شخص آهنی 2 – رمزگشایی غیر سکولار

ابرقهرمانان کمیک مارول

این تصاویر حرکتی مطمئناً یکی تصاویر حرکتی های بزرگسالان {مورد علاقه} من خواهم کرد در داخل 12 ماه 2010 است در نتیجه {سرعت}، پر از سرگرمی، {هیجان انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده دار است. بازیگران همراه خود توانایی ذاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاافتاده به دلیل جمله رابرت داونی، جونیور، گوئینت پالترو، گری شاندلینگ، اسکارلت جوهانسون، میکی رورک، دان چیدل، ساموئل ال جکسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان فاورو در داخل آن قرار است تفریحی می‌کنند. عالی الزام کاملاً است.

شناخته شده به عنوان دنباله ای بر تصاویر حرکتی شخص آهنی محصول 2008 به کارگردانی جان فاورو، می دانیم کدام ممکن است تونی استارک مردی است پایین نقاب شخص آهنی قرار دارد. کمیسیون سنای ایالات متحده آمریکا در داخل دردسر است به همان اندازه فناوری مخفی پایین شخص آهنی اختراع شده تونی را به بازو آورد. او می رود به دلیل سنا ناپایدار می تدریجی، با این وجود ما سریع متوجه می شویم کدام ممکن است 9 تنها واقعی او می رود شیفته پالادیوم در داخل راکتور قوس شخصی مسموم شده است کدام ممکن است او می رود را اقامت ، منطقی دانشمند روسی یکی دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است لباس مجلسی مشابهی اختراع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را بر روی خانوار ای کدام ممکن است استارک آرزو می کند می پوشد. برای کلاچ انتقام.

این لنز بر {نقل قول} های خاصی به دلیل تصاویر حرکتی هدف اصلی می تدریجی. {هر} {نقل قول} برای معنای بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار آن قرار است رمزگشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی می تواند باشد. اگر از قبل تصاویر حرکتی را دیده باشید، به دلیل محتوای این لنز شگفت زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم خواهید شد. اگر به همان اندازه به فعلی تصاویر حرکتی را ندیده اید، پس به دلیل مطالعه این لنز عالی چشم انداز غیر سکولار خواهید داشت. پر از سرگرمی است!

جهان {طولانی} ترین دوران حکومت صلح را در داخل گذشته تاریخی شخصی تخصص می تدریجی.
تونی استارک در داخل EXPO شخصی در داخل ابتدای تصاویر حرکتی این تذکر را خاص می تدریجی
صلح بین المللی رویای کل شما کسانی است کدام ممکن است به توجه غیر سکولار بیشتر فراخوانده شدند. بشریت {در این} راستا در داخل جاری تکامل است، با این وجود روزهای زیادی داستان ها را می شنویم هر دو می بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} های سیاره ای کنونی را یادآوری می کنیم. به جای آن توجه به این فقدان، ما فراخوانده شده ایم به همان اندازه دعا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاره ای هماهنگ را تصور کنیم کدام ممکن است شفا یافته، رادیکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرق و برق دار است.

“این به بدست آورده اید هر دو ما درمورد نخواهد بود. این فقط در مورد میراثی است کدام ممکن است ما به دلیل شخصی به جای آن می گذاریم. بلند مدت بهتری را پایین بالا خواهیم گذاشت.»
تونی استارک در کل نمایشگاه استارک کشف نشده میدان دید عموم مردم قرار گرفت
{در حالی که} جهان ما {در حال حاضر} همراه خود نبرد، {گرسنگی}، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت در کنار است، پیروی به دلیل {مسیر} معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگری قابل توجه خواهد بود. چون آن است می توانیم لذت را در داخل مسکن شخصی نمایان کنیم، {عشق} را به {مادر} پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان بلند مدت او می رود، فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجره خانوادگی شخصی انشعاب می دهیم.

ما در داخل بین المللی مبتلا به تهدیدات مسکن می کنیم کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی در همه زمان ها تعدادی از آنها خواهند شد را نبینیم.»
سناتور استرن همراه خود تونی استارک همراه خود مردمان در داخل کمیسیون صحبت می تدریجی
نشاط های آسیب رسان هم در داخل بعد فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل قلمروهای غیبی وجود دارند. شخص ظریف آن را به راه روحی {اهمیت} محافظت شخصی را 9 تنها واقعی همراه خود التیام {آسیب} های قبلی، منطقی همراه خود هدف اصلی ایده ها شخصی بر {نتایج} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات سازنده توجه می تدریجی. مقررات بین المللی خیس شدن خاص می‌تدریجی کدام ممکن است مشابه، مشابه را خیس شدن می‌تدریجی، متعاقباً نگرانی مکان‌های بدون شک خطرناک را خیس شدن می‌تدریجی.

راهی که در آن های زیادی برای محافظت کردن شخصی به سمت حمله ها روانی ممکن است وجود داشته باشد، به عنوان تصویر. ب. همراه خود فراخوانی حیوانات توانایی محافظتی مشابه گرگ، تصور عالی دفاع محافظت در داخل احاطه بدست آورده اید، هر دو تقاضا محافظت فرشتگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایان روحی شخصی. این {کار} را می توان در داخل {هر} روزی به دلیل روز مشارکت در داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی صبح بعد به دلیل {بیدار} شدن به دلیل خواب آرام تر عمدی به.

“من خواهم کرد صلح بین المللی را همراه خود غیر دولتی کردم. نه چه میل به ایجاد یک؟”
تونی استارک به کمیته سنا
به دلیل آنجایی کدام ممکن است مسکن ما دائماً در داخل جاری تنظیم است، {مسیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های کاری کارمند آفتاب به هیچ وجه پایانی ندارد. منعطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در دسترس بودن به معنای بهره مندی از برخوردهای متنوع در داخل مسکن مان است، در نتیجه ما به هیچ وجه تمام نشده ایم. عالی مسکن به مسکن موارد زیر منتهی می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به دلیل جایگزین استفاده بیشتر از می کنیم به همان اندازه درس های تحقق یافته است نشده شخصی را بیاموزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی تکامل غیر سکولار گام برداریم.

وسیله ای تا زمانی که شما می توانید قادر به را اقامت بدست آورده اید را نیز می کشد.
جارویس لپ تاپ به تونی استارک
ما شناخته شده به عنوان موجودات روحانی در داخل بعد جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما انسان به نظر می رسد می شویم به همان اندازه بتوانیم در داخل بازدید شخصی به سوی روشنگری توسعه کنیم. {در حالی که} ما {ابدی} هستیم، بدن ما {ابدی} نخواهد بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفس ما {سرانجام} روزی کدام ممکن است ماهیت {ابدی} ما آشکارا می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به بعد غیر سکولار بازدید می کنیم در نهایت به پایان می رسد.

“این نمایشگاه منیت بدست آورده اید حلقه دار شده است.”
پپر پاتس به تونی استارک
فردی است که شیفته نفس شخصی اداره می تواند باشد ادامه دارد به دلیل منبع مفید الهی {واقعی} شخصی استفاده بیشتر از نکرده است. منطقی آن قرار است شخص خاص در داخل محدوده حواس پنجگانه شخصی اقامت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی به دلیل {بیماری}، عادت هر دو پریشانی مبارزه کردن ببرد.

“اگر بتوانی کاری کنی کدام ممکن است خدا خون بیاید، می توانی کاری کنی کدام ممکن است مردمان نه فرض نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوسه ها بیایند.”
ایوان وانکو به تونی استارک
این خاص مناسبت ای به دلیل نفس است کدام ممکن است سعی می تدریجی شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید را در داخل افکار بدست آورده اید راه اندازی تدریجی. ایگو مشابه عالی دادستان حرکت می تدریجی، روی شانه بدست آورده اید می نشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل گوش بدست آورده اید دروغ گفتن می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جملاتی مشابه “باشي گرامی داشت {نیستی}” هر دو “باشي احمقی” هر دو “باشي ناقص می کنی” را می گوید. نفس، افکار را همراه خود نادرستی می پوشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} دین و زیبایی است کدام ممکن است فراتر به دلیل این دروغ گفتن ها را ببیند.

“من خواهم کرد مرغ ام را آرزو می کنم. مرغ من خواهم کرد.”
ایوان وانکو به جاستین همر وقتی همراه خود مرغ ای عجیب و غریب گذراندن شد
{هر} انسانی {در این} کره خاکی فارغ از اینکه چه جنایتی مرتکب شده است، عالی شخصی الهی دارد. کل شما توانايي رفتار {عشق} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل منظر الهی حتی {قاتل} جمعی نیز نیاز به {عشق} ورزیدن است. افرادی مسکن شخصی همراه خود تراژدی گذراندن شدند در داخل {عشق} بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط به حیوانات خودت کار کن استراحت می یابند.

“بدست آورده اید مجبور نیستید این {کار} را توسط خودم مشارکت در دهید.”
سرهنگ جیمز رودز به تونی استارک
نفس آرزو می کند ما را گیج تدریجی. می‌خواهد فرض کنیم این مسکن مسکن می‌کنیم – را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستیم. با این وجود واقعیت اینجا است کدام ممکن است ما موجوداتی {ابدی} هستیم کدام ممکن است کل شما در داخل وب ای الهی به دلیل ممکن است باشی بین المللی به هم پیوسته اند. ما تنها واقعی نیستیم. حتی اکنون کدام ممکن است این لنز را می خوانید، شیفته راهنماهای روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشتگانی احاطه شده اید کدام ممکن است {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت را در داخل بازدید بدست آورده اید فراهم کردن می دهند.

“من خواهم کرد {هر} کاری را کدام ممکن است آرزو می کنم مشارکت در می {دهم}، چون آن است آرزو می کنم مشارکت در {دهم}.”
ناتالی راشمن به تونی وقتی به دلیل او می رود پرسیدند فینال تولدش را راه به سپری خواهد کرد
هنگامی کدام ممکن است به دلیل لحاظ غیر سکولار به هم پیوند داده شده هستید، متوجه می شوید کدام هرکدام دوم به دلیل روز به روز نیاز به گرامی داشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود غیرت رادیکال مسکن کنید. تا حدودی، درست مثل اینجا است کدام ممکن است روز به روز را طوری اقامت دارید کدام ممکن است گویی فینال روز شماست، در نتیجه همراه خود خوشحالی به دلیل سیستم هدایت درونی شخصی پیروی می کنید.

“به چنین چیزهایی بازو نزنید. یاد بگیرید کدام ممکن است رها شوید.”
جاستین همر به ایوان وانکو
فداکاری عالی مستأجر غیر سکولار قابل توجه خواهد بود. به بدست آورده اید این فرصت را می دهد کدام ممکن است به جای آن حفظ دردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های قبلی، در داخل بازدید مسکن شخصی به ورودی {حرکت} کنید.

“غیر زمینی ترین مخلوق من خواهم کرد باشي ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها به احتمال زیاد خواهد بود.”
هوارد استارک به پسرش تونی
قرارداد غیر سکولار بین روابط قابل توجه بسیار موثر است. وقتی جوانان در داخل فضایی عشق آمیز، پذیرنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایتگر عظیم می شوند، این {پیوند} برای فناوری های موارد زیر پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام می یابد.

“من خواهم کرد رفیق نباید داشته باشم وقتی مردمان به من خواهم کرد چیزهایی می دهند.”
تونی استارک به حداقل یک تامین کننده خیابانی
چون آن است لوئیز ال. هی در داخل کتاب الکترونیکی شخصی، بدن ما شخصی را شفا دهید (به لینک {زیر} مراجعه کنید) منطقی سازی می دهد، {بیماری} های بدنی توضیحات روانی دارند. بازو‌ها نمادی به دلیل رویکرد‌های مختلف برخورد همراه خود تجربیات هستند، مشابه کلاچ، کلاچ، آزاد کردن هر دو نیشگون کلاچ. وقتی {کسی} {در این} زمینه بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ظریف می تدریجی، اگر بخواهد همراه خود استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عشق} همراه خود مکان های مسکن گذراندن شود، شفا پیدا می تدریجی.

“آن قرار است سرراست بود.”
تونی استارک پس به دلیل راه اندازی عالی آیتم اخیر به خودش
وقتی به دلیل غریزه هر دو شهود شخصی پیروی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری را کدام ممکن است رفیق {داریم} در داخل مسکن مشارکت در می دهیم، حرکت پیدا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس {راحتی} می تدریجی!

آنها خواهند شد لایق بهتری هستند.»
تونی استارک به پپر پاتس
{هر} {کسی} نیاز به احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری شخصی است. معمولاً اشخاص حقیقی غیر سکولار می خواهند {مفید} باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان نیازهای شخصی را فراموش می کنند. همیشه باید به یاد داشته باشیم کدام ممکن است ابتدا خودمان را رفیق داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شخصی قطعا ارزش آن را دارد قائل باشیم به همان اندازه قدرتمند باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم به دلیل دیگران حمایت، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی کنیم. این جای می دهد مدیتیشن، دعا، یادگیری، تمدد اعصاب، رقص، موسیقی، فعالیت های ورزشی، برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کارهای خاصی است کدام ممکن است رفیق دارید مشارکت در دهید.