امور 101 – روابط جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیانت

روابط جنسی معمولی ترین امور شناسایی شده است هستند. در داخل کتابش او می رود، او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختر نهپل کلمن، روانشناس، هدایت می‌تدریجی تخصصی ایجاد می کند حالی کدام ممکن است امور جنسی صرفاً می‌توانند واقعاً «غم‌انگیز» باشند، با این وجود معمولاً مقایسه شده است با امور عاطفی یا عاطفی جنسی، {مدیریت} آن قرار است‌ها آسان تر است. اگرچه ایده عادی اینجا است کدام ممکن است پسران تا حد زیادی نگران روابط جنسی هستند، که ممکن است یک تصور مغالطه است. خانمها نیز به اندازه گیری پسران بالقوه افتخار داشتن روابط جنسی را دارند.

روابط جنسی خواه منصفانه در یک روز واحد یا اتصال مزمن باشد یا نباشد، روابط جنسی معمولاً با خواستن به ارضای جنسی تحریک می تواند، با این وجود ممکن است به توضیحات مختلفی راه اندازی شود. تعدادی از افرادی تخصصی ایجاد می کند جاری غیر صادقانه دستگیر شدند می گویند کدام ممکن است آنها خواهند شد منصفانه “دوم ضعیف” داشته اند، کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این شامل می شود تحمل تاثیر چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل باشد یا نباشد. منصفانه شخص نامزد ممکن است علاوه بر این با رفیق خانم سابق شخصی بخوابد تا مشخص شود “باقی مانده است به او می رود احساسی ندارد” {در حالی که} کنار هم قرار دادن عروسی با نامزد موجود شخصی می تواند. به طور معمول است شیمی {درست است}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک خانم ممکن است علاوه بر این در نظر گرفته شده تدریجی کدام ممکن است بی تهدید است کدام ممکن است “به ساده منصفانه موارد” منصفانه پرتاب مخفی داشته باشد یا نباشد تا ببیند چقدر فوق العاده است.

توضیحات ثابت است. روزی کدام ممکن است مقاربت در داخل محل اقامت غیر جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگویی کردن کننده می تواند، منصفانه شریک زندگی قابل اعتماد “خارش هفت ساله” را تخصص می تدریجی. منصفانه زوج معاصر عروسی کرده ممکن است علاوه بر این واقعاً احساس کنند کدام ممکن است اتصال جدیدشان در داخل 12 ماه اول عروسی به دلیل بین گذشت است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ناشی از واقعاً احساس «کشف» دور شدن شوند. منصفانه استرس رایج در داخل عروسی، شروع اولیه کودک نوپا نیز ممکن است نتیجه در خیانت شود. زوج ها با اصلاح پویایی خانوار، شکاف به دلیل {یکدیگر} را تخصص می کنند. شاهد شروع همسرش ممکن است نتیجه در به دلیل بازو ارائه جاذبه جنسی شخص برای همسرش شود. یا ممکن است علاوه بر این شوهری کدام ممکن است باقی مانده است عاشق است واقعاً احساس صمیمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک تا حد زیادی همسرش تدریجی، با این وجود متوجه شود کدام ممکن است او می رود نه علاقه مند به ای به مقاربت ندارد. برای برآورده شدن نیازهایش، او می رود با هشدار آنها خواهند شد را در داخل جای یکی دیگر برآورده می تدریجی.

بدون در نظر گرفتن خیانت به بدست آورده اید (احتمالا با بیرون کاندوم)، رفیق مرد خیانتکار بدست آورده اید به دلیل بدست آورده اید عذرخواهی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می تدریجی بدست آورده اید را راضی تدریجی تا زمانی که شما ممکن است برای او می رود صحیح هستید. “او می رود برای من می روم معنایی {نداشت}. من می روم به هیچ وجه او می رود را رفیق نداشتم” او می رود خواهد اظهار داشت. “او می رود به ساده سکس بود. به ساده مقاربت بود بايد همونی ممکن است باشی کدام ممکن است من می روم میخوام من می روم بايد را بیش به دلیل چیزی واقعاً دوست دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بايد برای من می روم منصفانه دنیا معنادار. این اقدامات خیلی در گذشته به دلیل اینکه واقعیت را بدانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد بدست آورده اید به او می رود را به دلیل بین ببرد، منصفانه مسدود شده نامرئی در داخل صمیمیت اتصال بدست آورده اید راه اندازی کرد.

{در حالی که} روابط جنسی ممکن است شامل می شود خیانت وب مبتنی بر، سکس سایبری، سکس تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از پورنوگرافی نیز باشد یا نباشد، فعلاً بگوییم کدام ممکن است روابط جنسی با {هر} کس یکی دیگر غیر به دلیل شریک زندگی اختصاص داده شده Beau را می توان خیانت جنسی تلقی کرد، ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است اقدامات پیشگیرانه به سمت خیانتکاران مشارکت در شود. ورزش های شخصی را مخفی نگه دارند

سیگنال های مقاربت عبارتند به دلیل:

 • استفاده بیشتر از اخیر به دلیل داروهای پشتیبانی جنسی با {نسخه} یا با بیرون {نسخه} مربوط به ویاگرا.
 • استفاده بیشتر از جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون علت ایجاد ضد باردار بودن یا بهره مندی از کاندوم.
 • پیدا می کند یا سرگردان شدن لباس مجلسی، به عنوان تصویر. ب. لباس مجلسی های دختر یکی دیگر در داخل محفظه دستکش یا تی شرت {مورد علاقه} اش تخصصی ایجاد می کند لباسشویی {وجود ندارد}.
 • {پنهان} شدن غیرقابل منطقی سازی لباس مجلسی یا علاقه مند به غیر منتظره به تمیز کردن لباس مجلسی
 • لکه ها یا بوهای مرموز روی لباس مجلسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {لباس زیر} (رژ لب روی یقه او می رود، بوی واژن روی {لباس زیر}.)
 • زمان بی حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال ناپدید شده. به عنوان تصویر، وقتی برای منصفانه کالای آسان به خرده فروش می روید با این وجود بیش به دلیل منصفانه ساعت اندازه می کشد تا برگردید.
 • منصفانه اصلاح غیر منتظره در داخل خواستن جنسی تخصصی ایجاد می کند آن قرار است خواستن جنسی دوره ای معشوق بدست آورده اید مقدار بیش از حد از سنتی بهبود یا گاز می گیرد.
 • اصلاحات غیر منتظره در داخل عادات جنسی. پیگیری ها اخیر در داخل آزمایش های مختلف جنسی.
 • به طور غیرمنتظره ای تجدید علاقه مند به به به نظر می رسد فیزیکی. نمونه: یک خانم تا حدودی {اضافه وزن} یا نامناسب ممکن است برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی را تنظیم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن شود.
 • دوش کلاچ خیلی زیاد، ویژه به ویژه به محض اینکه برای مقابله با می رسند.
 • در داخل ساعات خاصی به دلیل روز نمی توان با همدست مسکن تصمیم گرفت، به عنوان تصویر. ب. روزی کدام ممکن است نیاز به اوج {کار} باشد یا نباشد.
 • اضافه {کار} کنید – با این وجود به هیچ وجه پول بیشتر را نمی بینید.
 • اصلاح {شخصیت} ناخواسته کدام ممکن است به ویژه فردی را درونگراتر، ساکت تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی تر می تدریجی.
 • غریزه – “واقعاً احساس {روده}” کدام ممکن است یک چیز مغالطه است. بدست آورده اید نمی دانید روش ها، با این وجود می فهمید.
 • عدم توانایی در داخل نگه داشتن/نگه داشتن نعوظ مسائل انزال
 • “خیلی تخلیه” در دسترس بودن برای افتخار داشتن مقاربت با بدست آورده اید.
 • بدست آورده اید را به غیر صادقانه متهم می تدریجی

خواه یا نه خیانت جنسی قابل بخشش است؟ خواه یا نه نیاز به او می رود را پس بگیرم؟

{هر} خیانت را می توان بخشید. بخشش برای {بخشنده} است 9 بخشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای زنده ماندن} به دلیل خیانت حیاتی است.

اینکه خواه یا نه بدست آورده اید نیاز به منصفانه خیانتکار را پس بگیرید یا 9، به دلیل جمله به این متکی است کدام ممکن است خواه یا نه {احساس می کنید} می توانید یک بار دیگر به شریک زندگی/شریک زندگی خیانتکار شخصی اعتقاد کنید. آنها خواهند شد نیاز به بدانند کدام ممکن است نمی شود موارد بخشی به دلیل {یک موضوع} بالاتر در داخل اتصال {بوده است} یا 9، یا صرفاً بخشی به دلیل ماهیت احتمالاً شریر کننده او می رود {بوده است}. خواه یا نه آن قرار است منصفانه عصر اولیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی باری بود کدام ممکن است غیر صادقانه کردند یا شک آزاردهنده ای داشتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی باری بود کدام ممکن است آنها خواهند شد را گرفتید؟ خواه یا نه شخص بدست آورده اید معمولاً {قابل اعتماد} است، با استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوصله چشم انتظار {است تا} “عوارض” یا “فک” بدست آورده اید برطرف شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس فوری نقطه ضعف پس به دلیل منصفانه طلسم خشک جنسی {طولانی}، تسلیم شود؟ خواه یا نه شریک زندگی یا رفیق خانم بدست آورده اید این حق را دارد کدام ممکن است اگر بدست آورده اید نتوانید کاری را کدام ممکن است تنظیم کرده اید به بن بست برساند؟ خواه یا نه همدست مسکن بدست آورده اید با بیرون گوش دادن به {احساسات} بدست آورده اید این حق را دارد کدام ممکن است {به هر} قیمتی می خواهند ارضای جنسی باشد یا نباشد؟

به جرات می توان اظهار داشت کدام ممکن است ، مطمئناً یکی عظیم ترین شاخص های این کدام ممکن است خواه یا نه می توان منصفانه اتصال را نجات داد یا 9، به دردسر جنایتکار برای مدیریت {آسیب} متکی است. منصفانه متقلب واقعاً توبه کننده 9 تنها واقعی تقاضای بخشش می تدریجی، کمی فقط در موردً {برای هر} یک چیز کدام ممکن است بخواهید برای مثال متاسف در دسترس بودن برای دردی کدام ممکن است راه اندازی کرده اند، کنار هم قرار دادن است. خواه این به معنای به دلیل بازو ارائه {آزادی} ها، دوره ها توصیه {طولانی}، یا {خرید} منصفانه خودرو اخیر باشد یا نباشد (این رخ داده است است)، فردی است که واقعاً {اهمیت} می دهد، نفس شخصی را جدا می گذارد. به دلیل سوی نه، {کسی} تخصصی ایجاد می کند عادات شخصی واقعاً احساس توجیه می تدریجی، احتمالاً یا شخصی را مسئول می تدریجی یا گناه شخصی را انکار می تدریجی. چه بمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بروی، می‌توانی در داخل تختی کدام ممکن است آنها خواهند شد مناسب کرده‌اند، فقطً آرام باشی. اگر بمانید، احتمالاً واقعاً احساس خواهند کرد کدام ممکن است عادات آنها خواهند شد را قبول دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع اصلاح نخواهد کرد.

این ایده ها ممکن است حتی عناصر اضافه شده مربوط به فرزندان، به طور یکنواخت مسکن، اعتقادات غیر سکولار، خوب ارزش های {اخلاقی} و بسیاری دیگر را در داخل تذکر نمی گیرند. متعاقباً، در طولانی مدت روز، نیاز به اتصال شخصی را تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کنید تا ببینید چه یک چیز برای بدست آورده اید سالم تر است.

نکته آخر هشدار: در مورد ماهیت امتیازات جنسی، سالم تر است برای همه شما {بیماری} های مقاربتی، به دلیل جمله ایدز، فورا آزمایش دانش شود. همدست مسکن بدست آورده اید ممکن است علاوه بر این سپر داشته باشد یا نباشد یا نداشته باشد یا نباشد، تا زمانی که شما ممکن است را آسیب پذیر مکان ها. مکرر آزمایش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر انتخاب کردید یک بار دیگر با این فردی بخوابید، فوراً به بهره مندی از کاندوم، مدیریت باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سپر های جنسی برگردید.