{مزایا} و نکات منفی رژیم کلینیک مایو

خواه یا نه برنامه ریزی می کنید ابزار انداختن چند پوند شخصی را راه اندازی کنید؟ خواه یا نه می خواهند عالی روشی هستید کدام ممکن است برای بدن ما خواهید داشت کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری بی تهدید باشد یا نباشد؟ اگر اینگونه است، این ابزار غذایی جدیدترین چاپ شده شده، رژیم کلینیک مایو را بررسی کنید. این نیازی به گفتن نیستً آن خواهد شد اینچ اضافه شده را به دلیل در اطراف کمر خواهید داشت {حذف} می تدریجی.

برنامه غذایی کلینیک Mayo یک ایده جدیدترین در داخل مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار مفید بر ایده تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات علمی کلینیک است. این به ساده بر روی غذاهایی کدام ممکن است برای دستیابی انداختن چند پوند خواستن دارید، هدف اصلی {نمی کند}. رژیم مایو فقط در مورد تنظیمات به طور یکنواخت مسکن است، به طور قابل توجهی در داخل سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقدار} غذایی کدام ممکن است می خورید، نوشیدنی هایی کدام ممکن است می نوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش بدنی کدام ممکن است مشارکت در می دهید.

ممکن است علاوه بر این در بازتاب فقط در مورد رژیم های ساختگی کدام ممکن است اعلام کردن می کردند بعضی از اینها رژیم هستند شنیده باشید. با این وجود، رژیم واقعاً در حقیقت مایو کلینیک به همان اندازه اواخر 12 ماه 2009 به طور مناسب راهی که در آن‌اندازی نشد، متعاقباً {هر} رژیمی کدام ممکن است اعلام کردن می‌تدریجی آن خواهد شد رژیم در گذشته به دلیل آن خواهد شد زمان باشد یا نباشد، ساختگی هستند.

اکنون ممکن است علاوه بر این بخواهید بپرسید: خواه یا نه بهره مندی از برنامه غذایی کلینیک مایو {مزایا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایبی دارد؟

بیایید همراه خود فواید راه اندازی کنیم:

1. کلینیک مایو عالی رژیم غیر جالب، غیر جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بی مزه} نخواهد بود – در مقابل سایر رژیم های رایج رایج امروزی، این رژیم سبک خوبی دارد. حقیقت این است سبک وعده های غذایی یکی در همه اولیه ترین اصولی است تخصصی ایجاد می کند ساختار این ابزار غذایی به {کار} {می رود} به همان اندازه بتوان آن خواهد شد را مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده کرد. برخلاف سایر رژیم‌های غذایی کدام ممکن است به دلیل خواهید داشت می‌خواهند سوپ‌های کسل‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست غذاهای بی‌سبک بخورید، این رژیم به دلیل خواهید داشت می‌خواهد کدام ممکن است دقیقاً کاملاً برعکس حرکت کنید – غذاهای خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بخورید کدام ممکن است 9 تنها واقعی برای توجه‌ها، متوسط برای زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانه‌های چشایی خواهید داشت نیز جشن می‌گیرند. به این سازماندهی 9 تنها واقعی برای عالی هر دو 2 ماه به دلیل این رژیم لذت بردن خواهید برد، متوسط به همان اندازه نوک عمر شخصی نیز لذت بردن خواهید برد.

2. برنامه غذایی کلینیک مایو خواهید داشت را به دلیل {گرسنگی} نمی کشد. برخلاف سایر معنی‌های انداختن چند پوند کدام ممکن است به دلیل خواهید داشت می‌خواهند انرژی دریافتی تمیز کردن با عمق به کاهش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۵۰۰ انرژی در داخل روز برسانید، این رژیم بر میزان از محسوس انرژی‌ای کدام ممکن است نیاز به به دلیل وعده های غذایی اکتسابی کنید به همان اندازه خواهید داشت را در کل روز «اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیار» نگه دارد، تأکید می‌تدریجی. این به خواهید داشت پشتیبانی می تدریجی به همان اندازه همراه خود {هر} ورزش فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی تخصصی ایجاد می کند اندازه روز بالا راهتان قرار خواهد گرفت، استقامت شخصی را بهبود دهید.

3. رژیم کلینیک مایو ریزمغذی های می خواست برای کار کردن بدن ما مفید را در داخل اختیار خواهید داشت مکان ها – برخلاف رژیم های اکنون نیست چرا که شما می توانید را در داخل میزان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجاتی تخصصی ایجاد می کند روز می خورید فقطً {محدود} می تدریجی، مایو توصیه شده می تدریجی – رژیم کلینیک دقیقاً کاملاً برعکس را آماده سازی می دهد، مخصوصاً حفظ رژیم غذایی سالم. وعده های سبزیجات و میوه ها به صورت روزانه برای تامین {مقادیر} بهترین فیبر، ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی کدام ممکن است {نمی توانید} به دلیل دارایی ها فقط خالص در مکان های مختلف اکتسابی کنید.

4. برنامه غذایی کلینیک مایو تهدید کلسترول ldl نخست، {فشار خون بالا}، {بیماری} های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی بیشتر سرطان ها ها را به کاهش می دهد. به دلیل آنجایی کدام ممکن است برنامه غذایی بهره مندی از تمام دارایی ها خالص فیبر، ویتامین های غذایی، داروها معدنی، فیتوکمیکال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl سودمند را فروش می تدریجی، یکی در همه بهترین ترین رژیم ها برای مبتلایان رنج بردن از این {بیماری} های فوق می باشد یا نباشد.

5. کلینیک مایو ورزش بدنی مشترک را الهام بخش می تدریجی – برخلاف سایر رژیم های غذایی کدام ممکن است {عمدتا}ً بر بلعیدن وعده های غذایی هدف اصلی دارند، مصرف شده با بیرون ورزش بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی مشترک رادیکال نمی شود. به این سازماندهی انواع انرژی هایی کدام ممکن است بلعیدن می کنید برابر هر دو خیلی کمتر به دلیل {مقدار} قدرت است کدام ممکن است دارید. متعاقباً اگر این اصلاح به طور یکنواخت مسکن را دنبال کنید، 9 تنها واقعی به بار ترجیحی شخصی خواهید رسید، متوسط می توانید آن خواهد شد را نگه داشتن کنید.

پس به دلیل مطالعه فواید، ممکن است علاوه بر این بخواهید فقط در مورد معایب پیروی به دلیل برنامه غذایی کلینیک مایو نیز بپرسید.

در داخل همین جا معایب ممکن است وجود داشته باشد:

1. خواهید داشت نیاز به لباس مجلسی نو بخرید! درسته! به دلیل بازو ارائه چربی ها های اضافه شده معده همراه خود بهره مندی از برنامه غذایی کلینیک مایو دلالت بر آن دارد نیاز به لباس مجلسی جدیدترین بخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معناست کدام ممکن است نیاز به مقداری پول نقد برای کابینت لباس مجلسی جدیدترین شخصی خرج کنید.

2. خواهید داشت نیاز به {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} شخصی را بخورید. اگر رفتار به مصرف کردن {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} ندارید، عالی خبر ناسالم برای خواهید داشت ممکن است وجود داشته باشد: نیاز به آن خواهد شد را بخورید! وقتی مصرف شده کلینیک مایو را وارد مسکن شخصی می کنید، نیاز به به ساده غذاهای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بخورید کدام ممکن است شامل می شود {سبزیجات} می تواند باشد.

3. نیاز به مرتب عرق کنید. اگر تمام عمر شخصی را کم تحرک بوده اید، این هم عالی خبر ناسالم اکنون نیست برای خواهید داشت: ورزش بدنی بخشی به دلیل این رژیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آن خواهد شد، ابزار غذایی خواهید داشت به هیچ وجه به این بعد کارآمد نخواهد بود. با این وجود، اگر خواهید داشت به دلیل آن خواهد شد دسته افرادی هستید کدام ممکن است واقعاً به دلیل عرق کردن روی بلوز شخصی متنفر هستید، عالی خبر سودمند برای خواهید داشت در واقع دارم: تعدادی از وسایل انداختن چند پوند یادآور فعالیت های ورزشی ممکن است وجود داشته باشد.

به این سازماندهی خواهید داشت حتی با بیرون اینکه به دلیل آن خواهد شد به یاد داشته باشید اعمال می کنید. رژیم کلینیک مایو عالی ابزار رژیمی است کدام ممکن است بهترین و تضمین شده ترین راهی که در آن را برای انداختن چند پوند اضافه شده {ارائه می دهد}. چرا در امروز دردسر نمی کنید؟ این مشکل را قبول کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایجی را کدام ممکن است احتمالاً ممکن است به در کنار داشته باشد یا نباشد ببینید