داده ها سلامت – {مزایا} و اشکالات کشمش

کشف کردن داده ها بهداشتی در موضوع غذاهایی کدام ممکن است میان وعده می خورید مفید به نظر می رسد. کشمش خوراکی های خوش طعمی است کدام ممکن است به همین دلیل خشک کردن انگور در داخل {زیر} نور روز هر دو با استفاده از خشک کن های مکانیکی به کف دست می آید. کشمش را می توان توسط خودم هر دو ترکیبی همراه خود دسرها، شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وعده های غذایی خوردن کرد.

دکتر مهمت اوز خوب موارد در داخل دیوار fb شخصی پست کرد: “صبحانه قهرمانان: بلغور محیط دوسر، گردو، کشمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن بذر کتان. این وعده غذایی حیاتی را نادیده نگیرید!»

در واقعیت، کشمش افزودنی خوش ذوق به موسلی است. در مقابل مصرف کردن شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای ناسالم شیرینی، کشمش تصمیم گیری در مورد بهتری برای سیر کردن خوب مینا خوب است. داده ها بهزیستی در موضوع در میان فواید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضرات کشمش را بیابید.

مزایای بزرگ

کشمش قطعا ارزش آن را دارد غذایی دارد در نتیجه تشکیل ویتامین های غذایی، داروها معدنی، اسیدهای آمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر است. قرار است به آنها بروند منبع مفید خوبی به همین دلیل پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم هستند کدام هرکدام 2 باعث به مقیاس عقب اسیدیته می شوند. منیزیم برای مدیریت متابولیسم قابل توجه خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به به مقیاس عقب استرس خون پشتیبانی می تنبل. کشمش خواهد شد دارای {مقادیر} قابل توجهی آهن است کدام ممکن است برای بسیاری که به همین دلیل کم خونی مبارزه کردن می برند مفید به نظر می رسد. ویتامین های B را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس قابل دریافت در داخل کشمش نیز در داخل خون سازی {مفید} هستند.

کشمش در نتیجه افتخار داشتن کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بور به همین دلیل سلامت استخوان ها حمایت می تنبل. قرار است به آنها بروند خواهد شد تشکیل داروها مغذی طبیعی هستند کدام ممکن است برای سلامت توجه {مفید} هستند.

قرار است به آنها بروند می توانند فیبر بالایی داشته باشند

معایب

مطالعاتی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است کشمش را همراه خود بهبود پوسیدگی مینا {مرتبط} می تنبل.

قند فوق العاده بالایی دارند.

مطمئناً دچار اسهال خواهید شد.

در واقعیت محدودیت های بالایی برای ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی ممکن است وجود داشته باشد. ممکن است علاوه بر این به حداقل یک هر دو قبلی مورد رسیده باشید.

اگر مرتباً مینا‌هایتان را مسواک نزنید، مطمئناً واقعاً احساس پوسیدگی (حفره) مینا خواهید داشت، در نتیجه این قند به مینا‌هایتان می‌چسبد.

به سختی کافی عجیب و غریب، علیرغم اینکه {مزایا} فوق العاده اصولاً به همین دلیل معایب آن قرار است است، تنها واقعی نکته آسیب رسان اشاره کردن شده اینجا است کدام ممکن است به ساده همراه خود اخراج مینا های شخصی پس به همین دلیل مصرف کردن این خوراکی های شیرینی فوق العاده قابل اجتناب است.