{بیماری} های قابل انتساب به کربوهیدرات ها

وقتی سلول‌ها به سطح‌ای می‌رسند کدام ممکن است نه به انجام انسولین {پاسخ} نمی‌دهند، هر دو لوزالمعده انسولین رضایت بخش برای ورزش‌های شخصی ترشح نمی‌تدریجی، شخص تحت تأثیر دیابت می‌شود.

دنیای پزشکی {در حال حاضر} ترسیده عصر موجود بچه ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از اسناد می گویند کدام ممکن است {در حال حاضر} محدودیت دیابتی بین میزان بلعیدن شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشابه های گازدار ممکن است وجود داشته باشد. ارتباط در دسترس همراه خود دیابت مشکلات وزنی است کدام ممکن است ارتباط نزدیکی همراه خود مشکلات قلبی دارد.

{بیماری} های قابل انتساب به کربوهیدرات ها

به همین دلیل، غذاهای پر کربوهیدرات، غذاهایی هستند کدام ممکن است شاخص گلیسمی بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به دیابت، مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی {بیماری} های قلبی را بهبود می دهند. این {بیماری ها} معمولا به ساده همراه خود از دوام نخست به انسولین بروز می کنند.

{علائم} از دوام به انسولین

1. خستگی

ارتباط بلافاصله همراه خود از دوام به انسولین دارد. اگر در داخل تمام روز هر دو به طور متناوب واقعاً احساس خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود نشاط می کنید، احتمالاً به همین دلیل خستگی مبارزه کردن می برید.

2. بی نظمی

نقطه ضعف حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی به همین دلیل سیگنال های از دوام به انسولین است.

3. نفخ

بنزین {روده} به همین دلیل تخمیر میکرو ارگانیسم هایی کدام ممکن است به همین دلیل کربوهیدرات ها خورده شدن می کنند تأمین می تواند.

4. خواب آلودگی هوا

اکثر افراد بعد به همین دلیل مصرف کردن وعده های غذایی واقعاً احساس خواب آلودگی هوا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معمولاً بعد به همین دلیل مصرف کردن پاستا در حال وقوع است.

5. ناامیدی

کربوهیدرات ها البته است “افسرده” هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از {افرادی که} به همین دلیل ناامیدی مبارزه کردن می برند نیز از دوام به انسولین آرم می دهند.

6. بیشتر سرطان ها

پختن هر دو مصرف کردن کربوهیدرات های انتخاب شده (اصولاً سیب زمینی) مقدار بیش از حد آکریل آمید تأمین می تدریجی کدام ممکن است یک پارچه بیشتر سرطان ها زا است.

7. فروش توسعه “میکرو ارگانیسم های ناسالم”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم های تخمیری عاشق شکر هستند، به همین دلیل بلعیدن اصولاً غذاهای شیرینی (حتی آب میوه) باعث توسعه میکرو ارگانیسم ها می تواند. این مورد ممکن است نتیجه در {عفونت} {روده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل تنفسی شود.

8. سیستم حفاظت بدن ما را ضعیف می تدریجی

غذاهای سرشار به همین دلیل قند می توانند به مدت زمان 3 ساعت به انجام سیستم حفاظت بدن ما به همان اندازه 50 شانس {آسیب} بزنند.

9. ریزش مو

ممکن است حتی، غذاهای سرشار به همین دلیل قند می توانند نتیجه در تحریک منافذ و پوست اوج شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شوند بدن ما شناخته شده به عنوان منصفانه {پاسخ} شخصی حفاظت به فولیکول های مو {حمله} تدریجی. این مورد معمولاً به صورت “{درد} منافذ و پوست اوج” را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند آن خواهد شد ریزش مو به نظر می رسد می تواند.

سایر عوارض منفی قابل انتساب به کربوهیدرات ها

* عواقب روی مینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه.

* بهبود استرس خون؛

* دیابت؛

* مشکلات وزنی؛

* {بیماری} روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروقی.

این عواقب همراه خود مصرف کردن غذاهای پر کربوهیدرات هر دو غذاهای همراه خود شاخص گلیسمی نخست گفته می شود.

رژیم a 0 کربوهیدرات {نمایش} اطلاعات شد؟

بحث و جدال های زیادی در موضوع {مزایا} و اشکالات بلعیدن کربوهیدرات ممکن است وجود داشته باشد. تعدادی از اشخاص حقیقی بر این باورند کدام ممکن است عواقب مضر متعدد بر بهزیستی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به طور هر روز به همین دلیل برنامه غذایی {حذف} شوند.