خوب، دوباره در آن زمان از سال. وقتی تورهای دستور غذا برای همه دستور العمل های محبوب ساخته شده و دوست داشتنی در سال 2021 فراوان است!

من به تجزیه و تحلیل خود پرداختم و 10 دستور غذای محبوب را در سایت خود از سال 2021 بازیابی کردم.

این شامل دستور العمل های منتشر شده قبل از سال 2021 نمی شود، ما فقط به دستور العمل های منتشر شده در سال جاری نگاه می کنیم. {10 دستور غذای محبوب من همیشه آنها سال به سال تغییر زیادی نمی کنند زیرا سال ها در سایت بوده اند.}

آیا هیچ یک از این دستور العمل های 2021 را درست کرده اید؟

در حالی که من آشکارا همه دستور العمل هایی را که هر سال پست می کنم دوست دارم، برخی از دستور العمل های مورد علاقه من گاهی اوقات به ده نفر برتر نمی رسند، بنابراین فردا با ما همراه باشید، زیرا من یک استراحت سرگرم کننده برای پست کردن موارد دلخواه شخصی خود برای سال 2021 می گذارم.