سیستم مدیریت بیمارستان

سیستم های مدیریت بیمارستان دو سطح از کاربران را حفظ می کند:

• سطح مدیر
• سطح کاربر

این سیستم شامل:
• حفظ جزئیات بیمار.
• ارائه توصیه های مربوط به نسخه، اقدامات احتیاطی و رژیم غذایی.
• ارائه و نگهداری انواع آزمایشات برای بیمار.
• صدور صورت حساب و گزارش.

سیستم های مدیریت بیمارستان را می توان در هر بیمارستان، کلینیک، درمانگاه یا آزمایشگاه آسیب شناسی برای حفظ جزئیات بیمار و نتایج آزمایش آنها استفاده کرد.

امکانات اصلی موجود در این پروژه عبارتند از:
نگهداری سوابق بیماران داخل خانه/خارج از منزل.
با حفظ جزئیات تشخیص بیمار، آزمایشات توصیه شده باید انجام شود.
ارائه امکانات مختلف آزمایشی به پزشک برای تشخیص بیماران.

• اشعه ایکس
• آزمایش ادرار
• ازمایش مدفوع
• تست سونوگرافی
• تست گاستروسکوپی
• تست کولونوسکوپی
• آزمایش خون
• تست بیوشیمی

حفظ سوابق ورود تزریقات بیمار.

حفظ جزئیات تجویز، دارو و رژیم غذایی بیمار.

ارائه جزئیات صورتحساب برای بیماران داخل خانه / خارج از منزل.

پشتیبان گیری از داده ها طبق نیاز کاربر (بین تاریخ های ذکر شده).

اگر کاربر رمز عبور خود را فراموش کند، می توان آن را با سؤال راهنمایی بازیابی کرد.

در این پروژه جمع آوری داده ها از آزمایشگاه های مختلف پاتولوژی می باشد.

نتایج آزمایشات، نسخه، اقدامات احتیاطی و توصیه های رژیم غذایی به طور خودکار در پایگاه داده به روز می شود.

گزارش‌های تست مرتبط، گزارش جزئیات بیمار، نسخه‌ها و گزارش‌های صورت‌حساب را می‌توان بر اساس نیاز کاربر ایجاد کرد.

کاربر یا مدیر می تواند پرونده یک بیمار را با نام وی یا تاریخ ثبت آن جستجو کند.

توضیحات کلی

اهداف این سیستم:

• رویکرد برنامه ریزی شده نسبت به کار: – سیستم های مدیریت بیمارستانی که در سازمان کار می کنند به خوبی برنامه ریزی و سازماندهی خواهند شد. داده ها به درستی در پایگاه داده ذخیره می شوند که به بازیابی اطلاعات و همچنین ذخیره سازی آن کمک می کند.

• دقت: – میزان دقت در سیستم مدیریت بیمارستان بالاتر خواهد بود. تمام عملیات به درستی انجام می شود و تضمین می کند که هر اطلاعاتی که از مرکز می آید دقیق است.

• قابلیت اطمینان: – قابلیت اطمینان سیستم مدیریت بیمارستان به دلایل ذکر شده بالا خواهد بود. دلیل افزایش قابلیت اطمینان سیستم این است که اکنون ذخیره سازی مناسبی از اطلاعات وجود خواهد داشت.

• بدون افزونگی: – در سیستم مدیریت بیمارستان نهایت دقت این است که هیچ اطلاعاتی در هیچ کجا، در انبار و یا در موارد دیگر تکرار نشود. این امر استفاده اقتصادی از فضای ذخیره سازی و ثبات در داده های ذخیره شده را تضمین می کند.

• بازیابی فوری اطلاعات: – هدف اصلی سیستم مدیریت بیمارستان، فراهم آوردن امکان بازیابی سریع و کارآمد اطلاعات است. هر نوع اطلاعاتی هر زمان که کاربر بخواهد در دسترس خواهد بود.

• ذخیره سازی فوری اطلاعات: – در سیستم دستی مشکلات زیادی برای ذخیره بیشترین حجم اطلاعات وجود دارد.

• کارکرد آسان: – کارکرد سیستم باید آسان باشد و به گونه ای باشد که بتوان آن را در مدت زمان کوتاهی توسعه داد و با بودجه محدود کاربر متناسب باشد.