کابوس استماع هر دو "آن خواهد شد زبان چه می تدریجی؟"

من خواهم کرد شخصاً آرزوی روزهایی را من حتی دارم کدام ممکن است کلارک گیبل اسکارلت را به دلیل پله‌های تارا نخست برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده خلاقیت بود. (وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آن خواهد شد را ندیده اید، نیاز به!) من خواهم کرد سینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده آناتومی را ترجیح می {دهم}. با این وجود، تصدیق می کنم کدام ممکن است این چشم انداز من خواهم کرد را {جایی} در داخل آن خواهد شد سوی مرغ دودو مکان ها. منقرض شده.

من خواهم کرد یک موارد موقعیت یک خانم پیر (با بیرون اغراق) را ورزشی کردم کدام ممکن است شوهرش در داخل اواخر دهه گذشته 20 مسکن اش فوت کرد. در یک واحد صحنه، من خواهم کرد به شکلی تخیلی یک توپ اولیه ورزشی را دوباره کار کردن می کنم کدام ممکن است من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوهر جوانم 30 12 ماه پیش در داخل آن خواهد شد نمایندگی کردیم. در داخل قفل بود، به همین دلیل من خواهم کرد روی سکوی یکی دیگر رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد والس آهسته به شوهر بی فایده کدام ممکن است باقی مانده است نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید زیبایی بود، پیوستم. جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیر شدن از غریبه‌ها در میان بسیاری تماشاگران گفتند کدام ممکن است صحنه به دلیل {هر} بوسه‌ای کدام ممکن است می‌توانست وجود داشته باشد یا نباشد، قدرتمند‌تر، تلخ‌تر، مبتلا به لحن به دلیل انگشت ارائه است. والس آهسته 9 گلوی عمیق هر دو پاره کردن از حداکثر لباس مجلسی ها.

به همین دلیل برای یک استماع “صمیمی”، امتحان کنید گونه او می رود را حساس کنید (با این وجود انگشت شخصی را حدود یک اینچ به دلیل صورت شخصی حفظ کنید). احتمالاً آنقدر با کیفیت بالا باشد یا نباشد کدام ممکن است کارگردان به جای آن حنجره عمیق و بسیاری دیگر، تصمیم در دسترس را نگه داشتن تدریجی.

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مقاربت در داخل تمام اشکال از آن خواهد شد بخشی جدایی ناپذیر به دلیل صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه کامپیوتر است. تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریزهای بی معنی وجود داشت. این صحنه ها همراه خود صحنه های جنسی غیر حیاتی گزینه جایگزین برای شد.

شناخته شده به عنوان یک بازیگر خانم «بالغ»، حتی من خواهم کرد همراه خود مکان «حالا چه؟» مواجه شدم. من خواهم کرد موقعیت اول تصاویر حرکتی بی طرفانه 35 {دقیقه} ای را به کارگردانی یک بریتانیایی کدام ممکن است در گذشته به دلیل برخورد کردن به آمریکا در داخل پادشاهی متحد سودآور بود، تصمیم گیری در مورد شدم. من خواهم کرد می خواستم همراه با او {کار} کنم، در نتیجه در داخل رزومه من خواهم کرد با کیفیت بالا به نظر می رسد مانند است. موقعیت مهم، خانم پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمندی بود کدام ممکن است عصر قبلی را همراه خود خریدار {مورد علاقه}‌اش گذراند. به من خواهم کرد قول دانش شده بود کدام ممکن است هیچ برهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم فیزیکی وجود نداشته باشد یا نباشد – به من خواهم کرد گفتند کدام ممکن است خداوند بودوارم را انصراف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس دوربین دیجیتال نابودی من خواهم کرد را همراه خود خوشحالی تماشا می تدریجی (سکته قلبی هر دو یک چیز نه). مشاهده کردیم، بحث و جدال کردیم، صحنه را جستجو کردیم. ناهار خوردیم پر از سرگرمی. سپس عکس گرفتن می آید. درهای بودوار باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته نرم افزاری می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با عجله خریدار {مورد علاقه} من خواهم کرد به تشک “من خواهم کرد” می خزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست به من خواهم کرد می گوید انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهایم را مکان بگذارم. من خواهم کرد آزرده بودم. من خواهم کرد نپذیرفتم، خطر کردم کدام ممکن است بیرون از در خواهم سر خورد – 9 اینکه این فینال صحنه من خواهم کرد هم در داخل تصاویر حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل فیلمبرداری حیاتی بود. شخصاً شخصی این مفهوم ناخوشایند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زیر} دستی گرفته شده کارگردان مایه شرمساری. اگرچه خجالت می کشم، نیاز به بگویم که به طور منظم به دلیل پاسخ شخصی به این پرس و جو پرسیده ام کدام ممکن است خواه یا نه “بازدیدکننده” شخص تامی لی جونز بود هر دو مرد راسل کرو. من خواهم کرد نامشخص است کدام ممکن است {پاسخ} من خواهم کرد آنقدر پرخطر بوده باشد یا نباشد – و حتی {امتیاز} 1 را در داخل ابعاد پرخطر داشته باشد یا نباشد!

به همین دلیل، یک بازیگر خانم هنگام بررسی فیلمنامه ای کدام ممکن است نیازمند صمیمیت، صحنه های جنسی، برهنگی هر دو بوسه های عمیق است، چه می تدریجی؟ {پاسخ} سریع من خواهم کرد اینجا است کدام ممکن است “آنچه را که خواهید کرد مشارکت در دهید” مشهود است. در میان بازیگران این صحنه ها را همراه خود بی تفاوتی رد می کنند، برخی نه همراه خود لطف، برخی در نظر گرفته شده می کنند پر از سرگرمی هستند، برخی در نظر گرفته شده می کنند طبق منظم شکسته نشده می دهند. بازیگران نه گیج، خجالتی، مرعوب، ناامن هستند، به دلیل اطلاع رسانی “9” می ترسند در نتیجه نمی خواهند توهین کنند.

اخیراً، یک دانشجوی آموزش به دلیل بررسی ظاهر شدن شخصی برای یک تصاویر حرکتی بی طرفانه کدام ممکن است به آنجا گذشت بود بازگو کرد. این {تبلیغ} نیازمند مونولوگی بود کدام ممکن است من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود روی آن خواهد شد {کار} می کردیم. پرچم‌های صورتی خودم خیلی خودم به ساده بر ایده آنلاین‌سایتی کدام ممکن است آزمون استماع را لیست کرده بود، به نظر می رسد شد. دلخوری کردن هایم را به او می رود گفتم. او می رود مشخص بود کدام ممکن است هر قسمت شگفت انگیز به احتمال زیاد خواهد بود. نبود.

او می رود به {امتحان} به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه ای برای مطالعه خنک گرفت. 9، مونولوگ وجود نخواهد داشت. مطمئنا، ممیزی جلوی دوربین دیجیتال به احتمال زیاد خواهد بود. او می رود ذکر شد کدام ممکن است این صحنه شبیه پورن هاردکور است. او می رود آنقدر ناراحت بود کدام ممکن است ذکر شد {نمی تواند} خنک مطالعه خوبی مشارکت در دهد. پرسیدم چرا نرفت؟ {پاسخ}: “من خواهم کرد میل ندارم محبوبیت یک دیوا را به انگشت بیاورم.” {در حالی که} {پاسخ} او می رود آن را به راه احساسی {قابل درک} بود، با این وجود آن را به راه ذهنی متوسط نبود. خواه یا نه پسندیده است او می رود را یک بازیگر خانم خطرناک در داخل تذکر بگیرند (از نزدیک خنک بخواند) به همان اندازه اینکه در یک واحد بررسی ظاهر شدن توهین آمیز نمایندگی تدریجی (را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دیوا فکر شود)؟ ما بازیگران آنقدر تشنه موقعیت‌ها هستیم کدام ممکن است تا حد زیادی سلول‌های مغزمان را جلوی درگاه سالن می‌اندازیم.

به همین دلیل؟ وقتی فیلمنامه نیازمند صمیمیت است، در داخل ممیزی چه نیاز به کرد؟ شناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتانتان را روی هم حفظ کنید؟ لطفا جمله {زیر} را همراه خود هیجان بیاموزید، صدای شیپور {واقعی}. همراه خود گردش موجود شنا نکنید. به تصمیماتی کدام ممکن است ماه‌ها پیش گرفته‌اید فقط در مورد اینکه در یک واحد بررسی هر دو تحمیل (صحنه هر دو {نمایش}) چه کاری مشارکت در دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کاری مشارکت در ندهید، پایبند باشید. اکنون این پرس و جو را به دلیل شخصی بپرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به آن خواهد شد {پاسخ} دهید. مطمئنا خواهم کرد. 9، من خواهم کرد این {کار} را {نمی کنم} (بوسه، گلوی عمیق، نوار، شبیه سازی مقاربت، و بسیاری دیگر). را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطعنامه شخصی پایبند باشید. (در واقع تا تامی لی جونز هر دو راسل کرو باشد یا نباشد. سپس، در کنار همراه خود آن خواهد شد عرف غلط، کل شما انتخاب ها به دلیل پنجره بیرون از در می الگو!)

معمولاً صحنه‌های صمیمی، اگر از هر نظرً وجود داشته باشد یا نباشد، به همان اندازه سومین هر دو چهارمین تصمیم منتشر شده نمی‌شوند. من خواهم کرد گاه گاهی شنیده ام کدام ممکن است اولیه امتحانات به بوسیدن هر دو برهنگی (در داخل صورت مشارکت در به زودی دویدن) و حتی غیرت خواستن داشته باشد یا نباشد. AEA را انتخاب کنید و انتخاب کنید SAG را بررسی اجمالی کنید. من خواهم کرد این تصور را من حتی دارم کدام ممکن است اتحادیه‌ها عموماً برهنگی در داخل آزمون‌های آزمایشی را ممنوع می‌کنند. اوه ناله، خواه یا نه کارگردان در نظر گرفته شده می تدریجی کدام ممکن است من خواهم کرد یک _____ هستم (بدست آورده اید پوچی را پر می کنید)؟ {پاسخ}: {انتظارات} کارگردان بی ربط است. حیاتی اینجا است کدام ممکن است خودتان چه کاری میل به ایجاد یک مشارکت در دهید. اگر بدست آورده اید را خطر به عدم اجاره دادن کردند، برای قرار است به آنها بروند آرزوی بهزیستی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروید.

ارعاب بوی ناخوشایند بلند مدت می دهد. موقعیت های نه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان های نه وجود ممکن است داشته باشد. امتناع به دلیل تبادل صمیمانه به هیچ وجه شغلی را بی رنگ نکرده است. مراقب آن خواهد شد باشید. به خاطر داشته باشید، بدست آورده اید در داخل جاری به دلیل انگشت ارائه یک شغل هستید، 9 یک کلیه هر دو یک بازو.

استثنا: اگر به دلیل در گذشته می‌دانید کدام ممکن است صحنه‌ای کدام ممکن است می‌خواهید بیاموزید دارای اتهام جنسی است، نیاز به در گذشته به دلیل بررسی صدا رد کنید (هر دو بپذیرید). فوراً به قرار است به آنها بروند اطلاع دهید به همان اندازه محل استماع بدست آورده اید به {شخص دیگری} دانش شود. کشف کردن صحنه در گذشته به دلیل دستیابی آنجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس انصراف هنگام دستیابی آنجا غیرحرفه ای است.

اگر در داخل حین بررسی ظاهر شدن متوجه صحنه از حداکثر، می توانید به مانیتور اطلاع دهید کدام ممکن است ترجیح می دهید برای موقعیت پیدا کردن نکنید. سپس برو. این جمله را در نظر بگیرید: “ترجیح می {دهم}…” کمی فقط محکم تر به دلیل “واقعاً احساس خوبی نباید داشته باشم…” {در این} شغل بدست آورده اید به سنت لغت کوچکی به دلیل عبارات سکسی خواستن دارید. لطفاً “ترجیح می {دهم} 9…” را به چک لیست شخصی اضافه کنید. در واقعیت، «ترجیح می‌{دهم} نباشم» در داخل تمام مکالمات به طور منظم در داخل هنگام انحراف باید جایگاهی است.

در داخل همین جا یک موضوع آزاردهنده ممکن است وجود داشته باشد: خواه یا نه ممکن است علاوه بر این کدام ممکن است هد شات بدست آورده اید محل های کار ظاهر شدن را گمراه تدریجی به همان اندازه فقط در مورد موقعیت هایی کدام ممکن است حدس و گمان به ورزشی کنید، مفروضات خاصی راه اندازی کنند؟ خواه یا نه نیاز به تا حد زیادی تشریح کنم؟ این پرس و جو هدشات البتهً برای پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها صدق می تدریجی. ما می‌خواهیم کدام ممکن است {عکس}‌های هد شات‌مان شبیه ما باشد یا نباشد، کدام ممکن است البتهً جای می دهد چه انواع موقعیت‌هایی است کدام ممکن است به آن خواهد شد‌ها علاقه مند به {داریم}. به همین دلیل به {تصویر} هدر شخصی آگاه باشید کنید. هنگامی کدام ممکن است سینه پرموی بدست آورده اید در داخل کانون شات هد شات بدست آورده اید قرار خواهد گرفت، هر دو درست مثل آن خواهد شد {زنانه} است – بلوزی کدام ممکن است به همان اندازه ناف باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف کمی فقط بین آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانه های بدست آورده اید ممکن است وجود داشته باشد – {در این} صورت یک سرپرست بازیگر حق دارد فرضیات خاصی را مطرح تدریجی. خواه یا نه نیاز به واضح تر صحبت کنم؟ «ترجیح می‌{دهم} 9» آن خواهد شد را به صورت تلقین آمیز تر خاص کنم!

PS: اکیداً کارآمد می‌کنم تخصصی ایجاد می کند اتاق استراحتگاه هر دو محل اقامت یک نفر به {امتحان} نروید، تا دوستی را همراه خود شخصی ببرید. افرادی هستند کدام ممکن است خواستن مبرم ما به موقعیت را می دانند. همراه خود ناامنی های ما ورزشی می کنند. قرار است به آنها بروند به دلیل مشتاق ما برای انتخاب کردن شدن، گاه به صورت مجرمانه، برای {اهداف} نا دقیق شخصی سوء استفاده بیشتر از می کنند.

به ساده مواظب باش تعدادی از گرگینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی جادوگر {شیطان} صفت در داخل بزرگراه آجر زرد کمین کرده اند.