چرا رژیم اوتیسم {کار} {نمی کند} – را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه به احتمالاً ممکن است

تنوع از خانوار های جوانان عذاب توسط اوتیسم برای فرزندان شخصی عالی برنامه غذایی با بیرون گلوتن هر دو با بیرون گلوتن کازئین فراهم کردن می دهند. برخی بر این باورند کدام ممکن است جوانان عذاب توسط اوتیسم یک مسئله گوارشی انتخاب شده را تخصص می کنند کدام ممکن است به عادات اوتیسم درمورد می تواند.

امسال، روزنامه پزشکی Pediatrics گزارش داد کدام ممکن است هیچ شواهد دقیقی {نمی تواند} نتیجه نهایی بگیرد کدام ممکن است رژیم های غذایی ویژه برای جوانان عذاب توسط اوتیسم کارآمد است هر دو اینکه جوانان عذاب توسط اوتیسم مسائل گوارشی بیشتری را نسبت به سایر جوانان تخصص می کنند.

تنوع از پیرمردها شواهد حکایتی را گزارش می دهند کدام ممکن است نمایشگاه ها بسیاری از اینها رژیم ها به فرزندانشان پشتیبانی می تنبل. کارکنان بهداشت و درمان این دلخوری کردن را دارند کدام ممکن است کودکانی این رژیم های غذایی {تخصصی} قرار می گیرند ممکن است علاوه بر این همراه خود کمبودهای خورده شدن ای مواجه شوند.

اعتقاد این خالق اینجا است کدام ممکن است تنوع از کودکانی کدام ممکن است {علائم} اوتیسم را بین سنین 2 به همان اندازه هشت سالگی آرم می دهند، دقیقاً عدم وجود خورده شدن دارند.

حقیقت این است، اصولاً شهروندان آمریکایی مستعد ابتلا به {هر} عالی به همین دلیل 900 {بیماری} خورده شدن ای هستند. مسئله در داخل “برنامه غذایی اوتیسم” معمولاً نیست، منطقی نحوه تجویز آن قرار است با بیرون 90 ماده مغذی حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از مواردی است کدام ممکن است رژیم جای می دهد آن قرار است می تواند.

هنگامی کدام ممکن است ذهن جوانان در حال افزایش است، آنها خواهند شد به تمام داروها مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها نپخته حیاتی برای مغزشان برای افزایش {انتقال} دهنده های عصبی خواستن دارند. در همسایگی خارق العاده آمریکا، نوزاد به همین دلیل شیر آب {مادر} هر دو شیر آب خشک به غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبمیوه دوباره کاری می تواند.

به عنوان تصویر می توان به بلغور محیط دوسر سریع، غلات میوه شیرینی، آب انگور هر دو سیب، کالا توستر شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانچ های شیرینی شناسایی شد. چون آن است می‌توانید اطلاع دهید من خواهم کرد خیلی سعی می‌کنم شناسایی کالا را شناسایی ببرم، با این وجود می‌توانید نام‌های مختلف غلات و بسیاری دیگر را تصور کنید کدام ممکن است می‌توانند {در این} ثبت باشند.

ذهن جوانان {نمی تواند} همراه خود کربوهیدرات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندها توسعه تنبل. این 9 تنها واقعی احتمالاً ممکن است توسعه ذهن را توسط می آید خورده شدن {محدود} تنبل، منطقی شخصی را در داخل عادات نمایشگاه ها. این {جایی} است کدام ممکن است برنامه غذایی با بیرون گلوتن احتمالاً ممکن است وارد حرکت شود. عالی برنامه غذایی با بیرون گلوتن احتمالاً ممکن است به مسائل گوارشی پشتیبانی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نوزاد تقویت می کند بهترین را نیز اکتسابی تنبل، احتمالاً ممکن است مفید باشد یا نباشد.

با این وجود یکی دیگر به همین دلیل خطاها مرگبار خورده شدن ای کدام ممکن است ما در داخل آمریکا مرتکب می شویم، تولید غذاهای سرخ کردنی به فرزندانمان است. خواه یا نه {کسی} احتمالاً ممکن است بگوید “ناگت خروس؟” تخم خروس یک پارچه غذایی خارق العاده برای ذهن است. در واقع سرخ شده معمولاً نیست، با این وجود درهم، آب پز هر دو آب پز راحت. کدو حلوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب زمینی شیرینی می توانند {در این} برنامه غذایی باشند. اگر نوزاد دارید برای استفاده از حساسیت ندارد، می توانید کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر آب را در داخل آن قرار است بریزید. برنج، ارزن، کتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم سیاه در کنار همراه خود گوشت برای پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} نیز تصمیم گیری در مورد های سالمی هستند.

مشکلی کدام ممکن است من خواهم کرد همراه خود تعدادی از “رژیم های اوتیسم” من حتی دارم، میزان کربوهیدرات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندهایی است آنها خواهند شد می بینم. {اینها} حیاتی ترین چیزهایی هستند کدام ممکن است نیاز به به همین دلیل آنها خواهند شد اجتناب کنید. متأسفانه میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب میوه ها قندهایی هستند کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این برای این جوانان مسئله ساز باشند. تقویت می کند نیاز به در داخل همین جا وارد حرکت شود. {به همین دلیل است} کدام ممکن است خدمه بررسی اجمالی پزشکی به همین دلیل یادگیری چاپ شده شده در داخل Pediatrics فقط در مورد خورده شدن ابراز دلخوری کردن کردند.

چون آن است از قبل مشاوره شد، ما قادر هستیم به همین دلیل بیش به همین دلیل 900 {بیماری} خورده شدن ای مبارزه کردن ببریم. دکتر جوئل والاک، پیشگام در داخل پزشکی خورده شدن، 12 ماه هاست کدام ممکن است همراه خود این علم مبتلایان را همراه خود {درمان} می تنبل. ما به 90 ماده مغذی حیاتی برای بدن ما شخصی خواستن {داریم}. 60 ماده معدنی، 16 ویتامین، 12 اسید آمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 اسید چرب حیاتی (امگا 3 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 حیاتی هستند). همراه خود تحویل داد سالها، ناخوشایند ما به همین دلیل این داروها معدنی تهی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات {نمی توانند} آنچه را کدام ممکن است ناخوشایند به آنها خواهند شد نمی دهد در داخل وعده های غذایی قرار دهند. {به همین دلیل است} کدام ممکن است همیشه باید 90 ماده مغذی حیاتی را خوردن کنیم.

دکتر والاک سریع می‌تنبل کدام ممکن است کودکانی کدام ممکن است همراه خود اوتیسم {واقعی} متولد می‌شوند، به همین دلیل برنامه غذایی با بیرون گلوتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی 90 ماده مغذی حیاتی هر دو یکسان‌طور کدام ممکن است او می رود آن قرار است‌ها را «مهتی 90» می‌نامد، بهره‌مند خواهند شد. با این وجود، بسیار مهم ترین بیانیه مطبوعاتی دکتر والاک در داخل شکسته نشده آمده است. او می رود خاص می تنبل کدام ممکن است 85 به همان اندازه 90 درصدی کدام ممکن است به همین دلیل عالی عادات خالص به اوتیسم تنظیم کرده اند، می توانند همراه خود این برنامه غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 90 ماده مغذی حیاتی به طرز چشمگیری تنظیم کنند.

امید است این خالق فقط در مورد کمبودهای خورده شدن ای اعلان بیشتری راه اندازی تنبل. حقیقت این است {درمان} {بیماری} های ما به جای آن پوشاندن آنها خواهند شد همراه خود داروهای تجویز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن بهترین راه رفع های غیر دائمی همراه خود روش جراحی احتمالاً ممکن است به نفع ما باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر بهتری به ارمغان بیاورد. اوتیسم تنها واقعی یکی در میان این {بیماری} های قابل انتساب به عدم وجود خورده شدن است کدام ممکن است همراه خود برنامه غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکمل های غذایی قابل {درمان} است.