رژیم 10 روزه برای اندکی کاهش

در همین جا منصفانه برنامه کاهش وزن 10 روزه “فراتر از آسان” تحویل داده می شود کدام ممکن است به {نتایج} اندکی کاهش زیادی می رسد. هیچ عامل افراطی {در این} رژیم {وجود ندارد}، ممکن است داشته باشید به همین دلیل {گرسنگی} نمی‌میرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت زیادی خواهید داشت.

که ممکن است یک “بهترین راه رفع 10 روزه” فوق العاده برای اندکی کاهش به زودی در صورت لزوم است.

رژیم 10 روزه برای اندکی کاهش

1. تخم خروس بخورید

{در این} رژیم، من خواهم کرد به همین دلیل ممکن است داشته باشید آرزو می کنم کدام ممکن است هر بار که می روید، هر چقدر که می روید تخم خروس بخورید. دلیل سادگی. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است تخم خروس سرشار به همین دلیل پروتئین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است داشته باشید را سیر می تنبل، برای مصرف کردن در تمام اندازه روز بهترین است.

2. نخود پایین توجه

نخود سیاه توجه در نتیجه افتخار داشتن پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فیبر بالا} برای این برنامه کاهش وزن بهترین است. پروتئین نه زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر نه زیاد به مدیریت {گرسنگی} ممکن است داشته باشید پشتیبانی می تنبل. فقط یک قوطی نخود سیاه بخورید… هزینه آن قرار است حدود 50 عرف است.

3. سینه خروس

سینه خروس قابل توجه فوق العاده است در نتیجه پروتئین بالایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها هر دو کربوهیدرات ندارد. آنها خواهند شد همراه خود تخم خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخود سیاه به خوبی {کار} می کنند به همان اندازه منصفانه وعده غذایی پروتئین قابل توجه نخست همراه خود مقداری فیبر عالی راه اندازی کنند. {در این} رژیم روز به روز 1 به همان اندازه 2 سینه خروس بخورید.

4. ماهی تن بسته نرم افزاری بندی شده در آب

هر قوطی ماهی تن تحت تأثیر آب دارای 33 خوب و دنج پروتئین برای تنها واقعی 60 عرف است. که ممکن است یک قطعا ارزش آن را دارد عالی است. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است تن ماهی انعطاف پذیر است، من خواهم کرد آن قرار است را قابل توجه واقعاً دوست دارم، اگرچه توسط خودتان سبک آن قرار است را رفیق لازم ندارم. با این وجود ترکیبی همراه خود تخم خروس هر دو نخود سیاه، قابل مشارکت در است. {در این} رژیم روز به روز 1 به همان اندازه 2 قوطی ماهی تن بخورید.

5. انگور {تیره}

انگور {تیره} به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است محتوای آب بالایی دارد، {انتخابی} فوق العاده برای میان وعده است. تا حد زیادی است، ممکن است داشته باشید آب می خورید. که ممکن است یک بهترین راه عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان برای اکتسابی بسیار زیاد آب در روز است. روز به روز به انواع دلخواه انگور بخورید.

که ممکن است یک برنامه کاهش وزن آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری بسیار موثر 10 روزه است کدام هرکدام موارد کدام ممکن است به همین دلیل آن قرار است استخدام می کنید نتیجه در اندکی کاهش از حداکثر می تواند.