توستر من می روم خیلی تنبل است

من می روم عالی توستر اخیر در واقع دارم. در حقیقت این در موضوع پنجمین توستر من می روم در داخل قبلی 12 ماه فعلی است. همسرم می‌گوید من می روم عالی طلسم دانستن درباره توسترها در واقع دارم، با این وجود واقعیت اینجا است کدام ممکن است کل شما قرار است به آنها بروند خیلی تنبل بوده‌اند. در لحظه صبح مافین انگلیسیم را درون توستر جدیدم چسباندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی به پیش بینی کردم. فینال توستر من می روم دارای عالی تایمر دیجیتالی شمارش معکوس است، به همین دلیل اکنون می‌توانم همه وقت تیک ثانیه‌ها را تماشا کنم در نتیجه “نان نگاهی به مهم” برای کمتر از من می روم ساخته می‌شود – کمتر از، این یکسان یک چیز است کدام ممکن است ظروف بسته بندی می‌گوید. با این وجود، یک چیز کدام ممکن است ظروف بسته بندی نگفت اینجا است کدام ممکن است خیلی اندازه می کشد! چون آن است ثانیه ها تحویل داد، متوجه شدم کدام ممکن است عامل قابل توجه مهمی در موضوع من می روم، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان!

هر چیز در موضوع رضایت آنی است. بدون در نظر گرفتن وعده های غذایی {زودتر} در داخل دهانم برود، آن قرار است را بالاتر واقعاً دوست دارم! تقصیر توستر معمولاً نیست! این واقعاً در موضوع من می روم متنفر به دلیل استقامت است! در حقیقت، دنیای ما برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر لیبرال زمان بازسازی شده است. به دلیل پسری کدام ممکن است پایین سرتان بوق می‌زند، وقتی چراغ عوض می‌شود، به همان اندازه خودرو‌های بانکی کدام ممکن است به دلیل پایین سرتان می‌گذرد. بدون در نظر گرفتن {سریعتر} {اتفاق بیفتد}، ما آن قرار است را بالاتر رفیق {داریم}. جای شگفتی معمولاً نیست کدام ممکن است مایکروویو، فست فود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی در داخل ظروف بسته بندی {داریم}!

من می روم شیشه بادام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادام هندی روی پیشخوانم را واقعاً دوست دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه شیرینی جدا آن قرار است نیز واقعاً آرام است. تنقلات در داخل کیسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف بسته بندی ها عالی اصل العمل برای {فاجعه} برنامه غذایی را پایان دادن می تنبل. فست فود، شام منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام قوطی‌ها/ظروف بسته بندی‌هایی کدام ممکن است به دلیل راهروهای مرکزی سوپر مارکت محله ای ممکن است داشته باشید می‌آیند را درون آن قرار است بریزید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما “نان نگاهی به” می‌شویم! – جناس مشخص شده

توجه اینکه چگونه می توانید به شخصیت بی حوصله شخصی در نظر گرفته شده می کنیم احتمالاً ممکن است به حداقل یک رویکرد فقطً اخیر منجر شود کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این {به طور قابل توجهی} انداختن چند پوند / برنامه غذایی ممکن است داشته باشید را تقویت بخشد. به همین دلیل در داخل همین جا عالی ابزار اقدام کمک خواهد کرد که شما ممکن است داشته باشید ممکن است وجود داشته باشد:

 • وعده های غذایی را زحمت کش به انگشت آورید
 • به دلیل شر شیشه کوکی های خودسرویس هر دو سایر غذاهای ساده برای مصرف کردن خلاص شوید
 • غذاهای میان وعده را در داخل زحمت کش ترین وضعیت هایی که قادر خواهید بود به راحتی در دسترس است قرار دهید، محافظت کنید
 • به هیچ وجه جلوی {تلویزیون} شخصی تنقلات نخورید
 • شام های قابل مایکروویو را به کاهش دهید
 • غذاهای کنار هم قرار دادن را در داخل آشپزخانه شخصی به کاهش دهید
 • به همان اندازه حد پتانسیل غذای معاصر بخرید
 • فست فودهای بهتری داشته باشید – بشقاب پروتئین استارباکس برای ممکن است داشته باشید قابل توجه بالاتر به دلیل {هر} شکل از همبرگر فست فود است
 • برای تولید غذای مفید زمان بگذارید
 • بشین به همان اندازه وعده های غذایی بخوری – همه وقت!
 • {به آرامی} بجوید
 • عالی ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بگیرید کدام ممکن است {چقدر سریع} وعده های غذایی می خورید – شگفت زده خواهید شد! (به خاطر داشته باشید، 20 {دقیقه} اندازه می کشد به همان اندازه شکم ممکن است داشته باشید به مغزتان علامت دهد کدام ممکن است سیر هستید.)
 • نفس عمیق بکشید، آرام شدن کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انتظار توستر باشید!