خوردن آب لیمو با معده خالی می تواند مینای دندان را فرسایش دهد


خوردن آب لیمو با معده خالی می تواند مینای دندان را فرسایش دهد

خوردن آب لیمو با معده خالی باعث فرسایش مینای دندان می شود. هنگامی که مینای دندان فرسوده می شود، عاج پایینی (که زردتر از حد معمول است) را آشکار می کند و ممکن است باعث حساسیت دندان شود. معمولاً بسیاری از مردم صبح ها آب گرم و لیمو می نوشند زیرا […]

بیشتر بخوانید: خوردن آبلیمو با معده خالی باعث ساییدگی مینای دندان می شود