10 غذای عمده وگان کل شما کاره

وگان لا ویدا در دسترس بودن فواید زیادی برای بهزیستی دارد. خواهید داشت چربی ها می سوزانید، بار کم می کنید، به همان اندازه روزی کدام ممکن است به بار متمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید شخصی بازگردید. منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای خواهید داشت قدرتمند تر می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان تر به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده ها خواهید داشت {سالم تر} می تواند باشد. افکار خواهید داشت {سریعتر} است، سیستم حفاظت خواهید داشت پشتیبانی می تواند باشد به همان اندازه بتوانید همراه خود {عفونت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} جنگ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه بدن ما خواهید داشت بالاتر به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس بهتری دارد. 10 غذای عمده وگان {زیر} را در داخل انباری طبیعی شخصی حفظ کنید و تضمین شده خواهید شد کدام ممکن است تمام این فواید بهزیستی همراه خود {هر} وعده غذایی به خواهید داشت فراهم کردن می تواند باشد.

1 – آووکادو – خواهید داشت نیاز به در داخل برنامه غذایی شخصی چربی ها داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آووکادو سطوح بالایی به دلیل چربی ها مفید را لوازم. می توان آن خواهد شد را به صورت نپخته هر دو پخته بلعیدن کرد، آن خواهد شد را به تعیین کنید گواکامول هر دو خمیرهای خوش سبک نه دقیق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سبک لذیذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیق پذیری آن خواهد شد مناسب است.

2 – آجیل، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل تا حد زیادی – به زبان آسان، وگان ها با اشاره به آجیل هستند. مشابه از غذاهای نه {در این} چک لیست، آجیل ها قابل توجه متفاوت و به زیبایی مفید هستند. ممکن است {به هر} وعده غذایی چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین مفید اضافه می کنند.

3 – سرکه سیب – این سرکه مفید را می توان شناخته شده به عنوان الهام ای برای خوب سس سالاد خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغذی استفاده بیشتر از کرد. ممکن است همچنین می توانید آن خواهد شد را همراه خود شیر آب طبیعی ترکیبی کنید به همان اندازه سوئیچ خوش سبک برای دوغ راه اندازی کنید.

4 – روغن زیتون فوق بکر – گزارش فعلی نمایشگاه ها کدام ممکن است روغن زیتون فرابکر همه وقت اینطور نباید باشد. ایجاد این امکان را برای شما مارکی را تصمیم گیری در مورد می کنید کدام ممکن است مهر شورای روغن زیتون کالیفرنیا، شورای در سراسر جهان روغن زیتون هر دو صفحه بحث زیتون استرالیا را داشته باشد یا نباشد. ممکن است همچنین می توانید گواهینامه ها PDO، POD هر دو PGI را در جستجو کنید، به این یعنی کدام ممکن است مکان تعطیلات مبدا پذیرفته شده است. خوب غذای عمده وگان قابل توجه کل شما کاره.

5 – شربت افرا – هی، خواهید داشت نیاز به شیرینی کننده شخصی را به دلیل {جایی} تولید کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در می توانید شربت افرا شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای قابل توجه آن خواهد شد را در داخل انبارهای وگان تولید کنید.

6 – سریراچا – خوش ذوق، پرخطر، پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی. این فقط در موردً گویای هر چیز کوچک است.

7 – پیاز – اگر استدلال می کنید کدام ممکن است پیاز زیبا ترین ترکیبی به دلیل هزینه مربوطه کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیق پذیری باور نکردنی را برای پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز وگان {ارائه می دهد}، احتمالاً همراه خود خواهید داشت موافق هستم.

8 – سیر – دقیق مشابه پیاز منطقی هزینه، سیر خوب “لگد” مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم انرژی به تن انتخاب غذایی وگان می افزاید.

9 – هویج – هویج آسان مراقبت از سلامت چشمان خواهید داشت فوق العاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین به پیشگیری به دلیل بیشتر سرطان ها، تدریجی کردن پیر شدن، قدرتمند‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان‌تر نمایشگاه منافذ و پوست، سم‌زدایی بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش تهدید سکته پشتیبانی می‌تدریجی.

10 – کلم پیچ، اسفناج، سوئیس شارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {سبزیجات} همراه خود برگ {تیره} – لیست آنزیم ها، چرخ دنده معدنی مفید، چرخ دنده مغذی طبیعی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفتی های پشتیبانی کننده سیستم حفاظت {در این} سبزی های برگ بی تجربه {تیره} خوب صفحه وب را پر می تدریجی. سبزی‌های برگ‌دار {تیره} پخته، نپخته، در داخل اسموتی، آب‌میوه هر دو سالاد، هر دو روی ساندویچ بلعیدن می‌شوند، کل شما‌کاره، مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق هستند.