{اجازه} دهید با برنامه غذایی الویس به دور هم جمع شوید های قبلی بپردازیم

الویس فوق العاده اقامت است. افراد می گویند وقتی {کسی} بی جان است بی جان است با این وجود فقط در مورد الویس فقط کاملاً برعکس است. او می رود اقامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد در میان بسیاری همه شما ما اقامت دارد. انواع دنبال کنندگان او می رود همچنان سالانه در داخل جاری {افزایش است}. موسیقی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت رقص او می رود یک چیز است کدام ممکن است واقعاً طرفدارانش را حلقه دار او می رود می تدریجی. اشخاص حقیقی مختلف زیادی فقط در مورد چگونگی برخاستن سقوط او می رود اظهار تذکر می کنند. برخی می گویند کدام ممکن است رفتار او می رود به داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل بود کدام ممکن است او می رود را با {سرعت} شدید به زودی به کاهش داد، با این وجود با کمی فقط ظاهر شد کردن متوجه شد کدام ممکن است او می رود واقعاً ناسالم وعده های غذایی می خورد.

فهمیدن اینکه الویس در داخل روال وعده های غذایی مصرف کردن شدید بدی است، شگفت آور بود. در داخل آن خواهد شد زمان هیچ مفهومی به دلیل برنامه غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای خورده شدن ای درست مثل الان وجود {نداشت}. بیایید بررسی کنیم کدام ممکن است او می رود در کل روز چه وعده‌های غذایی متفاوتی می‌خورد. هنگام صبحانه، او می رود 6 تخم خروس عظیم در داخل کره با نمک اضافه شده، عالی کیلو بیکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم کیلو سوسیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 بیسکویت دوغ پخته می‌کرد. هنگام شام، او می رود 2 ساندویچ Fool’s Gold با عالی شیشه کره بادام زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی شیشه مربای توت فرنگی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی عالی کیلو بیکن سرخ شده ترد روی عالی باگت در داخل 2 وعده به دلیل همه منوی شام می خورد.

در داخل شام الویس 5 همبرگر دوقلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره بادام زمینی سرخ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساندویچ موز له شده خورد لذت برد. بین وعده های غذایی هم میان وعده های مختلفی می خورد. ظاهرا بدانید وعده صبحانه حدود 5000 انرژی وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هنگام شام حدود 84000 انرژی وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هنگام شام حدود 5000 انرژی نه. تمام این ارقام در داخل مجموع به حدود 94000 انرژی می رسد. برنامه غذایی با این انرژی نخست باعث از دست دادن زندگی او می رود در داخل سنین زیرین {همراه با} الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مخدر شد. نیاز به به دلیل او می رود یاد گرفت کدام ممکن است نیاز به مراقب آنچه می خوریم باشیم، کدام ممکن است در واقع می تواند به دلیل ابتلای ما {به هر} گونه {بیماری} انتقادی پزشکی جلوگیری از جنگ تدریجی.