5 نکته بهداشتی آسان برای برخاستن خوب اقامت جدیدترین

راه اندازی خوب آرام اقامت هدر {نباید} پیشرفته باشد یا نباشد، با این وجود میکند ممکن است بخواهید سازمانی دارد 21 روز اندازه می کشد به همان اندازه خوب رفتار جدیدترین راه اندازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 ماه اندازه می کشد به همان اندازه آن قرار است رفتار در داخل روتین بدست آورده اید جا بیفتد. به دلیل آنجایی کدام ممکن است اقامت ممکن است خوب مانع شدن راه اندازی شود، من خواهم کرد تنظیمات کودک نوپا را خوب مرحله در داخل خوب زمان کارآمد می کنم. ثبت {زیر} 5 نکته آسان برای بهزیستی را نمایشگاه ها که قادر خواهید بود ممکن است را در داخل اقامت شخصی بگنجانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأثیر} زیادی بر سلامت، قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادابی شخصی داشته باشید. {هر} موارد خوب مورد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را کمتر از 3 هفته در گذشته به دلیل افزودن جزء یکی دیگر به آرام اقامت شخصی مشارکت در دهید. وقتی این {کار} را در حالی که نداشتن به یادآوری کاملاً به شخصی مشارکت در می دهید، کنار هم قرار دادن هستید به همان اندازه به سراغ مورد موارد زیر بروید.

1) نصف شخصی را بنوشید “بهترینبار بر حسب {اونس} آب در داخل روز. اگر بار بهترین بدست آورده اید (9 بار {واقعی} بدست آورده اید) 120 کیلو است، نیاز به 60 {اونس} آب در داخل روز بنوشید. حتی کم آبی خفیف باعث به مقیاس عقب 3 درصدی متابولیسم موزه بدست آورده اید می تواند باشد. مخصوصاً {هر} 6 ماه خوب کیلو چربی ها اضافه خواهید کرد! بلعیدن آب نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتباس آب را در داخل خانمها به کمتر از می رساند. این {علائم} معمولاً قابل انتساب به عدم وجود آب بدن ما است. بلعیدن مقدار بیش از حد آب به بدست آورده اید پشتیبانی می تنبل به همان اندازه چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سموم} ذخیره شده است در داخل سلول های چربی ها را پاک کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی روش ها می توانید به دلیل گرفتگی بافت های عضلانی جلوگیری از جنگ کنید. وقتی سلول‌های عضلانی مایعات رضایت بخش نداشته باشند، به خوبی {کار} نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ممکن است به طور اضافی {آسیب} ببیند. هنگام فعالیت های ورزشی، نیاز به امتحان کنید {هر} 20 {دقیقه} 3-5 {اونس} آب بنوشید. نوشيدن 8 به همان اندازه 10 ليوان آب در داخل يك نوبت آن قرار است را برداشتن نمي كند. برای بهینه اثربخشی، هیدراته {ماندن} “یکنواخت” در کل روز روشی است کدام ممکن است بدن ما ما چربی ها را متابولیزه می تنبل. ممکن است حتی، هیدراتاسیون دقیق کلیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن {روده} ما را مفید . ممکن است حتی خریداری شده آبرسانی دقیق پوستی نوجوان تر به بدست آورده اید می دهد. {علائم} {مرتبط} همراه خود کم آبی خفیف عبارتند به دلیل: نقطه ضعف، گرفتگی بافت های عضلانی، عوارض، تحریک پذیری، خستگی، مسئله در داخل هدف اصلی، تپش مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی بودن.

2) درجه ویتامین D شخصی را آزمایش کنید. بیش به دلیل 80 شانس شهروندان آمریکایی عدم وجود ویتامین D دارند. این امر به طور قابل توجهی در داخل ماه های زمستان غیرمعمول نیست. تحقیقات نمایشگاه ها کدام ممکن است سطوح دقیق ویتامین D ممکن است خوب سیستم حفاظت بدن ما بدست آورده اید را پشتیبانی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به بیشتر سرطان ها را به مقیاس عقب دهد. بدست آورده اید می توانید ویتامین D3 را به صورت تقویت می کند خریداری کنید هر دو می توانید {مدتی} را در داخل آفتاب بگذرانید، اگرچه بدن ما بدست آورده اید به ساده ممکن است خوب ویتامین D را به دلیل پرتوهای UVB را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ساعات خاصی به دلیل روز تأمین تنبل. اپلیکیشنی برای گوشی های خوب به تماس گرفتن D ممکن است وجود داشته باشدمتذکر این نرم افزار به بدست آورده اید اطلاع می دهد کدام ممکن است بر ایده مکان جغرافیایی بدست آورده اید، در داخل چه روزی به دلیل روز، خورشیدی در داخل زاویه دقیق قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعه UVB تأمین می تنبل به همان اندازه بدن ما بدست آورده اید توانایی داشته باشد ویتامین D تأمین تنبل. در داخل برخی قلمروها زمان هایی به دلیل 12 ماه ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است {نمی توانید} ویتامین D را به دلیل قرار کلاچ کشف نشده نور روز تأمین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به آن قرار است را به صورت تقویت می کند هر دو تشک های برنزه کننده انتخاب شده خریداری شده تنبل. این نرم افزار تمام دانش های آموزش را به در کنار نمایه سفارشی بدست آورده اید کدام ممکن است جای می دهد رنگدانه های منافذ و پوست، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن می تواند باشد، در داخل تذکر خواهد گرفت. هنگامی کدام ممکن است برای برخاستن قرار کلاچ کشف نشده نور روز کنار هم قرار دادن از حداکثر، سبک لباسی را کدام ممکن است می پوشید وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایمر را براق کنید. هنگامی کدام ممکن است تأمین ویتامین D شخصی را در داخل روز به کمتر از رساندید، زنگ تهدید برای نوک مونتاژ بدست آورده اید به صدا در موجود است. برای کسانی به دلیل بدست آورده اید کدام ممکن است از خارج از درب لذت بردن نمی برید هر دو در داخل مکانی اقامت دارید کدام ممکن است {نمی توانید} ویتامین D تأمین کنید، تقویت می کند های ویتامین D زیادی ممکن است وجود داشته باشد. نیاز دارند ویتامین D به تعیین کنید D3 باشید. {مقدار} کارآمد شده هر روز بحث و جدال برانگیز است، با این وجود به طور معمول، 1000-5000 میلی خوب و دنج پیشنهاد می شود. {برای اطلاعات بیشتر} با توجه به این ماده موضوع به mercola.com مراجعه کنید

3) در گذشته به دلیل ساعت 10 ساعت شب به رختخواب بروید. به دلیل آنجایی کدام ممکن است می دانم این {کار} دشوار است به احتمال زیاد خواهد بود، {هر} ساعت شب تا حدودی {زودتر} به رختخواب بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خوب فاصله سه هفته ای به همان اندازه ساعت 10 ساعت شب با آن همراه باشید. فینال تحقیق خواب نمایشگاه ها کدام ممکن است عمیق ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا کننده ترین خواب بین ساعت 10 ساعت شب به همان اندازه 2 بامداد اتفاق می افتد اگر بدن ما بدست آورده اید به طور قدرت به دلیل “خواب احیا کننده” بین ساعت 10 ساعت شب به همان اندازه 2 بامداد {محروم} باشد یا نباشد، ممکن است به طور اضافی همچنان واقعاً احساس خستگی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بلند شدن همراه خود مسئله مواجه شوید. صبح. در داخل ساعت 10 ساعت شب، بدن ما بدست آورده اید نیاز دارند بهبود تأمین ملاتونین دچار خوب سری تنظیمات می تواند باشد. ملاتونین 9 تنها واقعی به تغییر چرخه خواب/بیداری بدست آورده اید پشتیبانی می تنبل، منطقی به فرماندهی ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم بدن ما بدست آورده اید نیز می باشد یا نباشد. برای اینکه این شیفت ساعت 10 ساعت شب {اتفاق بیفتد}، به مقیاس عقب ورزش روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسمی بدست آورده اید حیاتی است. تماشای {تلویزیون}، مطالعه توسط خوب اسباب بازی دیجیتال هر دو ساعت‌های LED براق، همگی بر تأمین ملاتونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ زنجیره‌ای متعاقب آن آن قرار است {تأثیر} می‌گذارند کدام ممکن است بدن ما بدست آورده اید را به خواب عمیق سوق می‌دهد. که ممکن است یک علت خارق العاده برای گرفتن کتاب الکترونیکی های جلد شومیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ کتاب الکترونیکی است! ممکن است حتی می توانید به موسیقی {آرامش بخش} گوش دهید. افتخار داشتن خوب خواب خارق العاده در یک روز واحد ممکن است خوب باعث اندازه عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی شود. آرام شدن عمیق در کل ساعت شب به بدست آورده اید پشتیبانی می تنبل همراه خود استرس جنگ کنید، بار سالمی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه قدرت شخصی را نخست حفظ کنید. خوب نکته آسان بهداشتی برای افرادی که می خواهند بار کم کنند: کمتر از 5 ساعت در داخل ساعت شب بخوابید.

4) سبزیجات و میوه بیشتری بخورید. هنگامی کدام ممکن است ما خوب برنامه غذایی سرشار به دلیل غذاهای رادیکال می خوریم، 1000 ریز مغذی را به بدن ما شخصی می خوریم کدام ممکن است قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl خون ما را تثبیت می تنبل، بار را به مقیاس عقب می دهد، سیستم حفاظت را پشتیبانی می تنبل، {بیماری} قلبی را معکوس می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بیشتر سرطان ها جلوگیری از جنگ می تنبل. خوب سیب در داخل روز ممکن است به طور اضافی ارائه دهنده خدمات بهداشتی را در اطراف نگه دارد، با این وجود خوب قارچ در داخل روز به جلوگیری از جنگ به دلیل بیشتر سرطان ها پشتیبانی می تنبل! ریز مغذی های در دسترس در داخل میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} آنتی اکسیدان های فوق العاده قدرتمند هستند. ریزمغذی ها ترکیبات دفاع سلولی زیادی راه اندازی می کنند. از این ترکیبات یادآور پلی فنول ها، فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیتواستروژن ها دارای مزایای بزرگ بهزیستی قابل توجهی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء حیاتی برای بهزیستی مثبت هستند. ریزمغذی های سرشار به دلیل کاروتنوئید در داخل هویج، گوجه فرنگی، کدو تنبل، بروکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفناج کشف شد می تواند باشد. سبزیجاتی کدام ممکن است به سایه صورتی {تیره}، بنفش هر دو سیاه هستند، دارایی ها غنی پلی فنول ها را فراهم می کنند. فلاونوئیدها در داخل مغزها، دانه ها، غلات، چای بی تجربه، شراب صورتی، کلم پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیمو کشف شد می شوند. فیتواستروژن ها در داخل دانه های سویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های کتان کشف شد می شوند. اگر به سبک ها کالا اخیر ورود ندارید، برنامه غذایی شخصی را همراه خود خوب فرمول بندی کنسانتره رادیکال وعده های غذایی پایان دادن کنید. مهم خواهد بود کدام ممکن است {سبزیجات} نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پخته را در داخل برنامه غذایی شخصی بگنجانید. خوب نکته آسان برای بهزیستی اینجا است کدام ممکن است تفت ارائه {سبزیجات} سرراست، به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق است! {سبزیجات} تمیز کردن با اندازه گیری لقمه دانش کنید، ممکن است را در داخل روغن زیتون بپاشید، نمک، فلفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی کاین به آن قرار است اضافه کنید. در داخل دمای 420 سطح حدود 20 {دقیقه} تفت دهید. {برای تغییر} آن قرار است، آجیل نپخته هر دو کرن بری خشک را در داخل 5 {دقیقه} آخر پخت اضافه کنید. می توانید آب لیموی اخیر را استرس دهید هر دو مقداری چسبناک پارمزان را روی آن قرار است تکان دهید به همان اندازه سبک بیشتری پیدا تنبل.

5) 20 {دقیقه} در داخل روز فعالیت های ورزشی کنید. مورد نیاز معمولاً نیست ساعت ها در داخل تجهیزات گلف شخصی را بکشید. بدست آورده اید می توانید تنها واقعی همراه خود 20 {دقیقه} ورزش در داخل روز به دلیل مزایای بزرگ شگفت انگیز ای بهره مند شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی راهی که در آن درگیر شدن {سگ} نیز مهم خواهد بود! اگر می‌توانید فعالیت های ورزشی را به‌عنوان خوب قرار تفریحی به خاطر داشته باشید، آنگاه می‌تواند یک چیز باشد یا نباشد کدام ممکن است مشتاقانه انتظار برای آن قرار است باشید به همان اندازه کاری برای مشارکت در ارائه! کاری را پیدا کنید کدام ممکن است به دلیل مشارکت در آن قرار است لذت بردن می برید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را مشارکت در دهید. این ممکن است خوب تنیس، شنا، کوهنوردی، آهسته دویدن، وزنه برداری، ایروبیک زومبا، رقص، رقص همراه خود میله، کلوچه بوکسینگ، بوکس، کاردیو موارد، نیا، یوگا، موتور سیکلت استفاده، طناب زدن، هولا هوپینگ، نخست درگیر شدن به دلیل {پله ها}، و حتی به ساده شلیک سبد باشد یا نباشد. به کاری فرض کن کدام ممکن است از قبل واقعاً دوست داشتی انجامش بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره انجامش بده! اگر بتوانید به مدت زمان 20 {دقیقه} در داخل روز {به هر} عامل فیزیکی اختصاص داده شده شوید، می توانید {تأثیر} زیادی بر سلامت شخصی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً متابولیسم شخصی را بهبود دهید! دویدن روی تردمیل به مدت زمان 20 {دقیقه} در داخل روز همراه خود {سرعت} 4 غیر مستقیم در داخل ساعت، 26 روز اندازه می کشد به همان اندازه 1 کیلو چربی ها به دلیل کف دست بدهید. این در داخل مجموع 14 کیلو چربی ها در داخل خوب 12 ماه به دلیل این نکته آسان بهداشتی است. این اندازه گیری شلوار تعداد زیاد است! راهی که در آن های پر از سرگرمی زیادی برای اندکی کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری سلامت مرکز بدست آورده اید را تقویت می بخشد، استرس را به مقیاس عقب می دهد، اندورفین را بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی می تنبل.

هیچ خوب به دلیل نکات زیر بهداشتی آسان علم موشک معمولاً نیست. در واقعیت شرط می بندم می توانید تا حد زیادی این موارد را از قبلً می دانستید، به ساده ممکن است را مشارکت در نمی دهید. 12 ماه‌ها نیاز دارند رژیم‌های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند‌های پیشرفته بودم به همان اندازه خودم خیلی خودم را به حالت مثبت برسانم. یکی از بهترین دارویی کدام ممکن است داشتم، به دلیل در گذشته می دانستم – به ساده آن قرار است را مشارکت در ندادم. تعیین 12 ماه نو تمیز کردن با تنظیم آرام اقامت دوباره کاری کنید به همان اندازه عادات مفید را {هر} موارد سه هفته {در خود} بگنجانید!