عوارض من می روم همراه خود برنامه کاهش وزن با بیرون نمک برطرف شده است

2 تهدید کننده ترین چیزهایی کدام ممکن است می توانیم به بدن ما شخصی وارد کنیم نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر است. سالها اندازه کشید به همان اندازه ماهیت {سمی} قرار است به آنها بروند را یاد بگیرم. ساعت‌های رنجی کدام ممکن است قابل انتساب به سردردهای از حداکثر طی 12 ماه‌ها تحمل می‌شد، تنها واقعی اگر این اطلاعات شناخته می‌شد، قابل اجتناب بود. یکی از آنها در نظر گرفته {علائم} {فشار خون بالا} قابل انتساب به سمیت نمک، بهبود عوارض است، با این وجود این همه شما ماجرا نخواهد بود. برای توجه اینکه چه اتفاقی در داخل هنگام بلعیدن مقدار بیش از حد از سدیم اتفاق می افتد، به تحقیقات بیشتری خواستن داشت.

علل {فشار خون بالا}:

بلعیدن مقدار بیش از حد از رایج نمک کدام ممکن است باعث می تواند باشد بدن ما آب بیشتری {در خود} نگه دارد. همراه خود احتباس آب، {فشار خون بالا} {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد خرس {تأثیر} قرار خواهد گرفت. همراه خود تحویل داد زمان ممکن است به طور اضافی مسائل قلبی، مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیوی نیز راه اندازی شود.

معمول بلعیدن هر روز نمک نیاز به بین 1500 به همان اندازه 2300 میلی خوب و دنج باشد یا نباشد. متأسفانه، خوب وعده نان احتمالاً به همان اندازه 450 میلی خوب و دنج باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکان را فراهم می کند به همان اندازه 2 ساندویچ، همراه خود بیشترین استفاده را ببرید 4 کاهش نان، برابر همراه خود دوز هر روز باشد یا نباشد. بسیار مهم نخواهد بود کدام ممکن است چه موادی در داخل ساندویچ ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود، متنوع باقی مانده است خوب هر دو 2 تکان نمک می دهند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساندویچ بارها و بارها همه وقت این {کار} را مشارکت در می دهند.

به شدت توصیه می شود کدام ممکن است حدود 140 میلی خوب و دنج نمک در داخل {هر} وعده {مقدار} کامل است. این بدان معناست کدام ممکن است میزان چیزی کدام ممکن است شخص می خورد را مدیریت تنبل.

روش ها به همین دلیل سمیت نمک توقف کنیم:

یکی از آنها در نظر گرفته اولیه کارهایی کدام ممکن است نیاز به مشارکت در دهید اینجا است کدام ممکن است به همین دلیل {خرید} نان فروشگاه مواد غذایی . همراه خود بیشترین استفاده را ببرید کتاب الکترونیکی اصل پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم نان ساز می توانید خودتان دقیق کنید. {خرید} آرد سبوس دار به همین دلیل خوب بازار مواد غذایی مفید نیز درست تر به همین دلیل {خرید} مخلوط شده کنار هم قرار دادن است. تمام یک چیز کدام ممکن است شخص می خواهد مخمر، آرد، {مقدار} کمی فقط نمک (نصف قاشق چایخوری به {مقدار} رضایت بخش) کمی فقط شکر، روغن نباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب است.

نمک به وعده های غذایی اضافه نکنید در نتیجه نیازی به آن خواهد شد ندارد. غذای معاصر همراه خود کیفیت بالا مثبت کدام ممکن است شیفته می توانید داشته باشید در داخل آشپزخانه تولید می تواند باشد شدید ایمن تر به همین دلیل غذاهایی است کدام ممکن است به همین دلیل دیگران خریداری می تواند باشد. همه وقت در گذشته به همین دلیل خرید کنید منجمد هر دو غذای کنار هم قرار دادن، محتوای نمک را ارزیابی کنید. غذاهای شخصی را کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبخ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیشترین استفاده را ببرید پوشش گیاهی به همین دلیل نمک اجتناب کنید. فرض کن حتی به همین دلیل دستش نمیدی

به همین دلیل فلاونوئیدها به جای آن نمک بیشترین استفاده را ببرید:

اصولاً استدلال می کنند کدام ممکن است تخلیه آرد خارج از آن در داخل وعده های غذایی را به ارمغان می آورد. این دقیق نخواهد بود! همه شما وعده های غذایی سبک خاصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید فلاونوئیدها اصولاً به همین دلیل نمک برای می توانید داشته باشید مفید به نظر می رسد.

پوشش گیاهی شخصی را بکارید، مربوط به رزماری؛ حکیم؛ جعفری؛ زمان؛ نعناع; ریحان؛ برگ {بو}؛ و بسیاری دیگر تعدادی از برای انتخاب کردن ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً قرار است به آنها بروند را می توان در داخل خوب کشتی مشترک پرورش داد. پوشش گیاهی نه مورد استفاده قرار گیرد کرفس هستند. زنجبیل؛ پیازها؛ موز؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیازچه سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز به خوبی همراه خود هم ترکیبی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار است به آنها بروند به ساده کمی فقط نمک اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} وعده غذایی مهم احتمالاً وجود خواهد داشت.

اصل العمل های من می روم معمولاً جای می دهد کمتر از 5 مورد به همین دلیل گیاهانی است تخصصی ایجاد می کند نخست اشاره کردن شد. همه وقت خوش ذوق است وعده های غذایی من می روم {در حال حاضر} با بیرون نمک است. مخصوصاً هیچ سردردی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس خون به طور رایج بین 110-120 روی 70-80 است. این را تمرکز بر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بمانید. به همین دلیل نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل زیادی کدام ممکن است راه اندازی می تنبل اجتناب کنید.