حلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حنجره گردش می یابد. وقتی این در حال وقوع است، شخص {درد} شدیدی را واقعاً احساس می تدریجی. مشخصه متمایز رفلاکس lpr اینجا است کدام ممکن است همه شما اشخاص حقیقی معادل GERD هر دو {بیماری} شکم مری سوزش بالا دل را تخصص {نمی کنند}. در گذشته به همین دلیل واقعاً احساس سوزش بالا دل، اسید نیاز به به سختی کافی در داخل مری باقی نگه دارد. حنجره نسبت به مری ظریف تر است، متعاقباً {هر} اسیدی کدام ممکن است وارد آن خواهد شد شود باعث {درد} عالی برای شخص می تواند باشد.

{علائم} رفلاکس حنجره جای می دهد پاکسازی گلو، تحریک گلو، سرفه مداوم، مخاط مقدار بیش از حد از در داخل گلو، مسئله در داخل بلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا بی رحمانه است. {درمان} {بیماری} رفلاکس Lpr معادل GERD است. این جای می دهد داروهایی برای به مقیاس عقب اسید شکم، اصلاح سبک زندگی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر به همین دلیل همه شما، اصلاح در داخل برنامه کاهش وزن است. غذاهای پر فیبر برنامه کاهش وزن خوبی برای رفلاکس LPR هستند کدام ممکن است جای می دهد اسفناج، ذرت، سبوس، کلم صورتی، لوبیا، نخود بی تجربه، هویج، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها (سیب، موز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال) می تواند باشد.

برنامه کاهش وزن پر فیبر برای عالی سیستم گوارشی فوق العاده شدید می تواند حیاتی باشد. به همین دلیل مسائل گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی های شکم جلوگیری از جنگ می تدریجی. مهمتر به همین دلیل همه شما، به هضم {صحیح} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مشترک {روده} پشتیبانی می تدریجی، متعاقباً مورد نیاز نباید باشد ترسیده یبوست باشید. همراه خود بلعیدن خیلی کمتر فیبر، شخص احتمالاً به سادگی در داخل {هر} فعالیتی تخلیه شود، غلظت آن خواهد شد کم است. این باعث به مقیاس عقب {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک پذیری می تواند باشد. یکی از آنها در نظر گرفته دلایلی کدام ممکن است از اشخاص حقیقی به سادگی بار اضافه می کنند اینجا است کدام ممکن است فیبر کمتری بلعیدن می کنند.

فیبر دارای 2 انواع است – محلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحلول. فیبر محلول عالی ژل چسب معادل در داخل مجرای {روده} راه اندازی می تدریجی. این ژل مدفوع را صاف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم را تقویت می بخشد. نتیجه نهایی آخرین اینجا است کدام ممکن است وقتی هضم فوق العاده همراه خود پشتیبانی غذاهای پر فیبر به انگشت می آید، اسیدهای اضافه شده در داخل شکم گاز می گیرد. در کنار همراه خود غذاهای پر فیبر، شخص رنج بردن از رفلاکس lpr نیاز به به همین دلیل مصرف کردن غذاهای پرچرب خودداری تدریجی. غذاهای شدید اسیدی نیز برای {بیماری} ریفلاکس lpr خصومت هستند در نتیجه باعث تحریک {مقادیر} مقدار بیش از حد از اسید می شوند. ممکن است همچنین نیاز به به همین دلیل نوشیدنی های گازدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل خودداری شود.

کارهایی که قادر خواهید بود برای پیشگیری هر دو تسکین رفلاکس اسید مشارکت در دهید عبارتند به همین دلیل:

به همین دلیل مصرف کردن وعده های غذایی دست و پا گیر

به همین دلیل وعده های غذایی مصرف کردن در داخل اواخر عصر

به هیچ وجه پس به همین دلیل صرف وعده های غذایی به پایین دراز نکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر نشوید

به همین دلیل ورزشی لباس مجلسی های شایسته در داخل ناحیه معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معده .

همراه خود فعالیت های ورزشی مشترک همراه خود فعالیت های ورزشی های شکمی چربی ها معده را به مقیاس عقب دهید.

سیگار را توقف کنید در نتیجه نیکوتین اسفنکتر تحتانی مری را ضعیف می تدریجی.

در پایان، اشخاص حقیقی کاملاً متفاوت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره کردن این نکته مورد نیاز است کدام ممکن است غذاهایی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است برخی اشخاص حقیقی آن خواهد شد ها را تحمل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی 9. بدانید کدام وعده های غذایی باعث راه اندازی علائم آلرژی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مصرف کردن ممکن است . می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است غذاهای صحیح را در داخل زمان صحیح بخورید. به هیچ وجه مصرف کردن وعده های غذایی را به تعویق نیندازید در نتیجه این احتمالاً باعث بهبود اسیدیته تا حد زیادی شود کدام ممکن است باعث رفلاکس LPR می تواند باشد.