دیروز 10 دستور غذای محبوب را برای سال 2021 به اشتراک گذاشتم، اما امروز کمی خودخواه شده ام و آنها را به اشتراک می گذارم. یکی از دستور العمل های مورد علاقه من از دستور العمل های منتشر شده در سال 2021.

تعداد کمی از آنها با ده نفر برتر دیروز یکسان هستند، اما بسیاری از آنها متفاوت هستند. چی بگم من دم از شکلات میزنم و در گزارش دیروز به اندازه کافی شکلات نبود. 🙂

میدونم مثل یه غلتک شکسته هستم اما من مطمئنا از بودن شما در اینجا قدردانی می کنم. این وبلاگ بدون شما هیچ چیز نخواهد بود. این یک حقیقت ابدی است.

در سال 2022 می بینمت! بنابراین، سال آینده چیزهای خوب زیادی در راه است، من برای آن احساس می کنم.

آیا دستور پخت خاصی دارید که می خواهید سال آینده ظاهر شود؟ در زیر نظر دهید و من آنها را به لیست خود اضافه خواهم کرد!