فعالیت های ورزشی همراه خود هیپوگلیسمی واکنشی: برنامه کاهش وزن کلیدی است!

اگر اخیراً پیش آگهی اطلاعات شد کدام ممکن است هیپوگلیسمی واکنشی هر دو سندرم پس به همین دلیل غذای ایدیوپاتیک دارید، مثبت هستم کدام ممکن است به طور یکنواخت مسکن بدست آورده اید تنظیم کرده هر دو از نزدیک در داخل جاری تنظیم است. برای کسانی به همین دلیل بدست آورده اید کدام ممکن است در همه زمان ها فعالیت های ورزشی کرده‌اید، ممکن است به طور اضافی به همین دلیل دنبال کردن (و برنامه کاهش وزن!) شخصی ناراضی شوید. می دانم روزی کدام ممکن است برای اولیه موارد دچار مسائل هیپوگلیسمی واکنشی شدم، این من خواهم کرد بودم. جدای به همین دلیل امتحان و فهمیدن اینکه چه یک چیز می‌توانید بخورید و چه یک چیز نمی‌توانید بخورید، به تذکر می‌رسد عظیم‌ترین مشکل اینجا است کدام ممکن است برنامه کاهش وزن شخصی را مناسب مشارکت در دهید به همان اندازه نشاط فراوان برای مشارکت در روال تمرین شخصی داشته باشید و فاصله‌های هیپوگلیسمی نداشته باشید. این {کار} {مدتی} اندازه می کشد به همان اندازه به همین دلیل بین برود. بدست آورده اید نیاز به نظر های روز به روز دقیقی به همین دلیل آنچه کدام ممکن است می خورید و چه روزی می خورید داشته باشید، با این وجود احتمالاً بتوانم توسعه آموزش داده شود بدست آورده اید را تسریع کنم.

تا حدودی پیشینه با توجه به من خواهم کرد، من خواهم کرد عالی نجات یافته به همین دلیل بیشتر سرطان ها چهارگانه هستم و تصور کنید هر دو 9 من خواهم کرد در داخل تا حد زیادی عمرم فوق العاده سرزنده بوده ام. وزنه می زنم، در داخل فعالیت های ورزشی های رزمی دنبال کردن می کنم و واقعاً دوست دارم کوهنوردی کنم. تجربیات قبلی من خواهم کرد همراه خود بیشتر سرطان ها و تمام نتایج آن قرار است، چه خواستن مدت زمان و چه {بلند مدت}، به من خواهم کرد پشتیبانی کرده است کدام ممکن است بدنم را بالاتر به همین دلیل کسی بشناسم. گاهی حتی بالاتر به همین دلیل پزشکانم اعتقاد دارم.

وقتی برای اولیه موارد مشکلاتم همراه خود هیپوگلیسمی واکنشی هر دو با توجه به سندرم پس به همین دلیل غذای ایدیوپاتیک تنظیم شد، پزشکان پزشکی ابتدا گفتند کدام ممکن است از هر نظرً مشکلی نباید داشته باشم. دلیل این است که چه چیزی مسئول چه چیزی بود است کدام ممکن است من خواهم کرد اپیزودهایی بر اساس سندرم پس به همین دلیل غذای ایدیوپاتیک داشته ام، کدام ممکن است تا حدودی کاملاً متفاوت به همین دلیل هیپوگلیسمی واکنشی است. {به طور خلاصه}، پس به همین دلیل مصرف کردن کربوهیدرات، {علائم} مشابهی را تخصص کردم کدام ممکن است همراه خود پیش آگهی هیپوگلیسمی واکنشی (گلوکز زیرین 1 به همان اندازه 4 ساعت پس به همین دلیل مصرف کردن وعده های غذایی)، یادآور: ب. لرزش، گیجی، عصبی بودن، تپش روده ها، سردی اندام ها، و بسیاری دیگر. با این وجود، مرحله قند خون من خواهم کرد آن را به راه پزشکی شناخته شده به عنوان “هیپوگلیسمی” رئوس مطالب نمی شود، در نتیجه به {زیر} 50 نمی رسد.

بازدید من خواهم کرد برای افتخار داشتن {علائم}، یافتن مسئله {چیست} و یافتن {راهی} برای رفع مسئله، عالی کابوس کاملاً {بوده است}! 9 موارد به اورژانس رفتم، عالی تشنج از حداکثر روده ها در داخل 160، حمله ها پانیک از حداکثر، چندین بستری شدن در داخل بیمارستان و پزشکان پزشکی به ساده {علائم} هشدار دهنده حیاتی را به همین دلیل انگشت دادند به همان اندازه اینکه خودم خیلی خودم پیش آگهی {دهم} چه اتفاقی در داخل جاری رخ ارائه است و برای تعمیر مشکلم نیاز به چه {کار} کنم. ..و سرانجام چقدر بامزه دکترها قبول کردند من خواهم کرد مناسب میگفتم کدام ممکن است سندروم بعد به همین دلیل غذای ایدیوپاتیک در واقع دارم و شگفتی میکردند کدام ممکن است خودم خیلی خودم همراه خود رژیم و فعالیت های ورزشی مشکلم را رفع کردم! با این وجود، این ساده نبود!

وقتی متوجه شدم مشکلم {چیست}، سندرم پس به همین دلیل غذای ایدیوپاتیک، تنظیم به تحقیقات تا حد زیادی کردم. من خواهم کرد همراه خود متخصصان مصرف شده، متخصصان مصرف شده، مربیان شخصی شده و بدنسازان {حرفه ای} صحبت کرده ام. یاد بدست آوردم کدام ممکن است کربوهیدرات‌های آسان، غذاهای تصفیه‌شده، شکر، کافئین و الکل مرا وارد یک عنصر می‌کنند. من خواهم کرد هم یاد بدست آوردم چطور و چه بخورم! این مهم بود و سرانجام به من خواهم کرد {اجازه} داد به همان اندازه بازهم دوباره به همین دلیل روال تمرین شدیدم لذت بردن ببرم!

رژیم آرام بود! {هر} 2 به همان اندازه 3 ساعت در داخل روز وعده های غذایی بخورید. غذاهای سرشار به همین دلیل پروتئین، چربی ها (مطمئنا! چربی ها!) و فیبر بخورید، به همین دلیل غذاهای نخست اجتناب کنید و به ساده {مقدار} تا حدودی کربوهیدرات پیشرفته (بلغور محیط دوسر نپخته، سیب زمینی شیرینی) را بسته نرم افزاری به مرحله ورزش بدنی شخصی بلعیدن کنید… بیش به همین دلیل همه شما متناسب است!

اگر شگفتی می کنید کدام ممکن است چرا نیاز به چربی ها بخورید، دلیلش اینجا است کدام ممکن است {چربی ها} خیس شدن کربوهیدرات های بدست آورده اید را تنبل می کنند. آن را فراموش نکنید کل شما این مسئله، هیپوگلیسمی واکنشی و سندرم پس به همین دلیل غذای ایدیوپاتیک، روزی راه اندازی می تواند کدام ممکن است مرحله انسولین بدست آورده اید بهبود یابد. و چه یک چیز باعث بهبود مرحله انسولین می تواند؟ مقداری شکر سریع به همین دلیل مثلاً عالی شیرین، برنج سفید هر دو عالی سیب زمینی پخته. صرف نظر از آن {مقدار} تا حدودی کربوهیدرات بخورید، بدن ما بدست آورده اید تنظیم به سوزاندن چربی ها برای نشاط می تنبل. نفیس هر دو؟

بعد به همین دلیل راه اندازی تمام این اصلاحات {و مجبور} شدن بازهم دوباره {به طور کامل} یاد بگیرم کدام ممکن است راه به وعده های غذایی بخورم، من خواهم کرد شدن سوژه آزمایشی خودم خیلی خودم شدم. من فرض می کنم می توانید اطلاع دهید من خواهم کرد تحقیق پزشکی روی خودم خیلی خودم مشارکت در اطلاعات ام! من خواهم کرد نظر های روز به روز دقیقی به همین دلیل آنچه خوردم و در داخل چه ساعاتی خوردم نگه داشتم. در داخل ابتدا به همین دلیل به مقیاس عقب کربوهیدرات‌هایم فوق العاده تخلیه بودم، با این وجود بعد به همین دلیل حدود هر هفته آرام‌تر شدم. شیوه زندگی فوق العاده ساده تر شد. مشکل {در حال حاضر} جستجو کردن مصرف شده دقیق برای دنبال کردن من خواهم کرد بود.

بازهم دوباره آنجا بودم، من خواهم کرد و آنلاین این {کار} را مشارکت در دادیم! من خواهم کرد در داخل جاری تجزیه و تحلیل بودم کدام ممکن است راه به می توانم داروها مغذی می خواست شخصی را برای مشارکت در روال تمرین ورزشی با بیرون به مقیاس عقب قند خون به انگشت بیاورم … و آن قرار است را کشف کردم! در داخل آن قرار است زمان، تنها واقعی کربوهیدراتی روز بلعیدن می‌کردم حدود عالی چهارم فنجان بلغور محیط دوسر نپخته روز به روز صبح بود. باقیمانده برنامه کاهش وزن من خواهم کرد شامل می شود گوشت، چسبناک و سالاد بود. که ممکن است یک برنامه کاهش وزن خارق العاده این است که اگر ابزار ای برای فعالیت های ورزشی کردن هر دو افتخار داشتن جسمی ندارید. با این وجود برای من خواهم کرد این رژیم نشاط فراوان برای فعالیت های ورزشی را به من خواهم کرد نمی داد و اگر فعالیت های ورزشی می کردم قطعا دچار افت قند خون می شدم.

به همین دلیل اکنون می دانستم کدام ممکن است نیاز به کربوهیدرات های پیشرفته شخصی را حتی تا حد زیادی بهبود {دهم}. یک چیز شبیه به این شد، 1/4 فنجان بلغور محیط دوسر نپخته در داخل صبح، سپس حدود 1/4 سیب زمینی شیرینی، حدود عالی ساعت بعد به همین دلیل دنبال کردن من خواهم کرد. سپس 2 دارو گلوکز فوری در گذشته به همین دلیل دنبال کردن و 2 دارو گلوکز نه در کل دنبال کردن بلعیدن کردم. دنبال کردن من خواهم کرد عالی ساعت اندازه می کشد. کیفیت بالا به نظر می رسد کدام ممکن است این {کار} را مشارکت در داد.

پس به همین دلیل بلعیدن، دارو‌های گلوکز فوراً برای نشاط استفاده بیشتر از می‌شوند و به هیچ وجه باعث بهبود مرحله گلوکز و بهبود مرحله انسولین من خواهم کرد نمی‌شوند. آخر قند خونم در داخل تمام مدت زمان نصب شده ماند. من خواهم کرد گاهگاهی اپیزودهای هیپوگلیسمی داشتم، با این وجود ممکن است طرفدار بوده اند {و به راحتی} همراه خود 2-3 دارو گلوکز برطرف می شدند.

{در حال حاضر}، من خواهم کرد ارائه دهنده خدمات بهداشتی نیستم، با این وجود می‌گویم کدام ممکن است احتمالات خوبی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است بتوانید همراه خود برنامه کاهش وزن و فعالیت های ورزشی بر مسئله هیپوگلیسمی واکنشی هر دو سندرم پس به همین دلیل غذای ایدیوپاتیک غلبه کنید. در همه زمان ها در گذشته به همین دلیل تنظیم {هر} برنامه کاهش وزن هر دو فعالیت های ورزشی اخیر همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنید. هدفمند، تصمیم گرفت و امیدوار بمانید!