3 نکته ایمن برای برداشتن لکه های پیر شدن منافذ و پوست

{اجازه} دهید در حقیقت باشد یا نباشد. کل شما رفیق دارند به ساحل دریا بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زیر} آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شن آرام شدن کنند. یک چیز کدام ممکن است قرار است به آنها بروند رفیق ندارند لکه های پیر شدن است کدام ممکن است پس به دلیل قرار کلاچ مزمن در داخل آفتاب به نظر می رسند. در داخل همین جا 3 نکته برای از بین بردن لکه های پیر شدن ممکن است وجود داشته باشد:

به دلیل منافذ و پوست شخصی به سمت اشعه ماوراء بنفش دفاع کردن کنید – پیشگیری به دلیل قرار است به آنها بروند قابل توجه کمتر پیچیده به دلیل از بین بردن لکه های پیر شدن است. اشعه ماوراء بنفش خورشیدی کار کردن اساسی راه اندازی لکه های پیر شدن است. این اشعه ها باعث بهبود درجه ملانین در داخل منافذ و پوست ما می شوند (رنگدانه ای کدام ممکن است باعث برنزه شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تیره} شدن منافذ و پوست ما می تواند باشد). هنگامی کدام ممکن است این ملانین در داخل {هر} {جایی} به دلیل منافذ و پوست ترکیبی می تواند باشد، لکه های پیر شدن در داخل آنجا راه اندازی می تواند باشد.

جلوگیری از جلوگیری از این امر، در گذشته به دلیل قرار کلاچ کشف نشده آفتاب، به دلیل منصفانه ضد آفتاب با کیفیت بالا همراه خود SPF 15 هر دو اصولاً بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل منصفانه ضد آفتاب همراه خود دامنه وسیع بیشترین استفاده را ببرید – ضد آفتابی کدام ممکن است در واقع می تواند اشعه های UVA را انتخاب کنید و انتخاب کنید UVB را مسدود تدریجی.

خواهد شد هنگام قرار کلاچ کشف نشده نور روز حتما به دلیل کلاه حاشیه از پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه های خورشید بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه به دلیل صورت شخصی به سمت نور روز دفاع کردن کنید.

برنامه غذایی مفید داشته باشید
مصرف کردن مقدار بیش از حد سبزیجات و میوه پوستی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب را {تضمین می کند}. این باعث می تواند باشد به سمت لکه های پیر شدن مقاوم باشد یا نباشد.

به دلیل لوسیون پر جنب و جوش کننده خالص منافذ و پوست بیشترین استفاده را ببرید
ممکن است داشته باشید نیازی به {درمان} های {گران} هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر مشابه لایه برداری اسید هر دو آیسینگ ندارید. بهره مندی از مزایای منصفانه لوسیون پر جنب و جوش کننده با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص برای برداشتن لکه های پیر شدن فراوان است. این را همراه خود اقدامات احتیاطی مقدماتی نخست ترکیبی کنید به همان اندازه منافذ و پوست ممکن است داشته باشید به سادگی با بیرون لک باقی نگه دارد.

در داخل همین جا موادی کدام ممکن است نیاز به در داخل لوسیون لکه های سنی نیاز دارند قرار است به آنها بروند باشید آمده است:

علف آجیل را بیرون از در بیاورید – این ماده خالص همراه خود پر جنب و جوش کردن منافذ و پوست لکه های پیر شدن را به دلیل بین می برد. این {کار} را همراه خود مهار تأمین ملانین در داخل منافذ و پوست به همان اندازه 40٪ مشارکت در می دهد.

Phytessence Wakame – این جلبک دریایی موثرترین کلید چیز خوب در مورد ژاپن است. 9 تنها واقعی به دلیل منافذ و پوست ما به سمت اشعه ماوراء بنفش دفاع کردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برداشتن لکه های پیر شدن پشتیبانی می تدریجی، منطقی همراه خود تامین سبک ها داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی، آن خواهد شد را مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان .

نانوبل کوآنزیم Q10 – CoQ10 منصفانه آنتی اکسیدان قدرتمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل منافذ و پوست ما به سمت {آسیب} های قابل انتساب به غیر متعارف های آزاد دفاع کردن می تدریجی. خواهد شد همراه خود تحریک تأمین کلاژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاستین در داخل منافذ و پوست به دلیل چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چروک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها ریز (سایر عواقب قرار کلاچ کشف نشده نور روز) جلوگیری از جنگ می تدریجی.

خب! حالا ممکن است داشته باشید {مالک} آن خواهد شد هستید. تمام اطلاعاتی کدام ممکن است برای از بین بردن لکه های پیر شدن و متوقف کردن راه اندازی قرار است به آنها بروند خواستن دارید. به ساده این را بمالید و ممکن است همه چیز دوباره آن خواهد شد منافذ و پوست نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عیب داشته باشید.

در حال حاضر به دلیل وب سایت آنلاین من خواهم کرد دیدن کنید به همان اندازه نزدیک به سایر داروها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مفید} منافذ و پوست کدام ممکن است من خواهم کرد پیدا می کند کرده ام و نیازمندم همراه خود ممکن است داشته باشید به اشتراک بگذارم اصولاً بدانید.