مشاهده بروس لی – استروئیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای تجویز شده اسرار و فنون مشاهده بروس لی؟

بروس لی در داخل 12 ماه 1959، همین جا در داخل ایالات متحده آمریکا، در داخل صحنه به نظر می رسد شد.

وقتی به سیاتل رسید او می رود شخص بزرگی نبود. بار کمی فقط خیلی کمتر به دلیل 130 کیلو.

حقیقت این است، او می رود پسری در وضعیت ضعیف سلامتی همراه خود عالی بیضه نزول نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامی {زنانه} به دنیا به اینجا رسید. مادرش … دختر قابل توجه خرافاتی عنوان لی جون فان را به او می رود داد به همان اندازه ارواح خبیث او می رود را نبرد. (در داخل سنت زبان چینی، کودک‌های مرد قطعا ارزش آن را دارد بیشتری نسبت به خانمها دارند.)

همراه خود کل شما این‌ها کدام ممکن است علیه او می رود پیش می‌رود، فقط در موردً غیر قابل تصور است کدام ممکن است فرض کنیم بعداً او می رود به ضرب المثل – {شخصیت} کارتونی چارلز اطلس دوباره کاری شود.

یکی را می‌دانید، لگد به صورتش می‌خورد، تنظیم به مشاهده می‌تدریجی، زحمت کش مشاهده می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل اینکه متوجه شوید… او می رود ماهیچه‌هایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ساحل دریا به دلیل خودش مراقبت می‌تدریجی!

لی تمام اقامت شخصی را صرف دوباره کاری بدن ما ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک شخصی به 1 سلاح عظیم کرد، با این وجود او می رود بیش به دلیل این زحمت کشید. ببینید، مردمی ترین به زبان چینی ها شناخته شده به عنوان مردم توسط می آید فیزیکی قدرتمند ظاهر شد {نمی کردند}، حقیقت این است قرار است به آنها بروند را کارمندان محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمزد می دانستند. عالی نژاد کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف، درو کردن شهروندان آمریکا به دلیل زبان چینی ها در داخل آن خواهد شد زمان بود. از هنرهای رزمی ادامه دارد ناشناخته بوده اند، به دلیل جمله راحت بوکس زبان چینی کدام ممکن است بروس به غربی ها راه اندازی شد تدریجی

کونگ فو تاکنون برای شهروندان آمریکا ناشناخته بود. متعاقباً، وقتی بروس لی همراه خود این مشت‌های به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات بلند روی صحنه می‌صنوبر – {هر} شخص عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌بار عالی قهرمان اخیر داشت!

از افراد می خواستند کونگ فو یاد بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً نرم افزار مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده بروس لی تنظیم شد. در میان {مشهورترین} شاگردان بروس لی، استیو مک کوئین، جیمز کابرن و بسیاری از نه بوده اند. سریع {هر} غربی در داخل جاری آموزش داده شود بود – جیت کان 2. این نامی است کدام ممکن است بروس لی آثار هنری رزمی شخصی را گذاشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای “بهترین راه مشت رهگیری” تفسیر می کند شده است.

او می رود عاشق مشاهده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام در داخل مشکل بود به همان اندازه نرم افزار تمرینی بروس لی را تقویت بخشد. او می رود یک چیز بود کدام ممکن است می توان آن خواهد شد را عالی سلامتی نامید. او می رود شخصی را در داخل دویدن، وزنه زدن، بیشترین استفاده را ببرید روال تمرین ایزومتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکانه {الکتریکی} برای هیجان انگیز عضلاتش در داخل هنگام خواب نگران کرد. (بروس لی حتی در کل خواب برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی اضافه تدریجی.)

بروس لی حتی می تواند به مصرف شده صحیح علاقه مند به زیادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه غذایی بروس لی جای می دهد خوردن ویتامین های غذایی، جینسینگ، ژل رویال، استروئیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی استیک های مایع بود (در گذشته به دلیل نوزده دهه هشتاد خوردن استروئیدها در داخل ایالات متحده آمریکا حقیقت این است حرفه ای بود).

اگرچه عملکرد به دلیل مشاهده بروس لی این نبود کدام ممکن است او می رود را شبیه آرنولد شوارتزنگر و حتی عالی بدنساز {حرفه ای} تدریجی، با این وجود به سادگی می توان خریداری شده راه اندازی عضله پاره شده ای کدام ممکن است اکثر افراد امروزی دوست خوب دارند داشته باشند، کارآمد {بوده است}.

متأسفانه بروس لی در داخل 32 سالگی تحمل {شرایط} عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنجال در داخل محل اقامت معشوقه هایش ناشی از ادم مغزی درگذشت. پس از مرگ تأیید شد کدام ممکن است دلیل نابودی پاسخ عجیبی به 1 مسکن تجویزی به تماس گرفتن – Equagesic بود. یک چیز کدام ممکن است واقعاً در موضوع مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده بروس لی متمایز است اینجا است کدام ممکن است توسط تمام محدودیت ها قابل توجه او می رود ادامه دارد هم توانست بر قرار است به آنها بروند غلبه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عملکرد شخصی برای رشد کردن عالی اسطوره هنرهای رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاره سینما بازو یابد.