چرا بدن ما ما به غذای مفید می خواهد؟

در داخل آرام اقامت به زودی امروزی ما دقیقاً وقت {داریم} کدام ممکن است وعده های غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده تولید کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سرانجام غذاهای شدید فرآوری شده مملو به دلیل روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل چنین افزودنی های شیمیایی کدام ممکن است اساساً برای بلعیدن انسان فکر نشده اند بلعیدن می کنیم.

افتخار داشتن عالی برنامه غذایی مفید ممکن است داشته باشید را همراه خود قدرت زیادی پر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل در سراسر نیز واقعاً احساس خوبی به ممکن است داشته باشید می دهد. غذاهای مفید سیستم حفاظت بدن ما ما را سخت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مبارزه کردن {بیماری} هایی کدام ممکن است باعث راه اندازی ارگانیسم های {بیماری} زا می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور ناخواسته وارد بدن ما ما می شوند، به ما پشتیبانی می کنند به همان اندازه در مخالفت با {عفونت} ها حفاظت کنیم. حفظ رژیم غذایی سالم به ممکن است داشته باشید پشتیبانی می تنبل عمر {طولانی} تری داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث می تواند ذهن ممکن است داشته باشید کارآمدتر {کار} تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است داشته باشید را هوشیارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به راه روانشناختی تیزتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیارتر می تنبل. عالی برنامه غذایی مفید احتمالاً ممکن است در میان {بیماری} های {مرتبط} همراه خود برنامه غذایی مربوط به دیابت، کلسترول ldl نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های قلبی، بیشتر سرطان ها، {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی را {درمان} هر دو به دلیل آن خواهد شد پیشگیری تنبل.

عدم رعایت برنامه غذایی مفید احتمالاً ممکن است نتیجه در بروز چندین علامت شود کدام ممکن است به خوانایی به دلیل به نظر می رسد فیزیکی ممکن است داشته باشید واضح است، مربوط به: ب. جوش بزرگسالان، خشکی منافذ و پوست، زخم دهان هر دو زبان، سیاهی در اطراف توجه هر دو کم خونی. سایر {علائم} رایجی کدام ممکن است نمایشگاه ها بدن ما ممکن است داشته باشید ناشی از عدم وجود غذای مفید مبارزه کردن می برد عبارتند به دلیل: بوی خطرناک دهان، یبوست، هضم ضعیف، تحریک پذیری، سردردهای مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی، نقطه ضعف حافظه، خستگی، مسائل خواب و بسیاری دیگر.

در داخل اشخاص حقیقی نه، برنامه غذایی ناسالم می‌تواند باعث دردهای قاعدگی، اسهال، راه اندازی آسم برونش هر دو سایر انواع {بیماری} قدرت انسدادی ریه، سنگ کیسه صفرا، پولیپ، {بیماری} روانی هر دو پوکی استخوان شود.