انداختن چند پوند آکای همراه خود میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} کتاب الکترونیکی مقدس!

آکای ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب الکترونیکی مقدس؟ به هیچ عنوان! کاری {نکن} کدام ممکن است اینقدر غیر سکولار بشم! ما از قبلً همه شما این مطالب کتاب الکترونیکی مقدس را شنیده ایم. استقامت کن! نگهش دار این مونتاژ خطبه نباید باشد. که ممکن است یک درس تجربی برای همه شما افراد در امروز است. جدای به دلیل آن خواهد شد، از هر لحاظ بررسی اجمالی کتاب الکترونیکی مقدس دقیقاً چه اشکالی دارد؟ عالی. عالی. سناریو اینجاست. خواه یا نه به یاد دارید کدام ممکن است قرن ها پیش در داخل {داستان} کتاب الکترونیکی مقدس، بنی اسرائیل توانایی بین المللی آن خواهد شد زمان غارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیر شدند؟

(نظر جانبی: خدای آنها خواهند شد، یهوه، قابل انتساب به خودخواهی، بداخلاقی، بی وفایی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات ناپسندشان در داخل ادیان دروغینی سرزمین های بت پرستی احاطه در داخل آن خواهد شد جهان توسعه می کردند، {اجازه} داد کدام ممکن است آنها خواهند شد را به اسارت ببرند. این مجازات آنها خواهند شد برای افتخار داشتن چنین یک چیز بود. به دلیل عبادت انحصاری به خدا آن خواهد شد زمان وعده اطلاعات بوده اند به ساده او می رود را بپرستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل رهنمودهای قانونی او می رود پیروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعت کنند منحرف شده بوده اند.)

گزارش کتاب الکترونیکی مقدس مورد ردیابی ما با اشاره به دانیال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه در کنار وفادارش در داخل اسارت است. مصمم بود کدام ممکن است دانیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهانش فوق العاده {باهوش} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترام آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل در داخل سنت بیگانه هستند.

به دلیل این رو آنها خواهند شد به خانوار سلطنتی منصوب می شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روزی کدام ممکن است همراه خود خانوار سلطنتی نبوکدنصر، پادشاه بابل وعده های غذایی می خوردند، شناخته شده به عنوان پادشاه عادات می کردند.

با این وجود، احکام پادشاه بابل چالشی را برای 4 نوجوان عبری راه اندازی کرد. محدودیت های غذایی بی چون و چرا برای خاندان سلطنتی پادشاه بابل چندان مورد کلمه نبود. پس به دلیل آنها خواهند شد تقاضا برنامه کاهش وزن به دلیل {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها خواهند شد اعطا شد. (دانیال 1:9-14)

در طولانی مدت آزمایش ده روزه {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب، دانیال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه همراهش {سالم تر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباتر به دلیل {هر} کس یکی دیگر کدام ممکن است غذاهای لذیذ پادشاه را در داخل سفره سلطنتی می خورد، به نظر می رسد.

عالی در امروز چه یک چیز به ما می گوید؟ میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} برای بهزیستی ما بالاتر هستند.

توضیحات زیادی برای اپیدمی مشکلات وزنی در داخل دنیای در امروز ما ممکن است وجود داشته باشد. در داخل همین جا بدیهی ترین توضیحات ممکن است وجود داشته باشد.

1. به ساده در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است همین چند مورد آخر 12 ماه پیش گاو، خوک مزرعه، خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول فریب به دلیل پایین مصرف شده می شد. امروزه ما رفتار کرده ایم کدام ممکن است گاوها مملو به دلیل هورمون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی بیوتیک ها پمپ شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اشکال از {مواد افزودنی} خبره مصرف شده شوند. این به سلامت پایه ما {آسیب} رسانده است.

2. جدا از این، ما فست فود را سراسر جهان گسترده به راحتی در دسترس است {داریم}. همبرگرهای آبدار، سیب زمینی سرخ شده، بال خروس و بسیاری دیگر کنار هم قرار دادن است. مصرف کردن در داخل تجربه شوید، در داخل راهی که در آن وعده های غذایی بخورید. خواه یا نه فست فودها برای دارید عالی هستند؟ 9! خواه یا نه فست فودها خوش ذوق هستند؟ آره! خواه یا نه فست فودها برای دارید عالی هستند؟ 9!

3. به سادگی به تمام غذاهای فرآوری شده (غذای ناسالم) خارج از آن در داخل بازار مواد غذایی محله ای شخصی در نظر گرفته شده کنید. همه شما این چرخ دنده غذایی مد روز امروزی در داخل جاری بهبود بار هستند.

این واقعیت واقعی های فوق نه ما را آزار نمی دهد. ما {خطرات} را در داخل پس افکار شخصی قرار می دهیم. با این وجود، {نتایج} نمایشگاه ها کدام ممکن است انواع اشخاص حقیقی دارای {اضافه وزن}، اضافه وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه وزن مرضی در داخل جاری {افزایش است}. بازدیدکنندگان نوجوان دانشکده ما را بررسی اجمالی کنید. در داخل سنین جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف، جوانان به صفوف اضافه وزن ها می الگو.

کتاب الکترونیکی مقدس فواید {سبزیجات} را شناخته شده به عنوان غذای مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت را شناخته شده به عنوان غذای فرعی نمایشگاه ها. به دلیل این تکنیک پیروی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه نیازی به درگیری با مشکلات وزنی نخواهید داشت. (چربی ها اضافه شده) به خاطر داشته باشید که {اضافه وزن} ندارید، دارید خیلی اضافه وزن هستید. آکای ​​بری میوه ای است کدام ممکن است البته است در داخل جنگل های مرطوب توسعه می تنبل. آکای ​​بری در داخل اصلاح کردن انجام متابولیک بدن ما انسان فوق العاده {مفید} {بوده است}. آکای ​​مشخصه های خارق العاده متنوع برای همه زمانها مفید دارد.

مطمئنا، دنیای مد روز ما دارای {مزایا} و اشکالات متنوع است. در امروز چی می خوای بخوری؟

برای تحقق در داخل انداختن چند پوند، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت، جان اشمیت – متخصص مصرف شده انداختن چند پوند