مبتلایان روش جراحی انداختن پوند – {اجازه} ندهید سندرم دامپینگ جشن تابستانی دارید را بی رنگ تنبل

زمان تابستان روزی است برای جشن ربودن هوای خوب و دنج، آفتاب، همکاران مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات خوش – معمولاً همراه خود {غذا و نوشیدنی}. با این وجود برای مردم رنج بردن از روش جراحی انداختن پوند، جشن‌های احتمالاً منصفانه فاجعه برنامه کاهش وزن به تماس گرفتن سندرم دامپینگ را به در کنار دارد کدام ممکن است این پتانسیل را دارد کدام ممکن است دیر یا زود خوش تفریح ​​تابستانی را بی رنگ تنبل.

سندرم دامپینگ شکم هر دو تخلیه به زودی شکم، وضعیتی است آن قرار است غذای نیمه هضم شده، شکم را در مدت زمان کوتاهی در اطراف می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد {روده} کودک نوپا می تواند. این باعث می تواند کدام ممکن است پانکراس {مقادیر} مقدار بیش از حد از انسولین را در داخل گردش خون ترشح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {علائم} هیپوگلیسمی به نظر می رسد شود. سندرم دامپینگ تا حد زیادی همراه خود روش جراحی سوء خیس شدن شکم، به طور قابل توجهی روش جراحی بای پس شکم در کنار است. مبتلایان {علائم} سندرم دامپینگ را فوری پس به دلیل وعده های غذایی مصرف کردن هر دو ظرف سه ساعت پس به دلیل مصرف کردن وعده های غذایی تخصص خواهند کرد. {علائم} ممکن است به طور اضافی شامل می شود تهوع، استفراغ، نفخ، گرفتگی گروه های عضلانی، اسهال، تعریق تعداد زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند آن قرار است لرز، سرگیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی باشد یا نباشد. هنگامی کدام ممکن است درجه انسولین به حالت روال باز می گردد، {علائم} فروکش می تنبل. آیا بسیاری از مبتلایان رنج بردن از سندرم دامپینگ همراه خود دراز {کشیدن} هر دو مصرف کننده آب غنی شده هر دو نوشیدنی های قدرت زا دمای شدید سرو می شوند، واقعاً احساس {راحتی} می کنند.

مشهود است کدام ممکن است منصفانه فاصله به دلیل سندرم دامپینگ {هر} جشنی را مختل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر مبتلایان روش جراحی انداختن پوند به دلیل مشارکت در اقدامات احتیاطی جلوگیری از چنین اتفاقی درآمد می برند. در داخل همین جا 4 قانون ابتدایی برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت اقامت ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به رعایت کنید کدام ممکن است به توقف به دلیل خراب شدن جشن تابستانی دارید پشتیبانی می تنبل:

  • هیدراتاسیون. مصرف کننده آب تعداد زیاد دومین مقررات مقدس روش جراحی انداختن پوند است. این امر در داخل ماه‌های خوب و دنج زمان تابستان کدام ممکن است بدن ما مایعات بیشتری را توسط تعریق آزاد می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی آسیب پذیر کم‌آبی می‌شود، {اهمیت} زیادی دارد. در داخل روزهای خوب و دنج مبتلا به ورزش در داخل بیرون، کنترل کنید اندازه روز آب بنوشید. شناخته شده به عنوان منصفانه قانون به ازای هر کدام کیلو {وزن بدن} منصفانه {اونس} آب بنوشید به همان اندازه به دلیل هیدراتاسیون دقیق مطمئن شوید که شما. آب غنی شده همراه خود ویتامین هر دو نوشیدنی های ورزشی با بیرون انرژی غنی شده برای متعادل کردن الکترولیت ها نیز ممکن است به طور اضافی جلوگیری از هیدراتاسیون استفاده بیشتر از شود. {علائم} کم آبی معمولاً شبیه به سندرم دامپینگ خفیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان مبتلایان روش جراحی انداختن پوند احتمالات بیشتری برای سندرم دامپینگ را گزارش می کنند کدام ممکن است {به درستی} هیدراته نشده باشند.
  • ابتدا پروتئین. پیروی به دلیل مقررات اول روش جراحی انداختن پوند، “اول پروتئین” در داخل هنگام مصرف کردن توالی ای به دلیل غذاهای اجتماع اجتماعی به دلیل جمله باربیکیو، سالادهای پیک نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسرهای قابل توجه قابل توجه قابل توجه خواهد بود. مصرف کردن پروتئین ابتدا غذاهایی را کدام ممکن است به طور احتمالاً ممکن است به طور اضافی باعث راه اندازی منصفانه فاصله تخلیه شود، بافر می تنبل. مراقب سس‌های باربیکیو باشید کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی شامل شکر تعداد زیاد باشند هر دو پروتئین‌های نان‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخ‌شده‌ای کدام ممکن است می‌توانند باعث ریختن چرخ دنده غذایی شوند. اگر خروس سوخاری تنها واقعی پروتئین پیشنهادی است منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل گوشت با بیرون آن قرار است شادی کنید. به خاطر داشته باشید که به ازای {هر} لقمه کربوهیدرات پیشرفته، 2 لقمه پروتئین بخورید. هنگام خوردن لقمه های کودک نوپا پروتئین، سه چنگال حدود منصفانه {اونس} پروتئین اندازه گیری خواهد گرفت. واقعاً احساس سفتی در داخل کیسه روش جراحی شکم سیگنال پر در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت توقف وعده های غذایی مصرف کردن است. همراه خود پیروی به دلیل این علامت به دلیل ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی مصرف کردن را متوقف کنید.
  • به درستی بچشید. جشن‌ها معمولاً ویترینی برای همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکان هستند به همان اندازه عالی غذاهایشان به دلیل جمله دسرهای پر انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچرب را به اشتراک بگذارند. چه کسی است همراه خود {نمایش} دسرهای ظالمانه در داخل گردهمایی هر سال خانوادگی وسوسه نشده است؟ برای روش جراحی انداختن پوند، لذت بردن بی رویه ناخوشایند به دلیل چنین غذاهایی در داخل نیاز به مدت زمان باعث راه اندازی سندرم دامپینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بدترین حالت بهبود بار در داخل دراز مدت زمان می تواند. اگر مبتلایان در کل روز هیدراته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {مقدار} معقولی پروتئین با بیرون چربی ها را در گذشته به دلیل مصرف کردن شیرینی خوردن کرده باشند، می توانند در داخل چشیدن منصفانه هر دو 2 دسر {انتخابی} با بیرون نگرانی آینده به دلیل ریختن آن قرار است، وضعیت امنی پیدا کنند. منصفانه هر دو 2 لقمه به دلیل منصفانه دسر شیرینی نیاز به کام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های ادامه دار یکی از آنها در نظر گرفته روابط گران قیمت را برآورده تنبل که ادعا می کند: “بفرمایید، منصفانه تکه کودک نوپا به دلیل شیرینی سوپر دوپر {لوکس} من می روم به دارید {آسیب} نمی رساند.”
  • پشتیبانی به غذای مثبت. هنگامی کدام ممکن است این مکان به دلیل این شانس بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه غذای جانبی هر دو دسری دقیق برای روش جراحی انداختن پوند تولید کنید که خواهید داشت به صدا به دلیل آن قرار است شادی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران نیز به دلیل آن قرار است لذت بردن ببرند. زمان قابل توجه خوبی به عنوان مثال اینجا است کدام ممکن است مفید احتمالاً ممکن است خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست داشتنی باشد یا نباشد. سالادها هر دو غذاهای جانبی را همراه خود چرخ دنده مقدماتی فصلی اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس های خودساخته ارائه شده به دلیل چرخ دنده خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر فراهم کردن کنید. دسرها هر دو تنقلات با بیرون شکر را طبق اصل العمل هایی کدام ممکن است به دلیل گزینه جایگزین برای های رایج شکر استفاده بیشتر از می کنند تولید کنید کدام ممکن است اگر با دقت به دلیل آن قرار است شادی کنید باعث راه اندازی سندرم دامپینگ نمی شود. پودینگ با بیرون شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای ژلاتینی نیز در داخل {هر} جشن تابستانی خوش سبک هستند. هنگامی کدام ممکن است منصفانه ناخوشایند روش جراحی انداختن پوند غذای ایمن را برای منصفانه وعده غذای لقمه ای می دهد، وسوسه مصرف کردن غذاهایی را کدام ممکن است احتمالاً باعث سندرم دامپینگ می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن تابستانی خارق العاده را بی رنگ می تنبل، به کاهش می دهد.