چاقی در کودکان – دکتر محمد صفریان%


چاقی در کودکان از مشکلات مزمنی است که سلامت او را به خطر می اندازد. چاقی در کودکان یک عامل مستعد کننده برای بروز چاقی در بزرگسالی است. کودکان چاق که در نوجوانی چاق می مانند ممکن است در بزرگسالی به شدت چاق شوند، به طوری که 80 درصد از نوجوانان چاق در بزرگسالی چاق باقی می مانند.

BMI یک شاخص غربالگری است. روش محاسبه در کودکان و بزرگسالان یکسان است. اما باید توجه داشت که تعبیر آن در کودکان بر اساس صدک و منحنی های آن بر اساس جنسیت است. کودکان با شاخص توده بدنی (شاخص توده بدنی) بالاتر از 95 درصد (بسته به سن و جنس) چاق هستند و آنهایی که BMI بین 95 تا 95 درصد دارند اضافه وزن دارند و در معرض خطر چاقی هستند.

جدول 1: طبقه بندی وزن کودکان بر اساس شاخص BMI

طبقه بندی BMI بر اساس سن و جنس (درصد)
وزن کم

کمتر از 5

وزن مناسب

مساوی یا بزرگتر از 5 و کمتر از 85

در معرض چاقی قرار دارد

مساوی یا بزرگتر از 85 و کمتر از 95

چربی

مساوی یا بزرگتر از 95