غذاهای سرشار به دلیل آب در داخل برنامه غذایی ممکن است داشته باشید

آب، اکسیر حیات، حیاتی ترین فاز عالی برنامه غذایی آسیب ندیده است. مصرف کننده آب نه زیاد احتمالاً ممکن است به اندکی کاهش پشتیبانی تدریجی – ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است آب به دلیل وعده های غذایی می آید. تحقیقات کنونی نماد می‌دهد کدام ممکن است زنانی کدام ممکن است به دلیل رژیم‌های غذایی سرشار به دلیل آب استفاده بیشتر از می‌کنند، شاخص توده جسمی کمتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف کمرشان کودک‌تر است. غذاهای غنی به دلیل آب شکم ممکن است داشته باشید را پر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث می تواند خیلی کمتر به دلیل آنچه کدام ممکن است نیاز به وعده های غذایی بخورید.

غذاهای غنی به دلیل آب، مقدار بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی کمی فقط دارند. آنها خواهند شد ممکن است همچنین به اندکی کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندکی کاهش پشتیبانی می کنند، ممکن است همچنین بلوک های ساختمانی قند خون را به کاهش می دهند کدام ممکن است ممکن است بخواهید انسولین، هورمون قند خون را به کاهش می دهد.

بدن ما انسان به دلیل 80 شانس آب {تشکیل شده است} کدام ممکن است به خلاص شدن از شر سدیم در داخل بدن ما پشتیبانی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین به خلاص شدن از شر {سموم} در داخل بدن ما پشتیبانی می تدریجی.

چغندر: به دلیل 97 شانس آب {تشکیل شده است} کدام ممکن است به صورت پخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مملو به دلیل آهن، ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی خورده شود، به 1 غذای کم انرژی با این وجود همراه خود فواید بهزیستی قابل مشاهده دوباره کاری می تواند.

کاهو: بهترین است به صورت اخیر در داخل سالاد بخوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشقاب هایمان را همراه خود غذاهایی پر کنیم کدام ممکن است انرژی برنامه غذایی را بهبود نمی دهند، اگرچه آنها خواهند شد ممکن است بخواهید جویدن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر، داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین هایی را برای ما فراهم می کنند کدام ممکن است 9 تنها واقعی در داخل اندکی کاهش ما کارآمد هستند، کاملا ممکن است همچنین به سلامت پشتیبانی تدریجی.

گوجه فرنگی تشکیل 93 شانس آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار به دلیل آنتی اکسیدان لیکوپن است.

خربزه: تشکیل 92 شانس آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک شیرینی قدرتمند است کدام ممکن است احتمالاً ممکن است گزینه جایگزین برای میان وعده های ناسالم شود. غذایی تحت تأثیر داروها مغذی {مفید}، همراه خود انرژی قابل توجه کم، با بیرون چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اندکی کاهش است. هندوانه بیش به دلیل 90 شانس آب است.

خیار یکی از آنها در نظر گرفته اولیه سبزیجاتی بود در سرتاسر جهان کشت شد. قطعا ارزش آن را دارد غذایی قابل توجه کمی فقط دارد با این وجود یکی از آنها در نظر گرفته استاندارد ترین داروها در داخل سالاد ما است. خیار قابل توجه سرماخوردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراوت است. در کل فصل تابستان تشنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما را به کاهش می دهد.

خیار عالی مدر خالص به عادی است (برون ده ادرار را بهبود می دهد). میزان آب این سبزی 96.3 خوب و دنج در داخل 100 خوب و دنج است. در داخل {هر} 100 خوب و دنج به ساده 13 کیلو انرژی دارد. به دلیل آنجایی کدام ممکن است خیار عالی سبزی قابل توجه کم انرژی است، عالی سبزی {مورد علاقه} در داخل {هر} برنامه غذایی کم انرژی است. خیار اسید فولیک زیادی دارد (14.7 خوب و دنج اسید فولیک در داخل {هر} 100 خوب و دنج). میزان سدیم آن قرار است نیز قابل توجه کم است. در داخل {هر} 100 خوب و دنج به ساده 10.2 میلی خوب و دنج سدیم دارد.

خیار را می توان به صورت نپخته هر دو پخته خوردن کرد. خیار نپخته شهرت بیشتری دارد. اگر خیار خوردید، آن را فراموش نکنید در گذشته به دلیل برداشتن منافذ و پوست آن قرار است را فقط بشویید. آب خیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپ خیار خنک استاندارد ترین نوشیدنی های کم انرژی فصل تابستان هستند.

خیار ممکن است همچنین در داخل تجارت چیز خوب در مورد شناخته شده به عنوان یک پارچه در داخل کالا نگهداری منافذ و پوست استفاده بیشتر از می تواند. به دلیل خیارهای اخیر بریده شده برای معامله بسته های صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه استفاده بیشتر از می شد. {در حال حاضر} عالی پک صورت کنار هم قرار دادن خیار خارج از آن در دسترس است. آموزش داده شده است می تواند دیسک هایی کدام ممکن است روی توجه ها قرار می گیرند تأثیر طراوت بخشی روی منافذ و پوست دارند، با این وجود تا به امروز هیچ اثبات آموزشی برای این ماده {وجود ندارد}.

کدو تنبل در داخل دسته ای خیلی شبیه خیارها قرار خواهد گرفت کدام ممکن است چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی کمی فقط دارند. ممکن است همچنین دارای محتوای آب بالای 92.6 خوب و دنج در داخل {هر} 100 خوب و دنج خوراکی است. کدو تنبل مقایسه شده است همراه خود خیار قطعا ارزش آن را دارد غذایی بالایی دارد. به توضیحات زیادی، این سبزی چندان استاندارد معمولاً نیست.

کدو تنبل دارای بسیار زیاد ویتامین A است. منبع مفید خوبی به دلیل بتاکاروتن است. 1160 میکروگرم بتاکاروتن در داخل 100 خوب و دنج کدو حلوایی ممکن است وجود داشته باشد. این بتاکاروتن در داخل بدن ما به ویتامین A دوباره کاری می تواند. این سبزی عملکرد ابتدایی در داخل رژیم گیاهخواری ایفا می تدریجی آن قرار است هیچ محصول حیوانی برای تامین ویتامین A جلوگیری از جلوگیری از بیشتر سرطان ها به راحتی در دسترس است معمولاً نیست. کدو تنبل تشکیل {مقدار} قابل توجهی ویتامین E است این سبزی گاه گاهی باعث راه اندازی حساسیت می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی هضم می تواند. کدو تنبل سدیم کمی فقط دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقدار} مناسبی به دلیل پتاسیم آن قرار است را برای {فشار خون بالا} {مفید} می تدریجی. ممکن است همچنین برای دیابت، مشکلات قلبی و عملکرد خدمت می کنند عالی غذای به دلیل شیر آب ربودن پیشنهاد می شود. این منبع مفید ضعیف ویتامین C است.

تخمه کدو خوش ذوق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {درمان} لوسیون {روده} استفاده بیشتر از می تواند. این دانه ها نیاز به در کنار همراه خود ملین هایی قابل مقایسه با روغن کرچک خوردن شوند به همان اندازه نتایج ضد کرمی فوق العاده داشته باشند. ممکن است همچنین می توان به دلیل آنها خواهند شد برای مسائل پروستات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار استفاده بیشتر از کرد.

کووای همراه خود عنوان آموزشی Coccinia Cordifolia شناخته می تواند. عنوان‌های نه کووای در داخل بنگالی تلاکوچو، هندی کندوری، گوجراتی گوجراتی، توندکاایی در داخل کانادا، کوکاکای در داخل مالایالام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامیل، تونداله در داخل مراتی، کندورو در داخل اوریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دونداکای در داخل تلونگو است. این سبزی ممکن است همچنین محتوای آب بالایی دارد. 93.5 خوب و دنج رطوبت در داخل 100 خوب و دنج خوراکی دارد. تشکیل داروها مغذی زیادی معمولاً نیست. کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی آن قرار است قابل توجه کم است کدام ممکن است به آماده سازی 3.1 خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 کیلو انرژی در داخل 100 خوب و دنج است. آنها خواهند شد ناشی از محتوای کم انرژی، سبزی خوبی برای گنجاندن در داخل رژیم های اندکی کاهش هستند. تشکیل 59 خوب و دنج اسید فولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید 40 میلی خوب و دنج کلسیم در داخل {هر} 100 خوب و دنج است.

تربچه به دلیل ترکیبات تشکیل گوگرد {تشکیل شده است} کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی به دفاع کردن به سمت برخی بیشتر سرطان ها ها پشتیبانی تدریجی. تربچه ها انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها کمی فقط دارند، کدام ممکن است باعث شهرت آن قرار است ها در داخل بین اندکی کاهش می تواند. سبک ها زیادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است توسط می آید خوانایی، بعد، تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه کاملاً متفاوت هستند. آنها خواهند شد صورتی، دم موش، رومیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید هستند. تربچه سفید مقایسه شده است همراه خود باقیمانده انرژی کمتری دارد. صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم موش تشکیل بسیار زیاد کلسیم هستند. تربچه صورتی دارای سدیم نه زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاسیم قابل توجه کم است، {در حالی که} تربچه سفید دارای سدیم کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاسیم بالایی است. ترب سفید اصولاً برای مبتلایان استرس خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی بهترین است. تربچه سفید دارای اساساً بیشترین رطوبت در داخل شانس بالایی است (94.4 خوب و دنج در داخل 100 میلی خوب و دنج). تربچه سفید برای مردم دیابتی پر زرق و برق است کدام ممکن است می توانند به سالاد شخصی اضافه کنند.