وعده های غذایی مصرف کردن خالص برای سنگ کیسه صفرا – 5 یکی از بهترین وعده های غذایی برای به کاهش {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} سنگ کیسه صفرا

وقتی {علائم} مسائل سنگ کیسه صفرا را دارید، فکر کردن در یک چیز غیر به دلیل راهی که در آن رفع مسئله است. مطمئناً یکی کلیدهای رهایی به دلیل {درد}، تنظیم برنامه کاهش وزن است. 5 وعده های غذایی می توانند به تسکین به زودی کیسه صفرا پشتیبانی کنند:

  • سیب: به قول مشهور “عالی سیب در داخل روز دکتر را در اطراف .” این بدیهی استً برای سلامت کیسه صفرا خواهید داشت صدق می تدریجی. سیب تشکیل اسید مالیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تارتاریک است کدام ممکن است کلسترول ldl را تجزیه می تدریجی. به دلیل آنجایی کدام ممکن است 80 شانس سنگ‌های صفراوی {عمدتا}ً به دلیل کلسترول ldl تشکیل شده‌اند، سیب می‌تواند سنگ‌های صفراوی را صاف کرده هر دو به پاک کردن آن قرار است پشتیبانی تدریجی. دلیل این است علت ایجاد، تا حد زیادی فلاشک‌های کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه صفرا واقع مفید می‌کنند قبلی دیروز به دلیل شستشو، سیب بخورید هر دو آب سیب طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلتر نشده بنوشید.
  • کنگر فرنگی: کنگر فرنگی برای کیسه صفرا شگفت آور است. باعث تأمین تا حد زیادی صفرا می تواند باشد. این به نوبه شخصی احتمالاً ممکن است {سطح کلسترول} را در داخل کیسه صفرا رقیق تدریجی کدام ممکن است احتمالاً ممکن است به رفع شدن سنگ های صفراوی پشتیبانی تدریجی. کنگر فرنگی حتی می تواند تأمین کلسترول ldl را در داخل کبد خواهید داشت به کاهش می دهد. {در حالی که} مصرف کردن “گوشت” کنگر فرنگی به دلیل برگ ها خوشایند است، با این وجود معمولاً قابل توجه تدریجی است. بعد از همه مصرف کردن مرکز آرتیشو قابل توجه آرام تر است. با این وجود، ساده ترین روش خوردن عصاره هر دو تقویت می کند های کنگر فرنگی است.
  • تربچه: تربچه در داخل دنیا سبک ها مختلفی دارد. در داخل آمریکای شمالی، ما به طور مرتب به گونه Cherry Belle در نظر گرفته شده می کنیم کدام ممکن است به دلیل بیرون از در زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل درون سفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود عالی اینچ قطر دارد. با این وجود بارهای سبک ها اکنون نیست ممکن است وجود داشته باشد: دایکون (اصالتاً {ژاپنی})، ترب سیاه (برای کیسه صفرا خارق العاده است) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاه زرشکی. یادآور کنگر فرنگی، تربچه تأمین صفرا را تحریک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجزیه {چربی ها} پشتیبانی می تدریجی – {هر} دوی این چیزها در داخل صورت افتخار داشتن {درد} سنگ کیسه صفرا {مفید} هستند.
  • زردچوبه: این ادویه معمولاً در داخل غذاهای کاری استفاده بیشتر از می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه نارنجی غیر مستقیم به زردی به آن قرار است می دهد. کورکومین جزء {مفید} زردچوبه است کدام ممکن است تحریک را به کاهش می دهد، سلول های سرطانی کبد را به دلیل بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر به دلیل همه شما برای کیسه صفرا، سنگ های صفراوی را رفع می تدریجی. آگاه باشید کدام ممکن است زردچوبه روزی کدام ممکن است همراه خود فلفل سیاه خوردن شود بهترین است شیفته بدن ما استفاده بیشتر از شود.
  • {سبزیجات} برگ دار: {مادران} در داخل در سرتاسر جهان به دلیل فرزندان شخصی می خواهند کدام ممکن است اسفناج شخصی را بخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت ایجاد خوبی هم دارند. مزایای بزرگ بهزیستی {سبزیجات} برگدار یادآور اسفناج فراتر به دلیل پشتیبانی به کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه صفرا است. سبزی های یکی دیگر یادآور سبزی خردل، کلم بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم نیز کارآمد هستند. سبزی ها تشکیل کلروفیل هستند کدام ممکن است به قلیایی شدن بدن ما پشتیبانی می تدریجی. غذاهای اسیدی (گوشت، لبنیات، شکر، غلات، الکل) خاکستر اسیدی در داخل بدن ما خواهید داشت باقی می گذارند به همان اندازه کبد آن قرار است را خلاص شدن از شر تدریجی. مصرف کردن {سبزیجات} این بقیه ها را به کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تسکین کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی کیسه صفرا می تواند باشد.

اگر خواهید داشت هر دو {کسی که} می شناسید {درد} سنگ کیسه صفرا، {علائم} مسائل کیسه صفرا دارید، هر دو را فقط در مورد حفظ رژیم غذایی سالم برای سنگ کیسه صفرا تا حد زیادی بدانید، برای سلامت {بهینه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص کیسه صفرا به دلیل وب سایت آنلاین ما دیدن کنید.