ترکیب هوا | آنالایزر بدن با ترکیب بدن


ترکیب بادی

دستگاه پنوماتیک ترکیبی

دستگاه پنوماتیک ترکیبی

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای بررسی ترکیب بدن انسان استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه میزان عضله، چربی، محل تجمع چربی، میزان آب و مواد معدنی و … در بدن مشخص می شود و متخصص تغذیه می تواند با استفاده از آن بهترین آنالیز بدن فرد را تهیه کند و بر اساس Consider این یک رژیم غذایی برای فرد است.

استفاده از دستگاه پنوماتیک کامپوزیت می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدن ارائه دهد BMI متخصص تغذیه و رژیم درمانی ارائه دهید.