برنج زرد لاتین – مزه منافذ و پوست


این پست ممکن است علاوه بر این تشکیل پیوندهای تکیه کن باشد یا نباشد. جاده مشی افشای من خواهم کرد را بیاموزید.

ما در داخل محل اقامت من خواهم کرد برنج خوار عظیم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در میان تجربه های من خواهم کرد برنج زرد لاتین است! که ممکن است یک غذای جانبی خوش ذوق {برای هر} غذای خروس هر دو گوشتی است!

برنج زرد لاتین
برنج زرد لاتین

این اصل غذای من خواهم کرد برای برنج زرد لاتین است! {هر} موارد کدام ممکن است مناسب می کنم، همه وقت اصل وعده های غذایی به همین دلیل من خواهم کرد می خواهند! من خواهم کرد این اصل وعده های غذایی را روزی کدام ممکن است برای اولیه موارد در داخل 12 ماه 2008 برخاستن به اجرای یک وبلاگ کردم به اشتراک گذاشتم، به همین دلیل زمان تنظیم {عکس} فرا رسید. من خواهم کرد آن خواهد شد را همراه خود کل شما خواهید داشت به اشتراک می گذارم به همان اندازه خواهید داشت هم بتوانید آن خواهد شد را بسازید! این غذای جانبی باور نکردنی برای همراهی همراه خود لوبیا، استیک کبابی، گوشت خوک، میگو لیموی گشنیز، پولو سابروسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها نه است!

برنج زرد لاتین

من خواهم کرد تا حدودی به این برنج وسواس من حتی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالهاست کدام ممکن است آن خواهد شد را مناسب می کنم! خیلی ها به من خواهم کرد می گویند کدام ممکن است {نمی توانند} برنج مناسب کنند. این سیستم بی‌عیب من خواهم کرد برای مناسب کردن برنج زرد پف‌دار باور نکردنی است!

طرز تولید برنج زرد لاتین

نسبت آب به برنج – من خواهم کرد به همین دلیل برنج دانه بلند استفاده بیشتر از می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت آب به برنج را 2 به 1 نگه می من حتی دارم. اگر به همین دلیل برنج دانه نیاز به استخدام می کنید، ممکن است علاوه بر این بخواهید مایع را به 1.5 به 1 به کاهش دهید.

برنج را آبکشی کنیم هر دو 9 – من خواهم کرد به هیچ وجه برنجم را آب نمی کشم، با این وجود تعداد زیادی از مردمان این {کار} را می کنند. تمیز کردن آن خواهد شد باعث می تواند باشد نشاسته آن خواهد شد خیلی کمتر شود. چه آن خواهد شد را بشویید هر دو 9، یک بار دیگر مثبت می تواند باشد.

به همان اندازه تمام نشده کف دست نزنید. 5 {دقیقه} بعد به همین دلیل پخت برنج را بگذارید نگه دارد سپس همراه خود چنگال برنج را پف کنید. در داخل حین پختن آن خواهد شد را هم نزنید، برنج را دانش می تنبل.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است تمام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 {دقیقه} شل شدن نکرده است، درگاه آن خواهد شد را باز نکنید. بخار مشابه یک چیز است کدام ممکن است پخت برنج را تمام می تنبل، اگر درگاه آن خواهد شد را بردارید بخار آن خواهد شد را به همین دلیل کف دست خواهید داد.

برای تولید برنج به 1 قابلمه با کیفیت حرفه ای همراه خود درگاه محکم خواستن دارید. که ممکن است یک امر حیاتی است، اگر بخار به همین دلیل برنج بیرون شود، برنج خواهید داشت باقی مانده است پخته شده است.

اگر درگاه محکمی نداریدمی توانید عالی ورق فویل روی قابلمه قرار دهید، سپس درگاه آن خواهد شد را بپوشانید به همان اندازه بخار بیرون نشود.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است تا حد زیادی مایع آن خواهد شد خیس شدن نشده، روی برنج را نپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده نخست را می ریزد وگرنه خیلی خیس بیرون از در می آید.

برنج زرد

اصل العمل های برنج بیشتری کدام ممکن است دوست خوب خواهید داشت:

برنج زرد لاتین

6

193 کال
4 پروتئین
39 کربوهیدرات ها
2 {چربی ها}

زمان سازماندهی: 5 {دقیقه}

زمان پخت: 25 {دقیقه}

زمان کامل: 30 {دقیقه}

 • 2 فنجان ها برنج دانه بلند خام
 • 4 قاشق چایخوری روغن زیتون
 • 1 عظیم تاس بویلون خروس هر دو {سبزیجات}، مشابه با knorrs هر دو Maggi
 • 5 پیازچه های {متوسط}، دانش شده
 • 2 حبه های سیر، چرخ کرده
 • 1 گوجه فرنگی {متوسط}، دانش شده
 • 1/2 فنجان گشنیز دانش شده
 • 4 فنجان ها اب
 • 1 بسته نرم افزاری چاشنی بادیا سازون*، هر دو اصل تولید سازون خودساخته من خواهم کرد را ببینید
 • 1 قاشق چایخوری نمک کوشر، هر دو تا حد زیادی به سلیقه
 • در داخل عالی قابلمه {متوسط} ​​با کیفیت حرفه ای همراه خود درگاه محکم، روغن را روی حرارت {متوسط} ​​خوب و دنج کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیازچه، گشنیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر را حدود 2 {دقیقه} تفت دهید به همان اندازه ملایم شوند.

 • گوجه فرنگی ها را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی {دقیقه} نه تفت دهید به همان اندازه ملایم شوند.

 • برنج را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 {دقیقه} نه تفت دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب هم بزنید.

 • آب، تاس آبگوشت، سازون به اضافه 1 قاشق چایخوری نمک را اضافه کنید.

 • 4 فنجان آب را بچشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک را بچشید، نیاز به به سختی کافی خوش سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور باشد یا نباشد، در داخل صورت خواستن تغییر کنید.

 • {در این} مرحله اول موارد هم می زنیم به همان اندازه آب روی حرارت خیلی زیاد بجوشد.

 • به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است آب به جوش می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقاً روی برنج را می ریزد، حرارت را کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع ساعت بپوشانید.

 • بخار برنج را می پزد پس درگاه آن خواهد شد را باز نکنید.

 • بعد به همین دلیل ربع ساعت شعله را خاموش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اینکه به درگاه آن خواهد شد کف دست بزنید کمتر از 5 {دقیقه} نه بگذارید نگه دارد.

 • بخار پختن برنج را با بیرون سوختن زمین آن خواهد شد تمام می تنبل. سپس همراه خود چنگال ارزش بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوش جان کنید.

*بادیا عالی سازون می سازد کدام ممکن است تشکیل پیام نباید باشد.
ایده ها {مفید}:
نسبت آب به برنج – من خواهم کرد به همین دلیل برنج دانه بلند استفاده بیشتر از می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت آب به برنج را 2 به 1 نگه می من حتی دارم. اگر به همین دلیل برنج دانه نیاز به استخدام می کنید، ممکن است علاوه بر این بخواهید مایع را به 1.5 به 1 به کاهش دهید.
برنج را آبکشی کنیم هر دو 9 – من خواهم کرد به هیچ وجه برنجم را آب نمی کشم، با این وجود تعداد زیادی از مردمان این {کار} را می کنند. تمیز کردن آن خواهد شد باعث می تواند باشد نشاسته آن خواهد شد خیلی کمتر شود. چه آن خواهد شد را بشویید هر دو 9، یک بار دیگر مثبت می تواند باشد.
به همان اندازه تمام نشده کف دست نزنید. 5 {دقیقه} بعد به همین دلیل پخت برنج را بگذارید نگه دارد سپس همراه خود چنگال برنج را پف کنید. در داخل حین پختن آن خواهد شد را هم نزنید، برنج را دانش می تنبل.
به همان اندازه روزی کدام ممکن است تمام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 {دقیقه} شل شدن نکرده است، درگاه آن خواهد شد را باز نکنید. بخار مشابه یک چیز است کدام ممکن است پخت برنج را تمام می تنبل، اگر درگاه آن خواهد شد را بردارید بخار آن خواهد شد را به همین دلیل کف دست خواهید داد.
برای تولید برنج به 1 قابلمه با کیفیت حرفه ای همراه خود درگاه محکم خواستن دارید. که ممکن است یک امر حیاتی است، اگر بخار به همین دلیل برنج بیرون شود، برنج خواهید داشت باقی مانده است پخته شده است.
اگر درگاه محکمی نداریدمی توانید عالی ورق فویل روی قابلمه قرار دهید، سپس درگاه آن خواهد شد را بپوشانید به همان اندازه بخار بیرون نشود.
به همان اندازه روزی کدام ممکن است تا حد زیادی مایع آن خواهد شد خیس شدن نشده، روی برنج را نپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده نخست را می ریزد وگرنه خیلی خیس بیرون از در می آید.

خدمت رسانی: 3/4 فنجان، انرژی: 193کیلو انرژی، کربوهیدرات ها: 39g، پروتئین: 4g، چربی ها: 2g، فیبر: 1g

WW Points Plus: 5

مهم واژه ها: با بیرون گلوتن، صحیح برای جوانان، غذای جانبی، غذای طبیعی، برنج زرد