رژیم کتوژنیک – موثرترین برنامه کاهش وزن چربی ها سوز

برای موثرترین برنامه کاهش وزن برای سوزاندن به زودی چربی ها همراه خود بیشترین استفاده را ببرید متابولیسم خالص بدن ما، منصفانه ابزار غذایی کتوژنیک را در ذهن داشته باشید. برنامه کاهش وزن قدرتمند‌ترین تأثیر را بر تأمین هورمون‌های حیاتی بدن ما کدام ممکن است متابولیسم را اصلاح می‌کنند، دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بدن ما {اجازه} می‌دهد برای قدرت، چربی ها بسوزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده عضلانی را در حالی که نداشتن به فعالیت های ورزشی خیلی زیاد نگه داشتن تدریجی.

ابزار غذایی کتوژنیک {چیست}؟

اساساً این برنامه کاهش وزن است کدام ممکن است بدن ما را در حالت کتوز مکان ها. کتوز منصفانه حالت متابولیک خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نمی شود تخصصی ایجاد می کند آن قرار است بدن ما غیر از بیشترین استفاده را ببرید گلوکز (قند در دسترس در کربوهیدرات های در دسترس در برنامه کاهش وزن عادی یانک – SAD) چربی ها ذخیره شده است شخصی را می سوزاند (تأمین کتون).

آن را به راه متابولیک، غذاهای کتوژنیک فوق العاده بسیار موثر هستند. چیز خوب در مورد خارق العاده اینجا است کدام ممکن است این وعده های غذایی حتی می تواند غذاهای خوش ذوق، خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملی هستند کدام ممکن است برای می توانید داشته باشید فوق العاده مفید هستند.

پس چه غذاهایی به شدت توصیه می شود؟

تعدادی از سبک‌دهنده‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیرکننده‌ترین وعده های غذایی بخشی به همین دلیل این ابزار هستند، به همین دلیل جمله گوشت‌های با بیرون چربی ها معادل گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروس، دارایی ها مفید پروتئین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها‌های باکیفیت معادل تخم خروس، کره، روغن زیتون، روغن نارگیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آووکادو. حتی می تواند {سبزیجات} دارای برگ بی تجربه خوش سبک معادل کلم پیچ، برگ شاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفناج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند {سبزیجات} چلیپایی معادل کلم بروکلی، کلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل کلم را بگنجانید.

این وعده های غذایی را می‌توان همراه خود دانه‌ها، آجیل‌ها، جوانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال از غذاهای شگفت‌انگیز نه ترکیبی کرد می شود که در پایان به فواید بهزیستی باور نکردنی می‌شود کدام ممکن است پروتئین، چربی ها‌های مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی می خواست بدن ما را در اختیار می توانید داشته باشید قرار می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری وعده‌های غذایی سخت‌کننده متابولیسم را فراهم می‌تدریجی کدام ممکن است طبخ آن قرار است سرراست است. در محل اقامت هر دو جابجایی.

کدام وعده های غذایی را نیاز به {محدود} کرد؟

در منصفانه ابزار غذایی کتوژنیک، غذاهای غالب کدام ممکن است نیاز به به همین دلیل قرار است به آنها بروند پرهیز کرد، غذاهای پر کربوهیدرات، قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال از نامناسب چربی ها است. این وعده های غذایی می توانند برای بدن ما {سمی} باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح مقدار بیش از حد از گلوکز راه اندازی کنند کدام ممکن است بدن ما آن قرار است را به چربی ها ذخیره شده است بازسازی می تدریجی. این وعده های غذایی مرحله انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خون را در بدن ما بهبود می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روزی کدام ممکن است قدرت زیادی برای فعالیت های ورزشی می گذارید به همین دلیل چربی ها سوزی جلوگیری از جنگ می کنند. برای اجتناب به همین دلیل این وعده های غذایی، خوردن غلات، غذاهای فرآوری شده، روغن های طبیعی (کانولا، ذرت، سویا و بسیاری دیگر)، شیر آب، مارگارین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر غذاهای پر کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند نخست را {محدود} کنید.

با این وجود خواه یا نه چربی ها برای می توانید داشته باشید خطرناک نباید باشد؟

برای چندین دهه گذشته به ما مشاوره شده است کدام ممکن است انرژی‌های حاصل به همین دلیل چربی ها‌ها نیاز به به مقیاس عقب یابد به همان اندازه اندکی کاهش راه اندازی شود، با این وجود باشد که می تواند یک باشد آسان‌سازی مقدار بیش از حد از بزرگ است (باقی مانده است مشتاق در مورد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی مورد حمایت قرار می‌گیرد) کدام ممکن است نه همراه خود توجه مد روز ما به همین دلیل خورده شدن انسان مناسب نباید باشد. واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است تعدادی از {چربی ها} برای می توانید داشته باشید خارق العاده به نظر نمی رسد که باشند (آنهایی کدام ممکن است دارای اسیدهای چرب امگا 6 هستند) در نتیجه بدن ما می توانید داشته باشید برای پردازش قرار است به آنها بروند مسئله دارد. سایر {چربی ها}، به طور قابل توجهی تری گلیسیریدهای زنجیره {متوسط} ​​(MCTs)، برای اندکی کاهش، تشکیل سلول های مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی فوق العاده {مفید} هستند. این چربی ها‌های اشباع مفید نیاز به بهبود یابد به همان اندازه قدرت می خواست بدن ما در کل کتوز فراهم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری چربی ها‌های ترانس خطرناک در دسترس در غذاهای فرآوری‌شده را {محدود} تدریجی.

مزایای بزرگ ابزار غذایی کتوژنیک {چیست}؟

چربی ها های ذخیره شده است را بریزید دور – همراه خود {حذف} {مقادیر} بالای کربوهیدرات های در دسترس در برنامه کاهش وزن کدام ممکن است گلوکز (قند) تأمین می کنند، منصفانه ابزار غذایی کتوژنیک به بدن ما اصل می دهد به همان اندازه همراه خود بازسازی آن قرار است چربی ها به اسیدهای چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجسام کتون در کبد، چربی ها ذخیره شده است را بسوزاند. این اجسام کتون گزینه جایگزین برای موقعیت گلوکزی می شوند کدام ممکن است مشتاق در مورد کربوهیدرات ها در برنامه کاهش وزن {پر شده} است. این نتیجه در تجزیه به زودی {مقدار} چربی ها ذخیره شده است در بدن ما می تواند باشد.

نگه داشتن توده عضلانی – همراه خود گنجاندن چربی ها های بهترین در برنامه کاهش وزن شخصی، منصفانه ابزار غذایی کتوژنیک قدرت می خواست بدن ما را برای بازسازی ذخایر چربی ها در دسترس به قندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتون های {مفید} (توسط گلوکونئوژنز)، کدام ممکن است منبع مفید حیاتی قدرت برای ذهن، ماهیچه ها هستند، پیشنهادات. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل . این چیز خوب در مورد اضافه شده نگه داشتن توده عضلانی است در نتیجه چربی ها مفید در برنامه کاهش وزن قدرت می خواست بدن ما را در حالی که نداشتن به بیشترین استفاده را ببرید پروتئین ماهیچه ای برای تأمین قند تا حد زیادی می دهد. این موثرترین هر کدام دنیا را به می توانید داشته باشید می دهد – چربی ها بریزید دور {در حالی که} توده عضلانی را نگه داشتن می کنید!

چربی ها های اضافه شده را به همین دلیل بین ببرید – حتی بالاتر به همین دلیل آن قرار است، اگر بدن ما می توانید داشته باشید همراه خود بازسازی چربی ها در دسترس، اجسام کتون زیادی راه اندازی تدریجی، آن قرار است کتون ها فقط شناخته شده به عنوان منصفانه محصول زائد به همین دلیل بین می توسعه، به این به معنی کدام ممکن است اساساً چربی ها های نامطلوب بدن ما را به همین دلیل کف دست خواهید داد!

به مقیاس عقب تمایل به غذا – سرانجام، همراه خود اصلاح هورمون های متابولیک بسیار موثر در بدن ما، منصفانه ابزار غذایی کتوژنیک حقیقت این است اشتهای می توانید داشته باشید را به مقیاس عقب می دهد. همراه خود به مقیاس عقب از دوام بدن ما به انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کتون ها، این رژیم حقیقت این است باعث می تواند باشد خیلی کمتر واقعاً احساس {گرسنگی} کنید، کدام ممکن است چیز خوب در مورد شگفت انگیزی نسبت به سایر رژیم های اندکی کاهش کم انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات نخست است کدام ممکن است همراه خود پیش بینی {گرسنگی} ادامه دار در کنار است.

به همین دلیل همین درست در این لحظه راه اندازی به سوزاندن چربی ها با بیرون فعالیت های ورزشی کنید! همراه خود پیروی به همین دلیل منصفانه ابزار غذایی کتوژنیک، متابولیسم شخصی را البته است مدیریت کنید. بدن ما می توانید داشته باشید برای این به طور یکنواخت وعده های غذایی مصرف کردن طراحی شده است. وضعیت امور متابولیک می توانید داشته باشید را می توان همراه خود خوردن غذاهای (خوش ذوق) کدام ممکن است اجداد ژنتیکی ما در آن قرار است توسعه می کردند، {بهینه} کرد، کدام ممکن است شامل می شود غذاهای با بیرون کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری شده مملو به همین دلیل قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها های خطرناک است. این شامل می شود منصفانه برنامه کاهش وزن باشکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیکال بر مقدمه غذاهای غنی دوران پارینه سنگی، به همین دلیل جمله گوشت با بیرون چربی ها، {سبزیجات}، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها های شکسته نمی شود کدام ممکن است بدن ما می توانید داشته باشید بابت قرار است به آنها بروند به همین دلیل می توانید داشته باشید تشکر خواهد کرد.