لیستی باور نکردنی به همین دلیل 25 غذای پر فیبر به در کنار انرژی شماری ممکن است

چندین راهی که در آن ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است {مقادیر} بالای فیبر برای بدن ما انسان مفید به نظر می رسد. این {مزایا} به رئوس مطالب {زیر} اشاره کردن شده است:

فواید عالی برنامه کاهش وزن همراه خود {فیبر بالا}

این به ما پشتیبانی می تنبل به همان اندازه اقدامات مشترک {روده} را نگه داشتن کنیم – آن خواهد شد را به 1 تقویت می کند غذایی باور نکردنی برای بسیاری که به همین دلیل یبوست هر دو هموروئیدهای قابل انتساب به آن خواهد شد مبارزه کردن می برند بازسازی می تنبل.

درجه خالص کلسترول ldl را بهبود می دهد – عالی برنامه کاهش وزن همراه خود {فیبر بالا} به {افرادی که} آسیب پذیر {بیماری} قلبی هستند پشتیبانی می تنبل. احتمالاً {به همین دلیل است} کدام ممکن است {شخصیت}‌هایی را در داخل سریال‌های تلویزیونی می‌بینید کدام ممکن است مسائل قلبی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌جای برنامه کاهش وزن غیرعادی شخصی کدام ممکن است شامل می شود تخم‌خروس، سوسیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکن است، همراه خود اجبار مصرف شده می‌شوند.

درجه قند خون را نگه داشتن می تنبل – این خبر خوبی برای مردم کم کم دیابت است، اگرچه مصرف کردن بسیار زیاد فیبر دیابت را {درمان} {نمی کند} با این وجود ممکن است به طور اضافی به به کاهش فاصله های قند خون شدید زیرین هر دو شدید نخست پشتیبانی تنبل.

سایر مزایای بزرگ گزارش شده

جدا از مزایای بزرگ فوق، تحقیقات مد روز نمایشگاه ها کدام ممکن است عالی برنامه کاهش وزن همراه خود {فیبر بالا} ممکن است به طور اضافی به طور احتمالاً در داخل جنگیدن مسائل بهزیستی {زیر} موقعیت داشته باشد یا نباشد.

بیشتر سرطان ها {روده} عظیم

بیشتر سرطان ها پستان

سنگ کیسه صفرا

سندرم {روده} تحریکپذیر

سندرم X

مشکلات وزنی

دیورتیکولیت

{مقدار} قابل توصیه شده روز به روز برای فیبر نیاز به کمتر از 25 خوب و دنج باشد یا نباشد، متعاقباً عالی برنامه کاهش وزن همراه خود {فیبر بالا} شامل می شود بلعیدن کمتر از 30 خوب و دنج فیبر است.

من خواهم کرد فهرستی به همین دلیل 5 غذای پر فیبر را به در کنار {مقادیر} انرژی ممکن است، {مقدار} فیبر قابل دریافت در داخل {هر} 100 خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان فیبر قابل توصیه شده دریافتی روز به روز ممکن است – به شانس نوشته شده است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقی سازی مختصری نزدیک به سایر فواید بهزیستی کدام ممکن است راه اندازی کرده اند، من حتی دارم. این وعده های غذایی تمیز کردن با آن خواهد شد چسبانده اند.

1. عدس – 100 کیلو انرژی، 21.9 خوب و دنج فیبر، 87.64٪ RDA

عدس 9 تنها واقعی سرشار به همین دلیل فیبر است، کمی سرشار به همین دلیل پروتئین است کدام ممکن است خیلی کمتر به همین دلیل 26 خوب و دنج به همین دلیل آن خواهد شد نخواهد بود! اگر نیاز دارند غذای سرشار به همین دلیل ویتامین B1 هستید، اصولاً به همین دلیل این نیاز دارند آن خواهد شد نباشید، این چیز خارق العاده در مورد های کودک شامل 67 شانس RDA در داخل {هر} 100 خوب و دنج هستند کدام ممکن است برای کسانی که دوست خوب دارند عالی سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچ آبجو اضافه کنند، خبر خوبی است، در نتیجه به بهبود اعلان روانشناختی پشتیبانی می تنبل. ممکن است خوب درجه نشاط را بهبود دهد.

2. لیما / لوبیا کره – 75 کیلو انرژی، 19.74 خوب و دنج فیبر، 78.9٪ RDA

برای بسیاری که به همین دلیل {فشار خون بالا} مبارزه کردن می برند، {اینها} در نتیجه ترکیبی پتاسیم نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدیم کم قابل دریافت در داخل ممکن است باور نکردنی هستند. لوبیا لیما ممکن است حتی منبع مفید خوبی به همین دلیل پروتئین، آهن، مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید منگنز است. این باعث می تواند ممکن است مبادله ترجیحی برای گوشت برای گیاهخواران باشند.

3. محیط – 386 کیلو انرژی، 19.45 خوب و دنج فیبر، 77.8٪ RDA

محیط شامل منبع مفید خوبی به همین دلیل فیبرهای محلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحلول است، به این یعنی کدام ممکن است نیازهای غذایی ما را بالاتر به همین دلیل مثلاً غذاهایی کدام ممکن است یکی در همه ممکن است نه زیاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر 9، برآورده می تنبل. جدا از این، محیط سرشار به همین دلیل اسید فولیک است – کدام ممکن است برای خانمها باردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرده، جوانان خردسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مسن مفید به نظر می رسد – را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین E کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی آنتی اکسیدان باور نکردنی حرکت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی به مبتلایان قلبی، ورود به خون ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های پوستی پشتیبانی تنبل. .

4. نخود فرنگی – 226 کیلو انرژی، 15.27 خوب و دنج فیبر، 63.2٪ RDA

نخود فرنگی دانش شده نیاز به بخشی به همین دلیل {هر} برنامه کاهش وزن سالمی باشد یا نباشد در نتیجه شامل حدود 35 شانس آهن RDA در داخل {هر} 100 خوب و دنج، 56 شانس ویتامین B1، 36 شانس ویتامین B5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 71 شانس ویتامین B9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 خوب و دنج پروتئین است، به این یعنی کدام ممکن است اگر به همین دلیل این {بیماری} مبارزه کردن می برید، عالی غذای باور نکردنی هستند. استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید بهبود نشاط

5. لوبیا سیاه – 182 کیلو انرژی، 11.97 خوب و دنج فیبر، 47.84٪ RDA

لوبیا سیاه شناخته شده به عنوان عالی آنتی اکسیدان باور نکردنی فوق العاده شناسایی شده است است، متعاقباً کسی کدام ممکن است نرم افزار پاکسازی دارد، جستجو در داروها غذایی برای افزودن به رژیم جدیدترین شخصی، {نباید} اصولاً به همین دلیل {اینها} ظاهر شد تنبل.

{در حالی که} همین جا هستم، ممکن است به طور اضافی 20 غذای پر فیبر نه را به بدست آورده اید بدهم کدام ممکن است {برای هر} برنامه کاهش وزن پرفیبر {مفید} باشد یا نباشد. همین جا {می رود}!!

6. لوبیا چیتی – 141 کیلو انرژی، 8.83 خوب و دنج فیبر، 35.28٪ RDA

7. نخود – 188 کیلو انرژی، 8.72 خوب و دنج، فیبر، 34.86٪ RDA

8. ذرت – 307 کیلو انرژی، 8.28 خوب و دنج فیبر، 33.125٪ RDA

9. نخود فرنگی – 60 کیلو انرژی، 8 خوب و دنج فیبر، 33٪ RDA

10. لوبیا بنفش –181 کیلو انرژی، 8.16 خوب و دنج فیبر، 32.62٪ RDA

11. سرمه – 43 کیلو انرژی، 7.56 خوب و دنج فیبر، 30.3٪ RDA

12. لوبیا بنفش – 100 کیلو انرژی، 6.8 خوب و دنج فیبر، 27.8٪ RDA

13. تمشک – 24 کیلو انرژی، 6.62 خوب و دنج فیبر، 26.72٪ RDA

14. کلم بروکلی – 25 کیلو انرژی، 6.6 خوب و دنج فیبر، 26.2٪ RDA

15. سویا – 140 کیلو انرژی، 6.19 خوب و دنج فیبر، 24.78٪ RDA

16. لوبیا بی تجربه – 100 کیلو انرژی، 6 خوب و دنج فیبر، 24٪ RDA

17. چغندر – 53 کیلو انرژی، 5.52 خوب و دنج فیبر، 22.05٪ RDA

18. اسفناج – 30 کیلو انرژی، 5.18 خوب و دنج فیبر، 20.76٪ RDA

19. زغال اخته – 58 کیلو انرژی، 4.92 خوب و دنج فیبر، 19.76٪ RDA

20. محیط – 160 کیلو انرژی، 4.38 خوب و دنج فیبر، 17.49٪ RDA

21. رازیانه – 43 کیلو انرژی، 4.32 خوب و دنج فیبر، 17.28٪ RDA

22. گل کلم – 20 کیلو انرژی، 4.19 خوب و دنج فیبر، 16.75٪ RDA

23. کرفس – 12 کیلو انرژی، 1.67 خوب و دنج فیبر، 14.74٪ RDA

24. جوانه ها –25 کیلو انرژی، 3.65 خوب و دنج فیبر، 14.58٪ RDA

25. انجیر – 74 کیلو انرژی، 3.26 خوب و دنج فیبر، 13.16٪ RDA

برای آن خواهد شد دسته به همین دلیل بدست آورده اید کدام ممکن است به همین دلیل انرژی شماری لذت بردن می برید با این وجود را {اهداف} برنامه کاهش وزن پر فیبر شخصی را نگه داشتن کنید، لوبیا لیما، عدس، نخود بی تجربه، شلغم بی تجربه، تمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بروکلی نیاز به در داخل برنامه کاهش وزن شخصی گنجانده شوند، در نتیجه کل شما ممکن است خیلی کمتر به همین دلیل 100 انرژی در داخل {هر} کدام دارند. 100 خوب و دنج بلعیدن شده