عدم توانایی جنسی (Viryapata) در داخل آیورودا

به همین دلیل انگشت ارائه هر دو عدم توانایی منی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلت تناسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیر شدن عدم توانایی جنسی است. مقاربت بارگیری هر دو زودرس، خودارضایی، فعالیت های ورزشی، غذاهای نامناسب، زیاده روی در داخل مصرف کردن غذاهای سخت، تلخ، قابض، شور، تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر، پیر شدن، نگرانی، غم، {بی اعتمادی}، نگرانی، عصبانیت، جن گیری، لاغری، {بیماری}، ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوس های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخم احتمالاً ممکن است نتیجه در اختلال عملکرد در داخل بدن ما انسان شود دوشاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس این احتمالاً ممکن است به مجاری حامل منی برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث نقص مایع منی شود. اسپرم اگر روغنی، پنیری، مخاطی نباشد، شیرینی، سوزاننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید باشد یا نباشد، خالص تلقی می تواند باشد.

تعدادی از علل اساسی عبارتند به همین دلیل

1. بذر {معیوب}: این امر قابل انتساب به مصرف کردن غذاهای خنک، خشن، مخلوط شده، {غیر قابل تحمل}، پخته نشده هر دو {ناکافی}، روزه، اندوه، نگرانی، عصبی بودن، ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیزش جنسی است. علل نه عبارتند به همین دلیل جن گیری، {بی اعتمادی}، به کاهش پلاسما، افراط در داخل دوشا، مشکل، استفاده بیشتر از غلط به همین دلیل پانچا کارما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد در داخل منی. این {شرایط} همراه خود سایه پریدگی، نقطه ضعف، نشاط کم، مسئله در داخل نعوظ، مسائل قلبی، کم خونی، آسم برونش برونش، یرقان، خستگی، استفراغ، اسهال، قولنج، تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه در کنار است.

2. نقطه ضعف آلت تناسلی: این امر قابل انتساب به مصرف کردن غذاهای قابل توجه اسیدی، نمکی، با کیفیت صنعتی، غیر قابل تحمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب، بلعیدن {مقادیر} بارگیری آب هر دو مصرف کردن مقدار بیش از حد از شیرینی ها است. علل نه عبارتند به همین دلیل: وعده های غذایی نامنظم، گوشت، بلعیدن بارگیری ماست هر دو شیر آب، نقطه ضعف قابل انتساب به {بیماری}، مقاربت همراه خود فرزندان ماده در داخل واژن، در داخل هنگام شهوت، در داخل هنگام قاعدگی، هر دو بوی ناسالم به همین دلیل اندام تناسلی خانمها. علل نه عبارتند به همین دلیل: سیستم {معیوب}، ترشح مقدار بیش از حد از واژن، {شرایط} پزشکی قدرت در داخل خانمها، همراه خود حیوانات، عدم شستشوی آلت تناسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام تناسلی {آسیب} دیده.

3. پیر شدن: کهولت سن معمولاً باعث به کاهش مایع منی {مرتبط} همراه خود عدم وجود در داخل هفت احساس، رها شدن داروهای پشتیبانی کننده جنسی، به کاهش تدریجی توانایی، نشاط، اندام های حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسی می تواند باشد. برنامه غذایی نامناسب، ورزش بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی روانشناختی. این نتیجه در تخلیه احساس ها، عدم توانایی، سایه منافذ و پوست ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام کم در مخالفت با {بیماری} می تواند باشد.

4. کاستی: به همین دلیل {کار} ذهنی بارگیری، غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه، عصبی بودن، نگرانی، حسادت، کنجکاوی، مسمومیت، بی قراری، رفتار غذایی سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی فایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدر ارائه محصولات، روزه کلاچ، هر دو {مقادیر} {ناکافی} مصرف شده پلاسما در داخل شخص ضعیف. راسا کاهش یافته است باعث عدم وجود در داخل سایر احساس ها (dhátus) می تواند باشد. این نتیجه در از دوام کم {بیماری} می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ممکن است خطر کننده اقامت باشد یا نباشد.

عادات

1. عدم ثبات دوشا: تنقیه، قیمه، محصولات منی شبیه شاتواری، آشواگاندا، نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاپیکاچو پیشنهاد می شود.

2. جن گیری: اقدامات غیر سکولار استفاده بیشتر از می تواند باشد.

3. عدم توانایی جنسی: {درمان}‌ها نیاز به به این سازماندهی مشارکت در شوند: مسح، جریان هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملین روغن (مثلاً روغن کرچک). در داخل مرحله بعد نیاز به منصفانه وعده غذایی صحیح بلعیدن شود. بعداً به همین دلیل تنقیه غیر روغنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقیه روغنی استفاده بیشتر از می تواند باشد. تنقیه های با بیرون روغن شامل می شود محصولات Musta، Patha، Gudúchí، Balá، Punarnavá، Mañjisthá را انتخاب کنید و انتخاب کنید Kapikachu هستند. یکی از بهترین تنقیه روغن، روغن مشخص شده شماست. ترکیبات روغن گل فلفل سیاه، هندو، زعفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویولا (دانه پنبه) همراه خود روغن یاس اسپانیایی است. تنقیه ادامه دار همراه خود محصولات ماستوئید نیز پیشنهاد می شود. سرانجام، محصولات پشتیبانی کننده دانه شبیه shatávarí، ashwagandhá، balá را انتخاب کنید و انتخاب کنید kapikachhú بلعیدن می تواند باشد. تنقیه روغنی باعث پشتیبانی توانایی می تواند باشد. دقیق وعده های غذایی مصرف کردن توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط می دهد. دلیل سازماندهی، تنقیه های روغنی با استفاده از گرفتن کولون، توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را به ناحیه منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما بدن ما باز می گرداند.

4. به همین دلیل انگشت ارائه توانایی آلت تناسلی: مسح اندام تناسلی همراه خود روغن، پاشیدن هر دو خون ریزی استفاده بیشتر از می تواند باشد. اشخاص حقیقی روغن کنجد، روغن کرچک، ملین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقیه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تنقیه‌های غیر روغنی بلعیدن می‌کنند. سرانجام، محصولات پشتیبانی کننده دانه شبیه shatávarí، ashwa-gandhá، balá، kapikachhú را انتخاب کنید و انتخاب کنید amalakí بلعیدن می تواند باشد. پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود منی: {درمان}‌ها شامل می شود مسح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا، ملین‌های روغنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقیه است. پس به همین دلیل آن قرار است، گياه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گياهان تقويت كننده مني شبیه شاتاواري، آشواگاندا، نخست، كاپيكاچو، گوگول، شيلاجيت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقيه كنجد يا روغن كرچك آرزو می کنند آن قرار است مي‌آيند.

5. راکو (عدم وجود اسپرم): روش های درمانی شامل می شود قیمه، کنجد، بادام، سیر پخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز می باشد یا نباشد. محصولات پشتیبانی کننده بذر شبیه shatávarí، ashwagandhá، balá، kapikachhú، ámalakí، guggul را انتخاب کنید و انتخاب کنید shilájit.

6. پیتا (بذر سوزان): محصولات شامل می شود ژل آلوئه ورا، شاتاواری، آمالکی، شیر آب، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمه است.

7. كافا (به همین دلیل انگشت ارائه علاقه مند به به مقاربت، مشکلات وزنی، مخاط اضافه شده، نیاز به شکر شناخته شده به عنوان سوئیچ برای مقاربت): محصولات دارویی شامل می شود پیپالی، سیر، میخک، تریکاتو، گوگول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلاجیت هستند.