لاغری موضعی | لاغری موضعی با دستگاه


لاغری موضعی

لاغری موضعی

لاغری موضعی

یکی از روش های تناسب اندام استفاده از روش لاغری موضعی است که با استفاده از برخی دستگاه ها مانند RF و کویتیشن انجام می شود که با توجه به شرایط فرد می توان از هر دو روش به صورت همزمان با برنامه های رژیمی استفاده کرد.

برخی از این دستگاه ها که مورد تایید متخصصان تغذیه هستند شامل لاغری موضعی با دستگاه RF و لاغری موضعی با دستگاه کویتیشن می باشد.

بسته به نیاز یکی از این روش ها در کنار رژیم غذایی استفاده می شود. این کار نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت و کاهش وزن و سایز را سرعت می بخشد.

همچنین می توانیم با استفاده از روش های لاغری موضعی سلولیت را از بین ببریم. در واقع راه خوبی برای خلاص شدن از شر سلولیت است.